PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 369, t.1 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1 | 25--35
Tytuł artykułu

Ocena pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi

Warianty tytułu
The Assessment of the Competitive Position of the New EU Member States in Foreign Trade of Agri-Food Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena pozycji konkurencyjnej oraz zmian konkurencyjności siedmiu nowych państw członkowskich UE (Czech, Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Rumunii) w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w latach 2003- 2012. Analizy dokonano w oparciu o trzy wskaźniki pozycji konkurencyjnej: wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych (RCA), wskaźnik relacji eksportowo-importowej Lafaya oraz wskaźnik intensywności handlu wewnątrzgałęziowego (IIT). Z przeprowadzonego badania wynika, że najsilniejszą pozycję konkurencyjną (mierzoną wskaźnikiem RCA i Lafaya) w handlu produktami rolno-spożywczymi miały w 2012 r. Polska, Bułgaria i Rumunia, a najsłabszą - Czechy i Słowacja. Wymiana wewnątrzgałęziowa miała natomiast największe znaczenie w handlu rolno-spożywczym Czech i Słowacji, a najmniejsze - w handlu Litwy i Bułgarii.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to assess the competitive position of seven new EU member states (the Czech Republic, Lithuania, Poland, Slovakia, Hungary, Bulgaria and Romania) and its changes in agri-food trade in the years 2003-2012. An analysis is based on the following trade indices: the Lafay index, the index of revealed comparative advantage (RCA) and the index of intra-industry trade (IIT). The research results show that Poland, Bulgaria and Romania enjoyed the strongest competitive position in 2012 (measured by RCA and Lafay index), whereas the Czech Republic and Slovakia had the weakest position that year. The share of intra-industry trade in agri-food trade was the largest for the Czech Republic and Slovakia, and the lowest for Lithuania and Bulgaria.(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Ambroziak Ł., Szczepaniak I., 2012, Wskaźnikowa ocena konkurencyjności handlu produktami rolno- -spożywczymi, [w:] I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), seria "Program Wieloletni 2011-2014", Raport nr 40, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Bieńkowski W., 1995, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa.
 • Bossak J., 1984, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, "Monografie i Opracowania", nr 153, Wyd. Ucz. SGPiS, Warszawa.
 • Bossak J., Bieńkowski W., 2004, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna gospodarki i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Czarny E., 2002, Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kaliszuk E., 2009, Konsekwencje systemowe akcesji Polski do Unii Europejskiej dla obrotów towarowych, [w:] E. Kaliszuk, K. Marczewski (red.), Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, IBRKK, Warszawa.
 • Lafay G., 1992, The Measurement of Revealed Comparative Advantages, [w:] M.G. Dagenais, P.A. Muet (red.)., International Trade Modeling, Chapman & Hill, London.
 • Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Misala J., 1995, Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, "Prace i Materiały", nr 141, IGŚ SGH, Warszawa.
 • Misala J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.