PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 83--90
Tytuł artykułu

Urcovani hodnoty pohledavek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determination of Receivables
Określanie wartości należności
Języki publikacji
CS
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia określanie należności w Republice Czeskiej, które obejmuje zwłaszcza kodeks cywilny i kodeks handlowy. Opisuje należności, ich podział i obliczanie. Należność to prawo wierzyciela do zapłaty przez dłużnika. Temat problematyki prawnej w Republice Czeskiej przedstawiają rozdziały 1 i 2, dalsza część artykułu dotyczy problematyki oceniania należności. Metody określenia wartości należności zaliczane są do 7 grup. Są to metody: wielokryterialnej bonifikaty, kosztowności z oceną ryzyka, klasyfikacji, wartości nominalnej łącznie z wszystkimi akcesoriami, likwidacji, metoda obejmująca inne wpływy aspektów ekonomicznych i kombinacja metod. W niniejszym artykule przedstawione są również ramy prawne według Ustawy o niewypłacalności. Według tej ustawy rozróżniamy należności wobec majątku, które miały miejsce po rozpoczęciu postępowania upadłościowego, należności w stosunku do majątku, który powstał po decyzji upadłości i należności porównywalne z należnościami wobec majątku. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the determination of claims in the Czech Republic, which includes in particular the Civil Code and the Commercial Code. The article shows current receivables, their division, calculating charges. The amount due to the creditor's right to payment from the debtor (ie the amount that someone owes me). About the legal issues in the Czech Republic describe Chapters 1 and 2, the distal part of the article describes the problem of assessing claims. The methods can be divided for methods for determining the value of receivables to distinguish seven groups. It is a multi-criteria method discount, valuable method of risk assessment method, classification method, the total nominal value of with all accessories, method of disposal, the method comprising receipts and other economic aspects, and a combination of methods. In this article are described in the framework of the Law on insolvency. According to the law distinguish between claims due to property that occurred after the commencement of bankruptcy proceedings, claims against the estate, which was created after the decision of the bankruptcy and receivables comparable to the receivables against the estate. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--90
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
Bibliografia
 • Bejcek, J., Elias, K., Raban, P. a kol. Kurz obchodniho prava, Obchodni zavazky. Brno: C.H.Beck, 2003.
 • Bures, J. a kol. Obcansky soudni rad. Komentar. I. dil. 6. vydani, Praha: C.H.Beck, 2003.
 • Ceska, Z. a kol. Obcansky zakonik, Komentar, Dil I., Praha: Panorama, 1987
 • Derka, L. Celostatni zapocty a otazka jejich pravniho rezimu, Jurisprudence (EMP), 1998, nr 8.
 • Elias, K. Lze-li zapocist splatnou pohledavku proti nesplatne aneb jak se pozna mistr. Pravni rozhledy, 2003, nr 12.
 • Faldyna, F. a kol. Obchodni zakonik s komentarem II. dil., Kodex, 2000
 • Fiala, J. a kol. Obcanske pravo hmotne. Brno: Doplnek, 1993.
 • Handlar, J. K otazce moznosti zapocteni splatne pohledavky proti pohledavce nesplatne. Pravni rozhledy, 2004, nr 11.
 • Holub, M. a kol. Obcansky zakonik, Komnetar, 2. svazek, Praha : Linde Praha, a.s., 2003.
 • Husek, J. Zapocteni pohledavek - podminky zapocteni. Pravo a podnikani, 1994, nr 8.
 • Chalupa, R. Zakon smenecny a sekovy, Komentar, Smenka cizi, Indosament, §17, (ASPI/Linde Praha 1996).
 • Jehlicka, O. Svestka, J. a kol., Obcansky zakonik - komentar. Praha: C.H.Beck, 1994.
 • Kavan, P. K pripustnosti jednostranne kompenzace splatnych a nesplatnych pohledavek v obchodnepravnich vztazich. Pravni rozhledy, 2004, nr 17
 • Knapp, V. Knappova, M., Svestka, J. a kol., Obcanske pravo hmotne, svazek II., 3. vydani, Praha: ASPI, 2002.
 • Knapp, V. Splneni zavazku a jine zpusoby jejich zaniku. Praha: NCSAV, 1955.
 • Knapp, V. Vedecka propedeutika pro pravniky. Praha: Eurolex Bohemia, 2003.
 • Kovarik, Z. Zakon smenecny a sekovy, Komentar, 3. vydani, Praha: C.H. Beck, 2002.
 • Kretinsky, D. Namitka zapocteni pri postoupeni pohledavky, Pravni rozhledy 1998, nr 10.
 • Pelikanová, I. Komentar k obchodnimu zakoniku 3. dil, Praha: Linde, 1996
 • Rakovsky, A. Zanik zavazku zapoctenim, Pravni rozhledy, 1999, nr 12.
 • Roucek, F. Sedlacek J. a kol. Komentar k ceskoslovenskemu obecnemu zakoniku obcanskemu a obcanske pravo platne na Slovensku a v Podkarpatske Rusi, Dil sesty, Praha, 1937.
 • Stajgr F. Sbornik studii z obcanskeho prava. Praha: Orbis, 1953.
 • Stenglova, I. a kol. Obchodni zakonik komentar. 9 vydani, Praha: C.H.Beck, 2004.
 • Ustawa nr 182/2006 Dz.U. Ustawa o niewypłacalności z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa nr 40/1964 Dz.U. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa nr 513/1991 Dz.U. Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.