PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 279--288
Tytuł artykułu

Procesy nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Purchasing Real Estate by Non-Polish Citizens
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono proces nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Zwrócono uwagę na istotę samego zezwolenia, jego charakter prawny jako decyzji administracyjnej. Omówiona została procedura uzyskania zezwolenia, z uwzględnieniem promesy jako przyrzeczenia uzyskania zezwolenia. Wskazano tu na organy, strony postępowania, czas trwania zezwolenia, jak i możliwość zaskarżenia decyzji organu. Artykuł zawiera ponadto kwestie dotyczące nabywania polskich nieruchomości przez obywateli państw Unii Europejskiej oraz przez państwa będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, od których niewymagane jest zezwolenie. Widać tu wyraźny wpływ acquis communautaire na ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Przedstawiono pokrótce nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w innych krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji. Praca może być przydatna podczas sprzedaży nieruchomości cudzoziemcom. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the process of purchasing property by non-Polish citizens. The legal nature of the permission as an administrative decision is discussed as well as the procedure of applying for it, including obtaining a promise prior to obtaining the permission itself. The institutions, parties to the procedure, the validity period of the permission and the possiblity of ling an appeal are also presented. Besides, the paper describes the issues connected to buying real estate by EU citizens and and EEA citizens, of whom permissions are not required to purchase properties in the Polish market. Here, an influence of acquis communautaire on the Act on property purchase by non-Polish citizens can be seen. Additionally, the case of France is discussed as an example of regulations on purchasing property by foreigners in other European countries. The paper is intended to provide useful information for persons selling property to foreign citizens. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
279--288
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Adamiak I., Charakter prawny zezwolenia na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, "Prawo - Administracja - Kościół" 2002, nr 1.
 • Brockhuis J., Prusak M., Polska spółka nie może być cudzoziemcem, "Rzeczypospolita" z 11 czerwca 2004 r.
 • Hartwich F., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2004.
 • Hartwich F., Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców, Wydawnictwo C.H. Beck, Bydgoszcz 2010.
 • Herma C., Jaworski R., Kopytko K., Krawczyk T., Szafrański D., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - aspekty prawne i negocjacyjne, Warszawa 2002.
 • Jaworski R., Kopyto K., Krawczyk T., Materiały informacyjne Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa 1999.
 • Skoczylas J., Szlęzak E., Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Wielgo M., Kupili troszeczkę, "Gazeta Wyborcza" z dnia 25 kwietnia 2000 r.
 • Informator o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Warszawa, czerwiec 2000.
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1920 r. Nr 31, poz. 178).
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996 r. Nr 45, poz. 198).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1270).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 466).
 • Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie E. Burtsher v. J.Stauderer, C-213/04 ECR (2005).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18.06.2004 - V SA/Wa 185/04 (niepubl.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.