PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 369, t.1 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1 | 219--229
Tytuł artykułu

Polska Służba Celna w realizacji innowacyjnego systemu obsługi podmiotów gospodarczych

Autorzy
Warianty tytułu
Polish Customs Authority in the Implementation of Innovative System of Services for Entrepreneurs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyzwania XXI w., tj. stały wzrost obrotu towarowego, dążenie przedsiębiorstw do osiągnięcia sukcesu gospodarczego w skali globalnej, postęp technologiczny i innowacyjne rozwiązania w każdym obszarze działalności gospodarczej, wyznaczają nowe kierunki rozwoju działalności usługowej organów celnych. Analiza innowacyjnych rozwiązań w systemie obsługi celnej oraz wskazanie na korzyści wynikające dla podmiotów gospodarczych z oferowanych w ramach tych innowacji uproszczeń ma dowieść ewolucji roli Służby Celnej, która z administracji o charakterze fiskalno-kontrolnym, przekształca się w administrację kontrolno-promocyjną. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania w procesie obsługi celnej, Służba Celna w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu konkurencyjności podmiotów gospodarczych realizujących obrót towarowy na rynku międzynarodowym. Metoda badawcza wykorzystana w opracowaniu obejmuje analizę krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych oraz analizę danych statystycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Challenges of the XXI century, such as steady growth of international trade, the desire of companies to achieve economic success on a global scale, technological advances and innovative solutions in every area of business, set new directions for the development of service activities of the customs authorities. The author analyzed the innovative solutions in the customs system and defined benefits for operators offered under these innovations simplifications, which allowed to prove the evolution of the role of the Customs Service. Using modern solutions in the process of customs clearance, Customs Service contributes significantly to the competitiveness of business entities on the international market. Research method used in the study includes an analysis of domestic and foreign literature sources and the analysis of statistical data.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Begg D., Fisher S., Dornbush R., 1997, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Czerkawski P., 2008, Świadectwo AEO - nowa jakość w wymianie towarowej z zagranicą, http://spedycje. pl/wiadomosci/_wiadomosci/14146/swiadectwo_aeo_nowa_jakosc_w_wymianie_towarowej_ z_zagranica.html (10.03.2013).
 • Departament Polityki Celnej MF, 2013a, Elastyczność dokonywania odpraw celnych, http://www.sluzbacelna. gov.pl (20.02.2014).
 • Departament Polityki Celnej MF, 2013b, Upoważniony przedsiębiorca AEO - informacja dla przedsiębiorców dotycząca weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosku o wydanie świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1189850/ 10042013_inf-AEO-weryfikacja_formalna (12.04.2013).
 • Gruszewska K., 2013, Ułatwienia wprowadzone w latach 2012-2013, obraz w pigułce, "Wiadomości Celne" nr 6-7.
 • Komisja Europejska, 2006, Upoważnione podmioty gospodarcze. Model AEO Compact, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Dokument roboczy, TAXUD/2006/1452, Bruksela.
 • Kumpiałowska A., 2011, Skuteczna zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2012, Służba Celna 3i, od modernizacji do innowacji, http://www.mf.gov.pl/ documents/764034/928139/inicjatywa_3i_od_modernizacji_do_innowacji.pdf (21.01.2014).
 • Ministerstwo Finansów, 2013, Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020, Załącznik do zarządzenia nr 50 ministra finansów z 13 grudnia 2013 r., http://www.mf.gov.pl/documents/ 764034/1161637/strategia+dzia%C5%82ania+SC+na+lata+2014_2020.pdf (14.01.2014).
 • Mystkowska S., 2012, Program e-Cło dobrą praktyką, "Wiadomości Celne" nr 8-9.
 • OECD/Wspólnoty Europejskie, 2005, Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, http://www.sourceoecd.org/scienceIT/9264013083 (15.02.1014).
 • Raczkowski K., 2010, Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa.
 • Ręgowski A., 2012, Informatyzacja działalności Służby Celnej, "Wiadomości Celne" nr 8-9.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny, L 269/1.
 • Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny.
 • Sobieski J., 2006, Światowy Dzień Celnictwa, "Wiadomości Celne" nr 2/3.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz.U. nr 168, poz. 1323.
 • World Customs Organization, 2007, WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_ security/normes_wco_en.pdf (05.03.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.