PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 129--142
Tytuł artykułu

Kontrola wewnętrzna jako istotna funkcja zarządzania w jednostkach administracji publicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Internal Control as an Important Management Function in Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każdą zorganizowaną działalność cechuje istnienie określonych procedur, zasad działania, określonych przez kierownictwo danej jednostki organizacyjnej, które mają zapewnić spójność funkcjonowania, a nade wszystko osiągnięcie założonych celów. Ale nawet najlepiej opracowane reguły i systemy nie będą w pełni efektywne, jeśli nie będą jednocześnie funkcjonowały procedury kontroli wewnętrznej. Prawidłowość ta obejmuje również jednostki organizacyjne administracji publicznej. Dlatego też wprowadza się w nich systemy kontroli wewnętrznych, w tym w szczególności kontrolę zarządczą. (abstrakt oryginalny)
EN
Each organized activity is characterized by the existence of specified procedures, principles of operation determined by the management of given organizational unit, which are to ensure integrity of operation, and above all to achieve assumed goals. Nevertheless, even the best rules and systems developed will not be fully effective if the internal control procedures do not operate at the same time. This regularity includes also public administration organizational units. Therefore, the internal control systems, in particular management control, are introduced in them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Anczakowski M., Audyt wewnętrzny w systemie kontroli wewnętrznej, "Kontrola Państwowa" 2006, nr 3.
 • Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000.
 • Chojna-Duch E., Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy i finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" 2010, nr 1.
 • Derdziuk Z., Niedzielski A., Koordynacyjna funkcja kontrolingu, "Kontrola Państwowa" 2011, nr 6.
 • Dębowska-Sołtyk M., Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego - cel i zadania systemu, "Finanse Komunalne" 2010, nr 7.
 • Fajgielski P., Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, Wydawnictwo Presscom sp. z o.o., Wrocław 2010.
 • Jagielski J., Audyt wewnętrzny - miejsce w systemie kontroli i organizacja, "Kontrola Państwowa" 2003, nr 3.
 • Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006.
 • Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Kałużny S., Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Klimas M., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985.
 • Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa 1977.
 • Kosikowski C., Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" 2009, nr 12.
 • Krysiak A.S., Pojęcie controllingu na tle pojęć zbliżonych (kontrola, audyt), "Kontrola Państwowa" 2006, nr 1.
 • Kuc B.R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menadżerskie PTM, Warszawa 2002.
 • Kuc B.R., Teoria i praktyka kontroli w zarządzaniu, [w:] praca zbior. Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty, część I, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa 2002.
 • Kumorek B., Komisja rewizyjna i kontrola wewnętrzna w gminie, Poznań-Zielona Góra 1996.
 • Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Warszawa 2000.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Lipiec-Warzecha L., Komentarz do art. 68 ustawy o finansach publicznych, [w:] L. Lipiec-Warzecha, Ustawa finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo ABC, 2011, LEX.
 • Ministerstwo Finansów, Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Warszawa 2003.
 • Płoskonka J., Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań publicznych, "Służba Cywilna" 2005, nr 12.
 • Płaskonka J., Kontrola w ujęciu zarządczym, "Kontrola Państwowa" 2006, nr 2.
 • Romaniuk P., Zarządzanie ryzykiem kontroli zarządczej jako czynnik wspierający prawidłowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 7-8.
 • Sławińska-Tomtała E., Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, Warszawa 2010.
 • Szpor A., Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, "Kontrola Państwowa" 2011, nr 5.
 • Świderska G.K., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Warszawa 2002.
 • Winiarska K., Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.