PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 36--53
Tytuł artykułu

How to Teach Entrepreneurship : Results of the New Teaching Methodology in the Course "Creating Innovative Companies" with Graduate Students

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Jak uczyć przedsiębiorczości - wyniki nowej metodyki nauczania przedmiotu "Tworzenie innowacyjnych firm" wśród studentów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule opisano przedmiot zatytułowany "Tworzenie innowacyjnych firm" (6 punktów ECTS) oraz profil przedsiębiorczy studentów. Przedmiot wykładany jest na czwartym roku studiów w zakresie administracji i zarządzania przedsiębiorstwami na Wydziale Ekonomii i Biznesu na Uniwersytecie Kastylii-La Manchy (Hiszpania). Omówiono jego uzasadnienie i umiejscowienie w programie studiów, umiejętności i cele, program i treść, zajęcia (indywidualne zajęcia praktyczne, seminaria fakultatywne, przygotowanie i prezentacja biznesplanu) oraz metodykę nauczania, która kładzie nacisk na niezależną pracę indywidualną i grupową, zaplanowane sesje zajęciowe (przedsiębiorczość, przedsiębiorca, pomysły na biznes, biznesplan), a także kryteria i system oceniania. Przedstawiono również profil społeczno-demograficzny studentów w kategoriach płci, wieku, narodowości (duża reprezentacja studentów zagranicznych), sytuacji rodzinnej, samooceny studenta pod względem przedsiębiorczości, celowości, wykonalności i intencji utworzenia przedsiębiorstwa oraz postrzegania ryzyka przez studenta. Wykorzystany kwestionariusz opiera się na modelach, które opracowali Shapero (1982), Ajzen (1987) i Krueger (2007). Zaprezentowano także ocenę metodyki (przygotowanie zajęć, sama metodyka, użyteczność zajęć edukacyjnych, praca w grupie) i przedmiotu (użyteczność, atrakcyjność, treść, materiały, kryteria oceny, wykładowcy itd.) przez studentów oraz uzyskane prze nich wyniki. Ustalenia te pomogą lepiej dostosować metodykę, dzięki opracowaniu dobrych praktyk, które pozwolą na bardziej efektywną realizację celów przedmiotu. Co ważniejsze, umożliwią one poznanie wpływu szkoleń na intencje przedsiębiorcze studentów. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we described the course "Creating innovative companies" (6 ECTS credits) and the entrepreneurial profile of the students. The course is taught in the fourth year of the Business Administration and Management Degree, at the Faculty of Economics and Business, in the University of Castilla-La Mancha (Spain). We deal with its justification and its place in the degree, skills and objectives, program and content, activities (individual practical work, optional seminars, preparation and presentation of a business plan) and the teaching methodology, which emphasizes autonomous individual and group work, scheduled work sessions (entrepreneurship, entrepreneur, business ideas, business plan), the evaluation criteria and grading. The socio-demographic profile of the students is also presented in terms of gender; age; nationality (with a high representation of foreign students); family background; student entrepreneurial self-perception; desirability, feasibility, and intention of creating a business; and student perception of risk. The questionnaire used is based on models by Shapero (1982), Ajzen (1987) and Krueger (2007). We also presented students' evaluation of the methodology (preparation of activities, the methodology itself, the usefulness of learning activities, group work) and of the course (usefulness, interest, content, materials, assessment criteria, professors, etc.) and the achieved academic results. The findings will help us improve the adjustment of the methodology used, generating good practices that will result in a more efficient achievement of the course objectives. On the other hand, and more importantly, we would allow for knowing the impact of the training on student entrepreneurial intentions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Castilla-La Mancha, Spain
Bibliografia
 • Ajzen I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50, 179-211.
 • Bandura A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York, NY: W.H. Freeman.
 • Diaz, M.C. and Jiménez, J.J. (2010). Entrepreneurial Intention: The Role of Gender. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(3), 261-283.
 • Díaz M.C. and Jiménez J.J. (2008). Factores que inciden en la intención empresarial: Propuesta de un modelo [=Factors affecting entrepreneurial intention: Proposal of a model]. In: R. Hernández (ed.), Creación de Empresas: Aproximación al Estado del Arte. Curitiba (Brasil): Juruá Editora.
 • Jiménez J.J. and Díaz M.C. (2009). Evaluación del impacto de la asignatura 'Creación de Empresas' en la intención empresarial de su alumnado [=Assessing the impact of the 'Entrepreneurship' course on entrepreneurial intention of the students]. In: A. Legato et al. (eds.), V Encuentro Regional de Centros de Investigación en Administración y disciplinas afines. Tandil (Argentina): UNICEN.
 • Jimenez-Moreno J.J. and Oliveras G. (2012). Entrepreneurial Attitude of Young Female University Students: A Case Study. 57th ICSB World Conference, Small Enterprise Association of Australia and New Zealand.
 • Jimenez-Moreno J.J., Oliveras G. and Rodenas-Fernandez J.M. (2013). La intención emprendedora en estudiantes de educación secundaria y bachillerato: un estudio exploratorio previo a la aplicación de la 'Ley de Emprendedores' [=Entrepreneurial intention in secondary and pre-university students]. GLObal-loCAL Innovation & Entrepreneurship. Lessons from a Diverse World.
 • Krueger N. and Kickul J. (2006). So You Thought the Intentions Model was Simple?: Navigating the Complexities and Interactions of Cognitive Style, Culture, Gender, Social Norms, and Intensity on the Pathways to Entrepreneurship. USASBE conference, Tuscon, AZ.
 • Krueger N.F., Reilly M.D. and Casrud A.L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15, 411-432.
 • Liao J. and Welsch H. (2004). Entrepreneurial intensity. In: W.B. Gartner, K.G. Shaver, N.M. Carter and P.D. Reynolds (eds.), Handbook of Entrepreneurial Dynamics. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Ripolles M., Martínez L., Jiménez J.J., Varamaki E. and Joensuu S. (2013). Entrepreneurial Intention Among Male and Female Undergraduate Students; The Role of Universities in Fostering Entrepreneurship. RENT Conference 2013.
 • Shapero A. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. In: C.A. Kent D.L. Sexton and K. Vesper (eds.), The Encyclopaedia of Entrepreneurship (72-90). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.