PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 17 | 341--355
Tytuł artykułu

Identyfikacja problemów społecznych mieszkanek obszarów wiejskich z perspektywy władz i organizacji lokalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of the Social Problems of Rural Women form the Perspective of Local Authorities and Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie problemu niedostatecznego dostrzegania przez wiejskie instytucje potrzeb działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans życiowych obu płci i braku dostatecznego rozróżnienia problemów społecznych charakteryzujących kobiety zamieszkujące obszary wiejskie. Posługując się wynikami jakościowych i ilościowych badań terenowych autorka identyfikuje, postrzegane przez wiodące podmioty lokalnej polityki społecznej, problemy kobiet na tle problemów społeczności wiejskich.(fragment tekstu)
EN
The literature provides knowledge about the socio-economic problems and barriers to development of rural areas. For years constant is their list: unemployment, poverty, alcoholism, aging citizens, lack of social and technical infrastructure, weak human capital, financial shortfalls. By far, however, are rarely addressed social issues in local politics in the context of social problems of rural women and the gender mainstreaming, the integration of the principle of equal opportunities for men and women in creating local public policies. This is not due to negligence or lack of interest of researchers in the subject, but the fact that the local policy, especially rural areas not included in this rule.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
17
Strony
341--355
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Bański J., Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, "Studia Obszarów Wiejskich" t. IX , 2005.
 • Dentler R.A., Major American Social Problems, Rand McNally & Company Chicago 1967.
 • Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Scholar, Warszawa 2009.
 • Halamska M., Transformacja na wsi 1989-2009: Zmienny rytm modernizacji, "Wieś i Rolnictwo" 2011, 2(44).
 • Marks M., Michalska A., Rozwój gmin wiejskich województwa łódzkiego, w: J. Styk, M. Łacek, D. Niczyporuk, Stare i owe struktury społeczne w Polsce, t. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Marks M., Promocja a rozwój lokalny gmin wiejskich województwa łódzkiego, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Omyła-Rudzka M., Analiza zjawiska dyskryminacji kobiet mieszkających na wsiach na rynku pracy, w: Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy w województwie mazowieckim, CBOS Warszawa 2010.
 • Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a dynamika przemian, red. M. Stanny, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 • Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Scholar, Warszawa 2012.
 • Rynek pracy w Polsce 2010 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Dep. Rynku Pracy.
 • Sawicka J., Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie, w: Raport kobiety dla Polski. Polska dla kobiet 20 lat transformacji 1989-2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2010.
 • Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2009 roku, Min. Pracy i Polityki Społecznej.
 • Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym, wykonana na zamówienie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2012.
 • Typologia wiejskich obszarów problemowych, red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 • Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa 2002.
 • Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa 2007.
 • Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.