PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 199 Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013 | 314--325
Tytuł artykułu

System zarządzania ryzykiem jako źródło wiedzy o zagrożeniach w organizacjach publicznych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk Management System as a Source of Knowledge About Hazards in Public Organizations in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja zarządzania ryzykiem w organizacjach publicznych wpisuje się doskonale w koncepcję New Public Management (NPM) i jest wyrazem nowoczesnej formuły zarządzania publicznego, ponieważ jedną z jej reguł jest zarządzanie na zasadach biznesowych, co w sposób bezpośrednio odnosi się do zarządzania ryzykiem jako funkcji wspomagającej zarządzanie całościowe organizacją publiczną. Przy czym zarządzanie ryzykiem powinno odbywać się w sposób systemowy i powinno być sformalizowane oraz zintegrowane z całościowym procesem zarządzania organizacją publiczną. Należy więc zarządzanie ryzykiem w organizacjach publicznych rozpatrywać w ujęciu funkcjonalnym. W szczególności koncepcja zintegrowanego zarządzania ryzykiem we współczesnej organizacji publicznej powinna oznaczać: po pierwsze, zarządzanie ryzykiem na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania organizacji; po drugie, w organizacji określone jest kto dokładnie zarządza ryzykiem i jest za nie odpowiedzialny; po trzecie, stosuje się w sposób komplementarny cały warsztat metodyczny z zakresu zarządzania ryzykiem; po czwarte, zarządzanie ryzykiem odnosi się również do otoczenia, w którym funkcjonuje organizacja; po piąte, zarządzanie ryzykiem opiera się na sprawnie funkcjonującym oraz odpowiednim systemie informatycznym; po szóste, zarządzanie ryzykiem odbywa się w sposób ciągły i niezawodny, a także jest rozpatrywane w wymiarze procesualnym; po siódme, efektywne zarządzanie ryzykiem zmniejsza ryzyko globalne organizacji, co z kolei przyczynia się do poprawy skuteczności (wydajności) jej funkcjonowania. Są to najistotniejsze kwestie, jakie należy uwzględnić przy postulacie implementacji koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem (Integrated Public Risk Management - IPRM) na płaszczyznę funkcjonowania organizacji publicznych w Polsce. W praktyce tych organizacji skuteczne zarządzanie ryzykiem powinno być wyznacznikiem takich cech, jak kompleksowość, wydajność, systemowość i komplementarność. W praktycznym zarządzaniu ryzykiem zastosowanie odpowiednich metod w tym względzie powinno być połączone z wykorzystaniem innych metod wykorzystywanych w ogólnym zarządzaniu organizacją publiczną. Również implementacja międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem na płaszczyznę działalności organizacji publicznych w Polsce z pewnością ułatwi praktyczne zarządzanie ryzykiem w tych organizacjach. Postuluje się również przy tym, aby powołać w dużych organizacjach publicznych w Polsce osobną funkcję kierowniczą - menedżera ryzyka. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to discuss the selected issues on risk management in public organizations in Poland. In particular, the issue of implementing the comprehensive risk management system in the public sector is of top priority in the discourse. For the complex risk management requires the integrated management thereof. Only such a formula ensures the comprehensive management of any threats in public organizations. The operated system of the integrated risk management would allow for timely anticipation of some of the types of threats or for determining the most suitable manner of risk response. The risk management system operated within the organization ought to be fully IT-supported. Owing to this, the risk managers will be able to acquire the current information on risk on regular basis, store it in the proper bases, process it, which will allow for counter-acting the risk in a more efficient manner in future as opposed to the common practice so far. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • A Risk Management Standard, IRM, London 2004.
 • Brown L., Osborne P.S., Risk and Innovation: Towards a Framework for Risk Governance in Public Services, "Public Management Review" February 2013, Vol. 15, No. 2.
 • Carmen N., Dobrea R.C., Adapting Risk Management Principles to the Public Sector Reforms, "Administraţie şi Management Public" 2006, No. 6.
 • Fone M., Young C.P., Managing Risks in Public Organizations, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 • Gorzeń-Mitka I., Korombel A., ERM zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Wybrane problemy teorii i praktyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2011.
 • Hood J., Mills A., Stein W., Development in UK Public Sector Risk Management: The Implications for PPP/PFI Projects [in:] Public-Private Partnership. Managing Risks and Opportunities, ed. A. Akintoye, M. Beck, C. Hardcastle, Blackwell Science, Oxford 2003.
 • Keeney L.R., Mortality Risks Induced by Economic Expenditures, [in:] Classics in Risk Management. Volume II, ed. W.K. Viscusi, T. Gayer, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2004.
 • Klimczak K.M., Pikos M.A., Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 12.
 • Klimczak K.M., Wdrożenie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 5.
 • Knight W.K., ISO 31000:2009. New Risk Management Standard, The materials from a workshop held at the 4th International Conference of Risk Management Association of POLRISK, Warszawa 2010 (materiały niepublikowane).
 • Kontio J., The Risk it Method for Software Risk Management, Version 1.00, Institute for Advanced Computer Studies and Department of Computer Science, University of Maryland (materiały niepublikowane).
 • Krynicka H., Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2008.
 • Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 • Mathiasen D., International Public Management [in:] The Oxford Handbook of Public Management, ed. E. Ferlie, L.E. Lynn, Ch. Pollitt, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Risk Management Handbook for Health Care Organizations, ed. R. Carroll, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.
 • Sarens G., Visscher de Ch., Gils van D., Risk Management and Internal Control in the Public Sector: An In-depth Analysis of Belgian Social Security Public Institutions, Federale Overheidsdienst Financiën - België, 70e jaargang, nr. 3, 3e kwartaal 2010.
 • Spinki C.I., Decision Theory and Risk Management in Public Organizations: A Literature Review, "Revista de Gestión Pύblica" 2012, Vol. I, No. 1.
 • The Orange Book. Management of Risk - Principles and Concepts, HM Treasury UK, Norwich 2004.
 • Tworek P., Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, Difin, Warszawa 2013.
 • Tworek P., Risk Management Standards - The Review of Approaches and Concepts, book of proceeding from 5th International Scientific Conference "Managing and Modeling of Financial Risks", VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 8th-9th September 2010.
 • Tworek P., Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Viscusi K.W., The Value of Risks to Life and Health [in:] Classics in Risk Management, Volume I, ed. W.K. Viscusi, T. Gayer. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2004.
 • Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, red. A. Frączkiewicz- Wronka, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2012.
 • Zarządzanie ryzykiem w działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
 • Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne, Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa, wrzesień 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.