PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 99--111
Tytuł artykułu

Ocena usług w edukacji dorosłych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Guest Services in Adult Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ze względu na fakt, że edukacja jest obecnie sterowana przez popyt i podaż, rozumiemy dziedzinę edukacji jako działalność, której celem jest zapewnienie oferty konsumentom, a mianowicie podmiotom, które zainteresowane są nauką (jednostka, firma, organizacja lub grupa osób). Mamy więc do czynienia z usługami edukacyjnymi. Oferta szkoleń jest realizowana poprzez instytucje edukacyjne, które mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi, założonymi jako organizacje non-profit lub firmy nieosiągające zysku. Konsumentem usługi jest osoba zainteresowana edukacją, która może być osobą fizyczną lub prawną. Organizacja edukacyjna może oferować usługi nie tylko w zakresie edukacji, ale może również udzielać porad, zapewniać fachowe publikacje i materiały do nauczania. W ramach edukacji mogą być na podstawie umowy zapewnione usługi związane ze stołowaniem i zakwaterowaniem uczestników. Jeśli organizacja zamierza działać na rynku instytucji edukacyjnych, musi elastycznie reagować na popyt na edukację. Istotne jest, żeby instytucje stale rozwijały i udoskonalały swe usługi, aby były one konkurencyjne na rynku. Ocena usług w zakresie edukacji ma zasadnicze znaczenie dla tego procesu. W dużym stopniu wpływ na jakość edukacji mają wykładowcy (trenerzy), którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces edukacji, i z tego powodu są kluczową jednostką w procesie edukacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the fact that education is now controlled by supply and demand, we understand the field of education as an activity whose aim is to offer consumers, namely those who are interested in learning /individual, company, organization or group or individuals/. So it comes to service. Offer training is implemented educational institutions, which may be natural or legal persons, folded as non-profit organizations, or companies that do not meet profit. Consumer Services is the person interested in education, which may be a natural or legal person. From the point of view of educational services can be offered not only in education, but the organization can also give advice, provide professional publications and teaching materials. The education in boarding can be provided under the contract to provide catering services and accommodation for participants. If an organization wishes to operate in the market of educational institutions must respond flexibly to the demand for education. It is important that the institutions have been steadily developing its services and improve it so that it was competitive level. That assessment services in the field of education is crucial to this process. To a large extent influence the quality of education of teacher /trainers/ who are directly involved in the education process, and are therefore vital player in the educational process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademie J.A. Komenskeho Karvina
Bibliografia
 • Armstrong M., Rizeni lidskych zdroju, Grada Publishing, Praha 2002.
 • Benes M., Andragogika-teoreticke zaklady, Eurolex Bohemia s.r.o., Praha 2003.
 • Benes M., Andragogika-filozofie-veda. Eurolex Bohemia, Praha, 2001.
 • Blaha J., Mateicicuc A., Kanakova Z., Personalistika pro male a stredni firmy, CP Books, a.s., Brno 2005.
 • Bockova V., Vzdelavani - pruvodni jev zivota, Andragoge, Olomouc 2002.
 • Brazdova Z., Hodnoceni ve vzdelavani dospelych, Andragoge, Olomouc 2000.
 • Buckley R., Caple J. Trenink a skoleni, Computer Press, Brno 2004.
 • Disman M., Jak se vyrabi sociologicka znalost, Karolinum, Praha 2000.
 • Hartl P., Hartlova H., Psychologicky slovnik, Portal, Praha 2000.
 • Humblin A.C., The Evaluation and Control of Training, McGraw-Hill 1974.
 • Kanakova Z., Blaha J., Babicova J., Rizeni lidskych zdroju, Akademie J.A. Komenskeho, Ostrava 2000.
 • Kirkpatrick D.L., Evaluation of Training, McGraw-Hill 1976.
 • Kolar Z., Sikulova R., Hodnoceni zaku, Grada Publisching, Praha 2005.
 • Kolektiv autoru., Akademicky slovnik cizich slov, Academia, Praha 2001.
 • Koubek J., Rizeni lidskych zdroju, Management Press, Praha 2002.
 • Koubek J., Personalni prace v malych podnicich, Grada Publishing, Praha 1996.
 • Malach J., Klicove kompetence lektora, Ostravska univerzita, Ostrava 2003.
 • Malach J., Zapletal B., Vybrane problemy andragogiky, Ostravska univerzita v Ostrave, Ostrava 2005.
 • Mares J. Studentske posuzovani jako jedna z metod hodnoceni vysokoskolske vyuky, SPN, Praha 1991.
 • Milkovich G.T., Bordeau J.W., Rizeni lidskych zdroju, Grada, Praha 1993.
 • Muzik J., Androdidaktika, ASPI, Praha 2004.
 • Muzik J., Management ve vzdelavani dospelych,Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2000.
 • Muzik J., Soubor zakladnich pravidel a dovednosti pro lektorskou praci, IMS, Praha 2005.
 • Nelesovska A., Pedagogicka komunikace v teorii a praxi, Grada Publisching, Praha 2005.
 • Palan Z., Zaklady andragogiky, VS JAK s.r.o, Praha 2003.
 • Palan Z., Vykladovy slovnik Lidske zdroje, Academia, Praha 2002.
 • Planava I., Pruvodce mezilidskou komunikac, Grada Publisching, Praha 2005.
 • Prucha J., Pedagogicka evalvace-hodnoceni vzdelavacich programu, procesu a vysledku, Masarykova univerzita v Brne, Brno 1996.
 • Rektorik J., Organizace neziskoveho sektoru, Ekopress, Praha 2001.
 • Slavik J., Hodnoceni v soucasne skole, Portal, Praha 1999.
 • Samonil V., Uvod do studia personalistiky, VS JAK s.r.o., Praha 2003.
 • Valisova A. Komunikace a vzajemne porozumeni, Grada, Praha 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.