PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5, CD 2 | 1977--1984
Tytuł artykułu

Problemy logistyczne w polskim systemie ratownictwa medycznego

Warianty tytułu
Logistic Problems in Polish Emergency Medicine System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie analizy regulacji prawnych, danych statystycznych i badań terenowych podjęto próbę oceny, w jakim stopniu zasady logistyki biznesowej znajdują zastosowanie w polskim systemie ratownictwa medycznego. Spośród 7R: right product (właściwy produkt), right quantity (właściwa ilość), right condition (właściwy stan), right place (właściwe miejsce), right time (właściwy czas), right customer (właściwy klient), right price (właściwa cena)tylko właściwy czas jest cechą systemu ratownictwa w codziennej działalności. Natomiast w sytuacjach kryzysowych, przy zastosowaniu metod logistyki sytuacji kryzysowych składowe ratownictwa medycznego prawidłowo spełniają swoje funkcje. (abstrakt oryginalny)
EN
On the basis of an analysis of legislation, statistical data and field research an attempt was made to assess the extent to which the business logistics principles are used in Polish emergency medical system. Out of the 7R: the right product, right quantity, right condition, right place, right time, right client, right price only the right time is the parameter of EMS in everyday activities. However, in crisis situations, using the methods of emergency logistics components of emergency medical properly fulfil its function. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1977--1984
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Aftyka A., Ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w państwowym ratownictwie medycznym, Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2012.
 • 2. Chemperek E., Płowaś-Góral M., Krawczyk W., Pacian A., Kulik T.B., Analiza przyczyn wyjazdów karetek pogotowia ratunkowego WSPRiTS SP ZOZ w Lublinie, Probl Hig Epidemiol 2006; 87 (Suplement), s. 33.
 • 3. Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C., Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 52.
 • 4. Denys A. (red.), Zakażenia szpitalne. Wybrane zagadnienia. ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • 5. Gajewska M., Porównanie funkcji i zadań karetki typu "P" i "S" na przykładzie szpitala w Sieradzu, w oparciu o analizę kart wyjazdowych. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2012.
 • 6. Gawron M., Wyjazdy ambulansów ratunkowych - funkcjonowanie zespołów podstawowych i specjalistycznych na przykładzie stacji pogotowia ratunkowego w Dąbrowie Górniczej. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2013.
 • 7. Główny Urząd Statystyczny: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r. Warszawa 2013.
 • 8. Kalinowski P., Kapkowska B., Analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego w powiecie częstochowskim w 2004 r. Probl Hig Epidemiol 2007, 88(1), s. 112-117.
 • 9. Laskowska K., Dostępność świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na przykładzie województwa łódzkiego. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2012.
 • 10. Łamek I., Rodzaj i mechanizm urazów powstałych na skutek wypadków komunikacyjnych na przykładzie powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowa. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2013.
 • 11. Najwyższa Izba Kontroli: Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Nr ewid. 149/2012/P11094/KZD. 2012.
 • 12. Nowak W., Nowak E., Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, Łódź-Warszawa 2009.
 • 13. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 2530 w sprawie podjęcia działań zmierzających do konsolidacji rejonów operacyjnych oraz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ratownictwo medyczne, na przykładzie woj. dolnośląskiego: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4093C9BA .
 • 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego Dz.U. 2014 nr 0 poz. 66.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1382.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego Dz.U. 2011 nr 3 poz. 6.
 • 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1420 z późn. zm.
 • 18. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego Dz.U. 2013 poz. 1635.
 • 19. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.
 • 20. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.
 • 21. Zarządzenie Nr 2/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. http://www.nfz.gov.pl.
 • 22. Zarządzenie Nr 20/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny. http://www.nfz.gov.pl.
 • 23. Zarządzenie Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. . http://www.nfz.gov.pl.
 • 24. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.