PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | vol. 9, nr 4 (34), t. 1 Współczesne wyzwania polityki personalnej | 217--225
Tytuł artykułu

Zarządzanie jakością pracy członków organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Work Quality Management with Regards to the Organization Members
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawny proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie stanowi o skuteczności działania oraz skutkuje optymalnym wykorzystaniem wszystkich niezbędnych zasobów do osiągnięcia celów organizacyjnych. Niezwykle istotnym faktem jest świadomość znaczenia jakości pracy i jej wpływu na globalne zarządzanie firmą. Proces ten ma niebagatelne znaczenie w polityce personalnej, a czynniki kształtujące stają się cennym narzędziem kadry kierowniczej każdego szczebla do prowadzenia efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. W artykule poruszono zasadnicze kwestie dla zarządzania jakością pracy. Zaprezentowano również wachlarz indywidualnych i organizacyjnych działań mogących przyczynić się do usprawnienia, a w konsekwencji do podniesienia jakości pracy członków organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Efficient human resource management process in a company determines its effectiveness and results in optimal use of all resources necessary to achieve organizational goals. A crucial fact is the awareness of the significance of work quality and the impact on global business management. This process is of great importance for the personnel policy, and shaping factors become a valuable tool for managers at all levels for effective human resource management. The article addresses the key issues for work quality management. It also presents a range of individual and organizational actions that may contribute to improving and, consequently, increasing the work quality of the organization members. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Al-Hussami, M. 2008. A Study of Nurses Job Satisfaction: The Relationship to Organizational Commitment, Perceived Organizational Support, Transactional Leadership, Transformational Leadership and Level of Education. European Journal of Scientific Research, nr 2 (22), s. 286-295.
 • Bartkowiak, G. 2002. Stres i wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia w świetle wyników badań. Przewodnik Menedżera Zdrowia, nr 4, s. 15-19.
 • Bidzińska, E., Sobczak, M.D. i K. Rakowska 2008. Motywy podwyższania wykształcenia przez pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Problemy Pielęgniarstwa, nr 2-3 (15), s. 197-202.
 • Biegańska, K. 2000. Jakość życia miarą sukcesu przedsiębiorcy, w: S. Witkowski (red.) Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Borritz, M. 2006. Burnout In Human Service Work - Causes and Consequences. PhD Thesis, http://www.ami.dk./upload/MB-phd.pdf, odczyt: 26.09.2006.
 • Brooks, B.A. i M.A. Anderson 2005. Defining Quality of Nursing Work Life. Nursing Economics, nr 6 (23), s. 319-326.
 • Buchelt, B. 2008. Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje. Problemy Zarządzania, nr 4 (22), s. 57 - 73.
 • Drucker, P.F. 2005. Praktyka zarządzania, Warszawa: MT Biznes.
 • Głowacka, M.D. i I. Nowakowska 2010. Wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika, w: M.D. Głowacka i E. Mojs (red.) Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Greenglass, E.R. i R.J. Burke 2002. Hospital Restructuring and Burnout. Journal of Health and Human Services Administration, nr 1/2 (25), s. 89-114.
 • Hasselhorn, H-M. i E. Seidler 1993. Terminal Care in Sweden. New Aspects of the Personal Care of Dying, w: M. Hagberg, F. Hofmann, U. Stössel i G. Westlander Occupational Health Care Workers, s. 394-397. Ecomed Landsberg Germany.
 • Kennedy, B.R. 2005. Stress and Burnout of Nursing Staff Working With Geriatric Clients In Long-Term Care. Journal of Nursing Scholarship, nr 4 (37), s. 381-382.
 • Kirejczyk, E. 2008. Zrozumieć zarządzanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kunecka, D., Kamińska, M. i B. Karakiewicz 2007. Analiza czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy w grupie pielęgniarek. Badania wstępne. Problemy Pielęgniarstwa, nr 2-3 (15), s. 192-196.
 • Kunecka, D. i Z. Szych 2008. Nadmierna kontrola w zespole pielęgniarskim - patologia zarządzania. Problemy Pielęgniarstwa, nr 1-2 (16), s. 26-32.
 • Lis, A. i M. Lis (niedatowane). Wartościowanie stanowisk pracy a ocena jakości pracy, http://www.studia.wszop.edu.pl/obrazki/cms/2695.zalaczniki.pdf, odczyt: 15.01.2010.
 • Litzke, S.M. i H. Schuh 2007. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Lowe, G. 2007. 21st Century Job Quality: Achieving What Canadians Want. CPRN Research Report W/37 Work and Learning.
 • Maslach, C., Schaufeli, W.B. i M.P. Leiter 2001. Job Burnout. Annual Review of Psychology, nr 52, s. 397-422.
 • Matthews, S. i S. MacDonald-Rencz 2007. Health Workplaces and Teamwork for Healthcare Workers Need Public Engagement. Healthcare Papers, nr 7, s. 52-57.
 • McMullen, K. i G. Schellenberg 2003. Job Quality in Non-profit Organizations. CPRN Research Series on Human Resources in the Non-profit Sector, nr 2.
 • Mikołajczyk, Z. 2000. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowak, M. 2008. Controlingowe wsparcie usprawnienia pracy menedżera oraz optymalizacji jej efektów. Problemy Zarządzania, nr 4 (22), s. 89-102.
 • Nowakowska, I. i M.D. Głowacka 2008. Risk of Professional Burnout in the Work Process and Its Influence on the Professional Effectivenss of Nurses, w: J. Bizon-Górecka (red.) Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu, Bydgoszcz: Wydawnictwo TNOiK.
 • O'Reilly, Ph. 1993. Barriers to Effective Clinical Decision Making in Nursing, http://www. ciap.health.nsv.gov.au/hospolic/stvincents/1993/a04html, odczyt: 28.12.2009.
 • Oandasan, I., Baker, G.R., Baker, K., Bosco, C., D'Amour, D., Jones, L., Kimpton, S., Lemieux-Charles, L., Nasmith, L., San Martin Rodriguez, L., Tepper, J. i D. Way 2006. Teamwork in Healthcare: Promoting Effective Teamwork in Healthcare in Canada, Canadian Health Services Research Foundation.
 • Piecewicz-Szczęsna, H. 2008. Normowanie pracy pielęgniarek a zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w lecznictwie stacjonarnym na Białorusi. Problemy Pielęgniarstwa, nr 1-2 (16), s. 1-8.
 • Pietsch, E. i in. 2005. Konflikt praca-rodzina u polskich pielęgniarek, w: Pielęgniarek polskich portret własny z Europą w tle, czyli raport z badań europejskiego projektu NEXT, materiały konferencyjne.
 • Płotka, A., Golec, D. i A. Cześnikiewicz 2000. Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, nr LV/VII (45), s. 229-237.
 • Polanowska, A. 2008. Rozwój menedżerów oparty na kompetencjach - korzyści i wyzwania. Problemy Zarządzania, nr 4 (22), s. 127-142.
 • Quality in Work 2010. http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp2catId=646&langId=en, odczyt: 4.02.2010.
 • Sajkiewicz, A. (red.) 2004. Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa: Poltext.
 • Sirgy, M.J., Efraty, D., Siegel, P. i D. Lee 2001. A New Measure of Quality of Work Life (QoWL) Based on Need Satisfaction and Spillover Theories. Social Indicators Research, nr 55, s. 241-302.
 • Sutherland, J. i D. Canwell 2007a. Klucz do zarządzania strategicznego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sutherland, J. i D. Canwell 2007b. Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tomaszewska, M., Cieśla, D., Czerniak, J. i G. Dykowska 2008. Możliwość doskonalenia zawodowego pielęgniarek - potrzeby a rzeczywistość. Problemy Pielęgniarstwa, nr 1-2 (16), s. 40-47.
 • Walkowiak, R. 2008. Kompetencje kierowników w obliczu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Problemy Zarządzania, nr 4 (22), s. 143-150.
 • Wawak, T. 2001. Zarządzanie a jakość pracy i życia, w: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 4. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.