PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 17 | 375--388
Tytuł artykułu

Rola integracji europejskiej w restrukturyzacji polskiego sektora rybackiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of European INtegration in the Restructuing of the Polish Fishing Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie roli integracji europejskiej w restrukturyzacji polskiego sektora rybackiego. Zaproponowane zostaną przy tym dalsze kierunki zmian w polskim rybołówstwie, mające na celu poprawę jego funkcjonowania. W niniejszej pracy wyodrębniono zakres rzeczowy, terytorialny oraz cza-sowy. Zakres rzeczowy obejmuje główne obszary polskiego sektora rybackiego. Są nimi przede wszystkim: flota rybacka, porty i przystanie rybackie, przemysł przetwórczy oraz rybołówstwo śródlądowe z akwakulturą. Źródłem finansowania restrukturyzacji sektora rybackiego były środki z Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (SPO "Ryby 2004-2006") oraz z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO "Ryby 2007-2013). Zakres terytorialny artykułu obejmuje obszary w, obrębie których realizowana była działalność rybacka. Utożsamiane są one głównie z województwami nadmorskimi. Jednakże część sektora rybackiego zlokalizowana jest poza wymienionymi obszarami. Zostały one także uwzględnione w niniejszym artykule. Natomiast zakres czasowy obejmuje lata 2003-20133. Rok 2003 był ostatnim, w którym rybołówstwo regulowane było przez ustawodawstwo krajowe. Od 01.05.2004 r. Polskę zaczęły obowiązywać zasady Wspólnej Polityki Rybackiej. Praca bazuje na literaturze przedmiotu oraz na materiałach zgromadzonych w latach 2005-2011. W okresie tym przeprowadzono badania własne, głównie ankietowe i wywiady pogłębione. Skierowane były one do podmiotów sektora rybackiego, tj.: rybaków, przedstawicieli podmiotów zarządzających portami oraz przemysłu przetwórczego.(fragment tekstu)
EN
On the eve of integration with the EU structures, the Polish fishing sector was struggling with numerous issues. Each link of the sector was neglected. Poland's inte-gration with the EU created an opportunity to restructure the fishing sector on an un-precedented scale. During the research period, EU funds were very popular among the recipients. They made possible a substantial improvement in the functioning of the Polish fishing sector. The EU funds were the main - and in some cases the only - source of financing the sector. Despite the high activity of the beneficiaries in obtaining EU funds, the process of restructuring the Polish fishing sector has not been concluded. It requires further finan-cial support. The source of financing will be the future European Fisheries Fund.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
17
Strony
375--388
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Brocki W., Ogólna charakterystyka wspólnej polityki rybackiej, w: Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej, Potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polską gospodarkę rybną, red. J Zieziula, Wydawnictwo Ekspert - SITR, Koszalin 2000.
 • Damanaki M., Nowa Wspólna Polityka Rybacka, "Wiadomości Rybackie" 2012, nr 185.
 • Dunin-Kwinta I., Jaka flota na Bałtyk, "Wiadomości Rybackie" 2010, nr 177.
 • Dunin-Kwinta I., Wielowymiarowy model redukcji nakładu połowowego z uwzględnieniem skutków społecznych w rejonach nadmorskich, w: Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej, Potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polską gospodarkę rybną, red. J Zieziula, Wydawnictwo Ekspert - SITR, Koszalin 2000.
 • Informacja o postępach wdrażania Programu Operacyjny "Zrównoważony rozwój sek-tora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
 • Malkowska A., Droga ku zrównoważonemu rybołówstwu Morza Bałtyckiego na przy-kładzie Polski, w: XXV Sejmik Morski, Zeszyty Naukowe nr 589, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 49, US Szczecin, Szczecin 2010.
 • Malkowski A., Zmiany w gospodarce morskiej województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2006 w: Myśl morska w XXI wieku, red. M. Plucińskii D. Waldziń-ski XXIII Sejmik Morski, Zeszyty Morskie, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Szczecin 2008
 • Ocena okresowa Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołów-stwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
 • Ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
 • Pieńkowska B., Pomoc finansowa dla sektora rybołówstwa w okresie programowania 2007-2013, "Wiadomości Rybackie" 2009, nr 169.
 • Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
 • Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
 • Szostak S., Wyniki gospodarki rybnej w 2004 r., "Morska Gospodarka Rybna" 2005.
 • Tymczasowy Komitet Sterujący, Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa, "Wiadomości Rybackie" 2012, nr 190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.