PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2012) | nr 2 (137) | 105--112
Tytuł artykułu

Analiza składowych głównych w ocenie zależności sposobu użytkowania gruntów z emisją gazów cieplarnianych z rolnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Principal components analysis in evaluation of relation between land use and greenhouse gases emission from agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W badaniach wykorzystano metodę analizy składowych głównych w celu wyodrębnienia istotnie skorelowanych zmiennych powiązanych z emisją głównych gazów cieplarnianych z rolnictwa względem sposobu użytkowania gruntów. Metoda daje sposobność zastąpienia wejściowego zbioru skorelowanych cech poprzez niewielką liczbę nieskorelowanych składowych głównych, które stanowią liniowe kombinacje zmiennych. Minimalizacja liczby zmiennych potrzebnych do wyjaśnienia danej zmiennej upraszcza interpretację wyników. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem programu Statistica 9.0. Wyodrębniono dwie składowe główne, które w 96% wyjaśniają zmienności danych wejściowych. Pierwsza główna składowa wyjaśnia 75% zmienności zawartych głównie w zmiennych grunty orne wraz ze stałą powierzchnią upraw i pastwiska oraz ujemnie skorelowanych zmiennych tj. inne grunty rolne, powierzchnia lasów a także ilość maszyn rolniczych. Druga składowa wyjaśnia 21% zmienności danych poprzez zmienną ilość zużytej w gospodarstwach rolnych energii.(abstrakt oryginalny)
EN
A method of principal components analysis was used in the research in order to separate significantly correlated variables related to emission of greenhouse gases from agriculture towards a method of using lands. The method gives opportunity to replace an input set of correlated features through a low number of non-correlated principal components, which constitute linear rearrangement of variables. Minimisation of the number of variables required to explain a particular variable simplifies interpretation of results. The research was carried out with the use of Statistica 9.0 programme. Two main components were separated, which in 96% explain variations of input data. The first main component explains 75% of variations included mainly in variables arable lands along with a constant surface area of crops and grazing lands as well as negatively correlated variables that is other arable lands, surface area of forests and number of agricultural machinery. The second component explains 21% of variations of data through a variable number of energy used in agricultural farms.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Bebkiewicz K., Cieślińska J., Dębski B., Kanafa M., Kargulewicz I., Olecka A., Olendrzyński K., Skośkiewicz J., Żaczek M. (2011): Krajowy Raport inwentaryzacyjny 2011, Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2009, Raport wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto. KOBIZE, Warszawa.
 • Burczyk P., Miatkowski Z., Turbiak J. (2011): Wstępne rozpoznanie emisji N2O w wybranych siedliskach łąkowych w różnych regionach Polski, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, z. 4(36), 57-67.
 • Hand D., Mannila H., Smyth P. (2005): Eksploracja danych. WNT, Warszawa, ISBN 83-204-3053-4.
 • Freney R. (1997): Emission of nitrous oxide from soils used for agriculture. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 49, 1-6.
 • Gramacki J., Gramacki A. (2008): Statystyczne odkrywanie zależności w danych. Przegląd telekomunikacyjny. 6, 711-713.
 • Marcinkowski T. (2010): Emisja gazowych związków azotu z Rolnictwa. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 10 Z. 3(31), 175-189.
 • Mosier A.R., Parton W.J., Valentine D.W., Ojima D.S., Schimel D.S., Heinemeyer O. (1997): CH4 and N2O fluxes in Colorado shortgrass steppe. 2. Long-term impact of land use change. Global Biogeochem. Cycles. 11, 29-42.
 • Myczko A., Karłowski J., Szulc R. (2003): Detailed Investigations of Methane and Dinitrogen Oxide Emissions from Enteric Fermentation and from Animal Excreta, in: Elimination of Agricultural risks to health and environmental, edited by A. Myczko, Scienfic Network Agrorisks. IBMER, Poznań, ISBN 83-920061-0-0.
 • Nabuurs G.J., Masera O., Andrasko K., Benitez-Ponce P., Boer R., Dutschke M., Elsiddig E., Ford- Robertson J., Frumhoff P., Karjalainen T., Krankina O., Kurz W.A., Matsumoto M., Oyhantcabal W., Ravindranath N.H., Sanz Sanchez M.J., Zhang X. (2007): "Forestry" In Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Metz B., Davidson O.R., Bosch P.R., Davev R., Meyer L.A. (eds)]. Cambridge University Press. Cambridge United Kingdom and New York USA.
 • Pietrzak S., Sapek A., Oenema O. (2002): Ocena emisji podtlenku azotu (N2O) ze źródeł rolniczych w Polsce. Zeszyty Edukacyjne 8. IMUZ, Falenty, 23-36.
 • Oenema O., Pietrzak S., Sapek A. (1999): Controlling nitrous oxide emissions from grassland farming systems in Poland; preliminary results. W: Nitrogen cycle and balance in Polish agriculture. Red. Sapek A. Falenty. IMUZ, 126-139.
 • Sokołowski A., Sagan A. Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, [dostęp 21-11-2011]. Dostępny w Internecie: http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/adwmarketingu.html
 • Steinfeld H., Gerber P., Wassenaar T., Castel V., Rosales M., de Haan C. (2006): Livestock's long shadow: environmental issues and options. Food and Agriculture Organisation, Rome. ISBN 978-92-5-105571-7.
 • Tadeusiewicz R. (2006): Data mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych, W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych, red. J. Wątroba. StatSoft, Kraków, ISBN 10: 83-88724-31-2.
 • Turbiak. J., Miatkowski Z., Chrzanowski S., Gąsiewska A., Burczyk P. (2011): Emisja podtlenku azotu z gleby torfowo-murszowej w dolinie Biebrzy w zależności od warunków wodnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 11 Z. 4(36), 239-245.
 • Winnicki S., Jugowar J.L., Karłowski J. (2010): Monitorowanie gospodarstw rolnych jako źródeł emisji rolniczych, Raport z realizacji umowy pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, wersja 2 poprawiona, Poznań.
 • Organization for Economic Co-operation and Development. Stats Extracts, [dostęp 21-11-2011] Dostępny w Internecie: http://stats.oecd.org/index.aspx
 • World Resources Institute (WRI) Climate Analysis Indicators Toolkit (CAIT) [dostęp 16.03.2011]. Dostępny w Internecie: http://cait.wri.org/figures.php?page=/World-FlowChart
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.