PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 8 | nr 4 (30) Przedsiębiorczość rodzinna | 9--28
Tytuł artykułu

Specyfika polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych - wnioski z badań empirycznych

Warianty tytułu
Specifics of Small Polish Family Businesses - Conclusions from Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa rodzinne są bardzo zróżnicowane i nie stanowią jednolitej grupy podmiotów gospodarczych. Zróżnicowanie tego typu podmiotów związane jest przede wszystkim z ich wielkością i przynależnością do różnych sektorów.Wyodrębnianie family business przeprowadzane jest na podstawie szeregu kryteriów sprowadzających się do wskazania związków pomiędzy własnością lub zarządzaniem przedsiębiorstwem a rodziną sprawującą kontrolę. Problematyka przedsiębiorstwa rodzinnego w głównej mierze dotyczy podmiotów kontrolowanych przez jedną rodzinę, jednak zagadnienia zależności między więziami rodzinnymi a organizacjami mają szerszy charakter. Obejmują kwestie nepotyzmu, zaufania społecznego, dominujących wzorów władzy w małych grupach, ról społecznych, mechanizmów zdobywania władzy w organizacji, reguł sukcesji i wielu innych zagadnień związanych z rozwojem każdej organizacji gospodarczej. Przedsiębiorstwa rodzinne są interesującym przykładem wzorcowej zależności pomiędzy rodziną, która zdominowała przedsiębiorstwo, organizacją gospodarczą oraz społeczeństwem i gospodarką, które stanowią kontekst funkcjonowania danej organizacji. Artykuł poświęcony jest analizie specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych, która wskazuje na istotne zróżnicowanie tego typu podmiotów. Ukazane zostały kluczowe wyróżniki przedsiębiorstw rodzinnych w porównaniu z nierodzinnymi. Na podstawie najnowszych wyników badań dokonano próby scharakteryzowania szczególnych cech polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Family enterprises are very diversified and do not constitute a uniform group of economic subjects. Diversifying subjects of this type is bound most of all with their size and their membership to different sectors. Distinguishing family business is being carried out based on a number of criteria, coming down to pointing out connections between the property or running a company and the family in control. Family enterprise issues concern subjects controlled by one family, but problems of dependencies between family bonds and organizations are broader. Issues of nepotism, public trust, power patterns dominant in small groups, social roles, mechanisms of gaining power in the organization, inheritance rules and many other problems, associated with the development of every economic organization. Family enterprises are an interesting example of the model dependencies between the family, which dominated the enterprise, the economic organization as well as the society and the economy, which make the context for functioning of the specific organization.
The article is devoted to an analysis of the specificity of family enterprises, which points out to significant differentiation of this kind of subjects. Crucial characteristics of family enterprises were portrayed as compared to the non-family ones. Based on the latest research results an attempt was made to characterize particular characteristics of Polish small and average family enterprises. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Strony
9--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Bibliografia
 • Donnelley, R.G. 2002. The Family Business, w: C.E. Aronoff, J.H. Astrachan i J.L. Ward (red.) Family Business Sourcebook, Georgia: Family Enterprise Publishers.
 • Frishkoff, P.A. 1995. Understanding Family Business, Austin Business Family Program, 15 April.
 • Handler, W. 1989. Methodological issues and considerations in studying family businesses. Family Business Review, nr 2, September.
 • Heck, R.K.Z. i E.S. Trent 2002. The Prevalence of Family Business from a Household Sample, w: C.E. Aronoff, J.H. Astrachan і J.L. Ward (red.) Family Business Sourcebook, Georgia: Family Enterprise Publishers.
 • Kowalewska, A., Szut, J., Lewandowska, В., Kwiatkowska, M., Sulkowski, Ł. i A. Mar- jański 2009. Badanie firm rodzinnych, raport końcowy. Warszawa: PARP.
 • PARP 2009. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Warszawa: PARP.
 • Shanker, M.C. i J.H. Astrachan 1996. Myths and Realities: Family Businesses' Contribution to the US Economy - A Framework for Assessing Family Business Statistics. Family Business Review, nr 2 (9).
 • Sulkowski, Ł. і К Safin 2005. Problematyka przedsiębiorstw rodzinnych, w: Ł. Sulkowski (red.) Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, monografia z projektu KBN 1 H02C 062 27, Łódź-Toruń: TNOiK.
 • Sulkowski, Ł. i A. Marjański 2009. Firmy rodzinne. Warszawa: Poltext.
 • Ward, J.L. i C.E. Arnoff 2002. Just What is a Family Business, w: C.E. Aronoff, J.H. Astrachan і J.L. Ward (red.) Family Business Sourcebook, Georgia: Family Enterprise Publishers.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.