PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(1) | 81--100
Tytuł artykułu

Publiczne fundusze socjalne - istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce

Warianty tytułu
Social Public Funds in Poland: What They Are, How They Are Organized and How They Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, który ma zapewniać określony standard bezpieczeństwa socjalnego, istotne znaczenie powinna mieć możliwość zastosowania w nim rozwiązań finansowych o charakterze publicznych funduszy celowych, związanych z danym ryzykiem społecznym. Takie podejście do realizacji jednej z socjalnych funkcji państwa umożliwiałoby dokładniejsze przyjrzenie się ważnemu podsystemowi transferów dochodów, który ma istotne znaczenie w realnym kształtowaniu stosunków społecznych wynikających ze skali redystrybucji dochodów. Praktyka polityki społecznej oraz organizacji i funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego pokazuje jednak, że jesteśmy dalecy od przestrzegania zasady paraubezpieczeniowej w tworzeniu publicznych funduszy celowych. W takiej sytuacji nie można liczyć na większą akceptację społeczną dla ukierunkowanych obciążeń fiskalnych oraz na osłabienie wpływu czynnika politycznego na gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych związanych z socjalną funkcją państwa. Nie powinno to jednak oznaczać przekreślenia możliwości posługiwania się odpowiednio skonstruowanymi publicznymi funduszami socjalnymi w racjonalizowaniu finansów publicznych, a przede wszystkim systemu zabezpieczenia społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Public funds should play important role in rationalization of the social security system as they allow greater control over expenses redistribution and thus over changes in society. However, as the rule of parainsurance is not followed while creating public funds, one cannot hope for public support for fiscal burdens and for diminishing political influence on the tax collection for social expenses and social expenses itself. The lack of public support should not limit possibilities of using public funds to rationalize public finances, particularly social security. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Augustyniak-Górna T., System podatkowy. Zagadnienia teoretyczno-prawne, Wyd. UŁ, Łódź 1992.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Convention No. 102. Convention Concerning Minimum Standards of Social Security, w: Convention and Recommendation 1919-1966, International Labour Office, Geneva 1966.
 • Culpitt I., Social Policy and Risk, Sage Publications, London 1999.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa 1993.
 • Księżopolski M., Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia, w: Polityka społeczna w okresie przemian, red. A. Piekara, J. Supińska, PWE, Warszawa 1985.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York 1984.
 • Ordynacja podatkowa, Dz. U. 1997, nr 137, poz. 926 ze zm.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wydanie drugie, uaktualnione, PWN, Warszawa 1999.
 • Recommendation No. 67. Recommendation Concerning Income Security, w: Convention and Recommendation 1919-1966, International Labour Office, Geneva 1966.
 • Rymsza M., Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, ISNS UW, Warszawa 1998.
 • Social Theories of Risk, red. S. Krimsky, D. Golding, Praeger, New York 1992.
 • Szumlicz T., "Szkoła" ubezpieczenia społecznego - założenia teoretyczne i konsekwencje praktyczne, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa listopad 2001, maszynopis powielony.
 • Szumlicz T., Bezpieczeństwo socjalne jako problem cywilizacyjny, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Szumlicz T., O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów, w: Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka, M. Grewiński, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 • Szumlicz T., O polityce społecznej jako zarządzaniu zmianą społeczną (wypowiedź pod pretekstem kryzysu gospodarczego), w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Szumlicz T., Podejście ubezpieczeniowe do zmiany systemu ochrony zdrowia, w: Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, red. T. Szumlicz, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr specjalny.
 • Szumlicz T., Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia, GlaxoSmithKline, Warszawa 2007.
 • Szumlicz T., Polityka społeczna jako zarządzanie ryzykiem społecznym, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz- -Warszawa 2005.
 • Szumlicz T,. Zastosowanie rachunku aktuarialnego w ubezpieczeniu społecznym, w: Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce (materiały konferencyjne), red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • The Analysis, Communication, and Perception of Risk, red. B.J. Gavrick, W.C. Gekler, Plenum, New York 1991.
 • Titmuss R.M., Social Policy. An Introduction, red. B. Abel-Smith, K. Titmuss, George Allen & Unwin Ltd., London 1974.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, t.j. Dz. U. 2013, poz. 1403 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1151.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 • Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja, Warszawa 1996, PWN.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.