PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 5 | nr 12 System polityczny : autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? | 115--127
Tytuł artykułu

Terroryzm północnokaukaski : żródła zjawiska

Warianty tytułu
Terrorism in the North Caucasus: Reasons for the Phenomenon
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza źródeł terroryzmu występującego na Północnym Kaukazie po zakończeniu II wojny czeczeńskiej. Postawionym celem badawczym jest odpowiedź na pytania o przyczyny występowania terroryzmu na Kaukazie Północnym, a także próba oceny, które z nich mają znaczenie rozstrzygające oraz najlepiej wyjaśniają omawiane zjawisko. Aby zrealizować tak postawione zadanie, wykorzystano teorię "triady terrorystycznej motywacji", w ramach której wyróżnia się trzy zasadnicze sfery występowania przyczyn terroryzmu: źródła ideologiczne, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz źródła psychologiczne. Omówiono więc kolejno: sytuację społeczno-gospodarczą w regionie, transformację i założenia ideologii politycznych występujących na omawianym obszarze, a także główne cechy psychologii zbiorowej narodów północnokaukaskich. Całość uzupełniono o przedstawienie wyników bardziej szczegółowych rosyjskich badań socjologicznych (głównie sondażowych) w dziedzinie terroryzmu i ekstremizmu politycznego w regionie północnokaukaskim. Posłużenie się metodą analizy systemowej oraz metodą analogii historycznej pozwala stwierdzić, że terroryzm północnokaukaski ma głębokie podłoże systemowe, jednak zmiennej wyjaśniającej to zjawisko należy szukać w bieżącej sytuacji społecznej. Czynnik religijny ogrywa rolę drugorzędną i wtórną. Wstępowanie w szeregi organizacji terrorystycznych to w większości przypadków wybór zupełnie racjonalny, świadomy i wykalkulowany oraz będący formą społecznego protestu wobec panujących uwarunkowań ekonomiczno-społecznych. Jest to także sposób realizacji specyficznego scenariusza życiowego w warunkach, w których zablokowane są możliwości normalnego rozwoju i awansu społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is an analysis of the sources of terrorism occurring in the North Caucasus after the ending of the Second Chechen War. The research objective is to answer questions about the reasons for the presence of terrorism in the North Caucasus, and also attempts to evaluate which of them have a conclusive meaning and best describes the discussed occurrence. To undertake this task, a theory of "triad of terrorist motivation," was used within a framework which distinguished three basic spheres for the reasons of terrorism's occurrence: ideological sources, social-economic conditioning and psychological sources. The following are described: the socio-economic situation in the region, the transformation and foundations of the political ideologies occurring within the discussed area, and also the main features of the collective psychology of North Caucasus nations. This is also supplemented with the results of more detailed Russian sociological research (mainly exploratory) in the field of terrorism and political extremism in the North Caucasus Region. Using the methods of systems analysis and historical analogy permits us to state that North Caucasus terrorism has a deep system basis; however, the variable explaining this occurrence should be located within the current social situation. The religious factor plays a secondary but recurring role. Joining a terrorist organization is mainly a rational, conscious and calculated choice, and it is a form of social protest against social-economic conditioning. It is also a way to realize a specific life scenario in conditions which block the normal ways of social development and promotion of a large part of the young generation of inhabitants of the North Caucasus republics. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Strony
115--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Abdulagatov, Z.M., 2012, O vliânii religioznogo faktora na èkstremistskoe povedenie dagestanskoj molodёži, "Sociologičeskie issledovaniâ", 1/2012.
 • Aleksandrowicz, T., 2008, Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Âzʹkova, A., 2012, Socialʹno-èkonomičeskaâ i političeskaâ situaciâ na Severnom Kavkaze: strategičeskie riski razvitiâ Rossii, "Rossiâ i Musulʹmanskij Mir", 2/2012.
 • Bolechów, B., 2010, Terroryzm. Aktorzy statyści widownie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bolechów, B., 2012, Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Defense Intelligence Agency Declassified "Swift Knight Report", b.d., Document No 3095345, "Judical Watch", [Internet:] http://www.judicialwatch.org/cases/102/dia.pdf (dostęp: 13.04.13).
 • Dumanov, Z., 2011, Severnyj Kavkaz: ot separatizma k radikalʹnomu islamu, "Rossiâ i Musulʹmanskij Mir", 10/2011.
 • Górecki, W., 2014, Rosyjski Kaukaz bez zmian. Lokalna wojna na przedpolach olimpiady, Prace OSW, Warszawa.
 • Grabowski, T., 2014, Demograficzne źródła konfliktu na Kaukazie Północnym, "Przegląd Geopolityczny", tom 7/2014.
 • Hahn, G.M., 2011, Getting the CaucasusEmirate Right, Center for Strategic and International Studies.
 • Hahn, G.M., 2012, The Caucasus Emirate Jihadists: The Security And Strategic Implications, w: Blank, S.J., ed., Russia'sHomegrownInsurgency: Jihad In The NorthCaucasus, Studies Institute Monograph.
 • Huges, J., 2001, Chechnya: The Causes of a Protracted Post-Soviet Conflict, "Civil Wars", vol. 4, no. 4.
 • International Crisis Group, 2012, The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the Insurgency and Counter-Insurgency, Crisis Group Europe Report, N°221.
 • King, Ch., 2010, Widmo wolności. Historia Kaukazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Post, J.M., 2005, The socio-culturalunderpinnings of terroristpsychology, w: Bjorgo, T., (ed.), Root Causes of Terrorism. Myths, Reality and WaysForward, Routledge, London-New York.
 • Sokirianskaia, E., 2007, Ideology and conflict. Chechen political nationalism prior to, and during, ten years of war, w: Ethno-Nationalism, Islam and the State in the Caucasus: Post-Soviet Disorder (Central Asian Studies), Routledge, Kindle Edition.
 • Starodubrovskaâ, I.V., Sokolov, D.V., 2013, Istoki konfliktov na Severnom Kavkaze, Izdatelʹskij dom "Delo" RANHiGS, Moskva.
 • Wojciechowski, S., 2011a, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
 • Wojciechowski, S., 2011b, "Sieć" przyczyn współczesnego terroryzmu - analiza czynników, mechanizmów i modeli, "Przegląd Politologiczny", 3/2011.
 • Wolska E., 2011, Łamanie przez armię rosyjską praw człowieka w czasie operacji antyterrorystycznej w Czeczenii, w: Bąk, T., red., Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, Kraków-Rzeszów-Zamość.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.