PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 7--18
Tytuł artykułu

Developing Central and Eastern Europe as a Hub for Global Entrepreneurship : Budapest and Prague as Cases in Point

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rozwój Europy Środkowo-Wschodniej jako centrum globalnej przedsiębiorczości - przykłady Budapesztu i Pragi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Europę Środkowo-Wschodnią można uznać za szybko rozwijające się centrum przedsiębiorczości i innowacji. Istnieje tam rozbudowany ekosystem, w którym współpracują uniwersytety/szkoły biznesu, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka i organizacje non-profit, dążąc do wsparcia przedsiębiorczości na wielu poziomach. Artykuł ma na celu przeanalizowanie ekosystemów przedsiębiorczości występujących w dwóch znaczących stolicach Europy Środkowo- Wschodniej - Budapeszcie i Pradze, które ze względu na przebiegającą przez nie prostą linię geograficzną, przecinającą tę część Europy, są często określane mianem "korytarza przedsiębiorczości" Europy Środkowo-Wschodniej i stanowią główne ośrodki działalności gospodarczej w tym regionie. W ciągu ostatnich kilku lat w tych miastach powstało szereg nowych firm, które odniosły sukces. Należą do nich AVG i Avast z Czech i Prezi, LogMeIn oraz Ustream z Węgier. W badaniu ekosystemów przedsiębiorczości zastosowaliśmy metodę studium przypadku i przeprowadziliśmy wywiady z kluczowymi interesariuszami z czołowych szkół biznesu i przedsiębiorstw venture capital w regionie, a także z założycielami nowych firm. Staramy się określić wyzwania, przed którymi stoją nowe firmy w tych regionach oraz sposób, w jaki ekosystemy regionalne mogłyby najlepiej pomóc w rozruchu i rozwoju nowych przedsięwzięć. Artykuł kończą główne zalecenia dotyczące najlepszych sposobów umocnienia regionu jako globalnego centrum przedsiębiorczości, wprowadzenia cennych pomysłów na rynek przy wsparciu kadry kierowniczej uczelni, decydentów, jak również rozkwitającego w regionie ekosystemu przedsiębiorczości obejmującego tzw. anioły biznesu, inwestorów kapitału wysokiego ryzyka i inkubatory przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)
EN
It can be stated that Central and Eastern Europe is fast becoming a hub for entrepreneurship and innovation. There appears to be a robust ecosystem where universities/business schools, venture capitalists and non-profit organizations are working together to promote entrepreneurship at several levels. This paper seeks to explore the entrepreneurial ecosystems prevalent in 2 prominent central and eastern European capital cities - Budapest and Prague, often referred to as the "Entrepreneurial corridor" of the CEE due to the straight line they represent geographically, cutting across the CEE region and being the main centers of entrepreneurial activity in this region. In the past few years several startup success stories have emerged across these cities. These include AVG and Avast from the Czech Republic and Prezi, LogMeIn, and Ustream from Hungary. To study the entrepreneurial ecosystems, we employ the case study methodology and interview key stakeholders at prominent business schools and venture capital firms in the region in addition to the founders of new businesses. We seek to understand the challenges faced by new businesses in these regions and how the regional ecosystems could best assist in the start-up and development of new ventures. We conclude by presenting key recommendations on how best to strengthen the region as a global entrepreneurial hub, to bring valuable ideas to the market with support from university management, policy makers as well as the region's burgeoning entrepreneurial ecosystem of angel investors, venture capitalists and business incubators. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Central European University, Budapest, Hungary
 • University of New York in Prague, Czech Republic
Bibliografia
 • Brannon D.L., Wiklund J. and Haynie J.M. (2013). The varying effects of family relationships in entrepreneurial teams. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(1).
 • Brush C.G., Manolova T.S. and Edelman L.F. (2008). Properties of emerging organizations: An empirical test. Journal of Business Venturing, 23, 547-566.
 • Colombo M.G., D'Adda D. and Piva E. (2010). The contribution of university research to the growth of academic start-ups: an empirical analysis. Journal of Technology Transfer, 35, 113-140.
 • Delmar F. and Shane S. (2004). Legitimating first: organizing activities and the survival of new ventures. Journal of Business Venturing, 19, 385-410.
 • Eisenhardt K.M. and Graebner M.E. (2007). Theory building from case studies: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 50(1), 25-32.
 • Ganco M. and Agarwal R. (2009). Performance differentials between diversifying entrants and entrepreneurial start-ups: A complexity approach. Academy of Management Review, 34(2), 228-252.
 • Gibbert M., Ruigrok W. and Wicki B. (2008). What passes as a rigorous case study. Strategic Management Journal, 29(13), 1465-1474.
 • Gioia D.A. and Pitre E. (1990). Multi-paradigm perspectives in theory building. Academy of Management Review, 15(4), 584-602.
 • Glaser B. and Strauss A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publishing Company.
 • Hayes T. and Malone M. (2009). Entrepreneurs can lead us out of the crisis. Wall Street Journal. Retrieved from: http://online.wsj.com/article/SB123544318435655825.html?mod=loomia&loomia_si=t0:a16:g2:r2:c0.263254:b0 (23.02.09).
 • Karnani A. (2007). The Mirage of Marketing to the Bottom of the Pyramid: How the Private Sector can help alleviate poverty. California Management Review, 49(4), summer.
 • Keeble D. and Wilkinson F. (1999). Collective learning and knowledge development in the evolution of regional clusters of high technology SMEs in Europe. Regional studies, 33(4), 295-303.
 • Khrennikov I. and Wong K. (2013). Ex-Soviet Programmers Take On India in $48 Billion Market. GlobalTech. Retrieved from: http://www.bloomberg.com/news/2013-09-16/ex-soviet-programmers-takeon-india-in-48-billion-market.html (22.04.14).
 • Leonard-Barton D.A. (1990). A Dual Methodology for Case Studies: Synergistic Use of a Longitudinal Single Site with Replicated Multiple Sites. Organization Science, 1(3), 1-19.
 • Lever W.F. (2002). Correlating the knowledgebase of cities with economic growth. Urban studies, 39(5-6), 859-870.
 • Lichtenstein B.M.B. and Brush C.G. (2001). How Do "Resource Bundles" Develop and Change in New Ventures? A Dynamic Model and Longitudinal Exploration. Entrepreneurship Theory and Practice, 25, 37-58.
 • Longworth N. (2006). Learning cities, learning regions, learning communities: lifelong learning and local government. London: Routledge.
 • MacDonald M. (2001). Finding a critical perspective in grounded theory. In: R. Schreiber and P.N. Stern (eds.), Using grounded theory in nursing (pp. 113-158). New York: Springer.
 • Maxwell J. (2004). Qualitative Research Design: An interactive approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2nd edition.
 • Murphy J. (2010). Turning around failing organizations: Insights for educational leaders. Journal of Educational Change, 11(2), 157-176.
 • Nijkamp P. (2003). Entrepreneurship in a modern network economy. Regional Studies, 37(4), 395-5405.
 • Rasmussen E. (2011). Understanding academic entrepreneurship: Exploring the emergence of university spin-off ventures using process theories. International Small Business Journal, 29, 448-471.
 • Romer P., Jaffe A. and Trajtenberg M. (2005). Patents, Citations, and Innovations: A Window on the Knowledge Economy. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Schramm C. (2006). The Entrepreneurial Imperative. HarperBusiness.
 • Shah S.K. and Corley K.G. (2006). Building better theory by bridging the quantitative-qualitative divide. J Manage Stud, 43, 1821-1835.
 • Strauss A. (1987). Qualitative analysis for social scientists. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Strauss A. and Corbin J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
 • Szabo B. (2013). How Central Eastern Europe Is Transforming From Outsourcing To A Real Tech Hub. Forbes. Retrieved from: http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2013/10/02/how-central-eastern-europe-is-transforming-from-outsourcing-toa-real-tech-hub/2/ (11.04.14).
 • Vanaelst I., Clarysse B., Wright M., Lockett A., Moray N. and S'Jegers R. (2006). Entrepreneurial team development in academic spinouts: An examination of team heterogeneity. Entrepreneurship Theory and Practice, 30, 249-271.
 • Wooldridge A. (2009). Global Heroes. Special Report. The Economist. March 12.
 • Yin R. (2003). Case-Study Research Design & Methods. California: Sage.
 • Zimmerman M.A. and Zeitz G.J. (2002). Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy. Academy of Management Review, 27, 414-431.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.