PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 5 | nr 13 Politics, Policy and Polity | 11--39
Tytuł artykułu

The Concept(s) of Sovereignty in the Scottish Independence Debate

Autorzy
Warianty tytułu
Koncepcja (koncepcje) suwerenności w szkockiej debacie niepodległościowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badawczym artykułu jest przeanalizowanie, w jaki sposób pojęcie suwerenność (główna kategoria teoretyczna tekstu) było konceptualizowane / krytykowane/ interpretowane podczas niedawnej szkockiej debaty niepodległościowej, trwającej w okresie poprzedzającym referendum z dnia 18 września 2014 roku. Pojęcie to jest ściśle powiązane z kategoriami niepodległość oraz suweren. Analizie poddane zostały wypowiedzi na temat suwerenności sformułowane przez przedstawicieli trzech grup: badaczy, polityków i osób zaangażowanych w politykę oraz liderów opinii. Analiza poszczególnych typów dyskursów została zakończona zwięzłymi wnioskami cząstkowymi, które w części końcowej zostały ujednolicone, przyjmując postać zasadniczej tezy artykułu. Zdecydowana większość wykorzystanych źródeł została upubliczniona (tj. opublikowana lub wygłoszona) nie wcześniej niż jesienią 2012 roku. Wśród nich znajdują się druki zwarte (książki akademickie i eseistyczne), artykuły akademickie oraz teksty wystąpień. Podjęte badania przyniosły następujące wnioski: suwerenność zachowuje swe znaczenie w realiach gęstej globalizacji pierwszych dekad XXI wieku, gdyż państwa wciąż dysponują (niezależnie od konieczności współpracy międzynarodowej czy presji czynników zewnętrznych różnego typu) instrumentami umożliwiającymi kształtowanie ich polityki zewnętrznej i wewnętrznej. Szeroko akceptowane jest także twierdzenie wskazujące, że suwerenem w warunkach szkockich jest szkocki naród. To pociąga za sobą głosy opowiadające się za reformą brytyjskiego ustroju, godzącą zasadę suwerenności parlamentu z suwerennością poszczególnych brytyjskich narodów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze how the concept of sovereignty (the main theoretical category of this text) has been conceptualized/criticized/interpreted during the recent Scottish independence debate, which took place in the period preceding the independence referendum of 18 September 2014. This concept is closely related to the categories of independence and sovereign. The pronouncements on sovereignty present in the intellectual output of three groups are discussed: academics; politicians and political activists; and public intellectuals. An analysis of each type of discourse is produced with a concise partial conclusion, which in the final part are synthesized into a general thesis of the article. The majority of the discussed sources had been made public (i.e. published or presented) no earlier than in the Autumn of 2012. Among these sources there are non-fiction books (academic and essays), academic articles and presentations. This analysis has led to the following conclusions: sovereignty is perceived as relevant in the interdependent 21st century world, as states still remain capable (international pressures and cooperation notwithstanding) of shaping their internal and external policies. It is also generally accepted that the holder of sovereignty, especially in the Scottish case, is the Scottish nation. This assumption leads to calls for the reform of the British constitution, reconciling the existence of various sovereign nations in the United Kingdom, with the sovereignty of parliament. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Strony
11--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jesuit University Ignatianum in Krakow, Polska
Bibliografia
 • Adamson, K., Lynch, P., 2014, The Scottish National Party and the 2014 Independence Referendum, in: Adamson, K., Lynch, P., (eds.), Scottish Political Parties and the 2014 Independence Referendum, Welsh Academic Press, Cardiff.
 • Barkin, S.J., Cronin, B., 1994, The State and the Nation: Changing Norms and the Rules of Sovereignty in International Relations, "International Organization", vol. 48, No. 1 (Winter 1994), pp. 107-130.
 • Bober, S., 2013, McCrone, G., 2013, Scottish Independence. Weighing Up the Economics, Birlinn, Edinburgh (review), "Horyzonty Polityki", Vol. 4, No. 9, pp. 178-182.
 • Bober, S., 2014, McLean, I., Gallagher, J., Lodge, G., 2013, Scotland's Choices. The Referendum and What Happens Afterwards, Edinburgh University Press, Edinburgh (recenzja), "Horyzonty Polityki", 2014, Vol. 5, No. 10, pp. 211-215.
 • Bogdanor, V., 1999, Devolution in the United Kingdom, Oxford University Press, Oxford and New York.
 • Bogdanor, V., 2009, The New British Constitution, Hart Publishing, Oxford and Portland.
 • Brown, G., 2014, My Scotland, Our Britain. A Future Worth Sharing, Simon & Schuster, London.
 • Bulmer, E.W., 2011, A Model Constitution for Scotland. Making Democracy Work in an Independent State, Luath Press Limited, Edinburgh.
 • Bulmer, E.W., 2014, A Constitution for the Common Good. Strengthening Scottish Democracy After 2014, Luath Press Limited, Edinburgh.
 • Czaputowicz, J., 2013, Suwerenność, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Foley, J., Ramand, P., 2014, Yes. The Radical Case for Scottish Independence, Pluto Press, London.
 • Gallagher, J., 2014, The Day after Judgement. Scotland and the UK after the Referendum, Policy Scotland, University of Glasgow, (accessed 15.10.2014).
 • Gillen, P., 2014, The Radical Parties and Independence: Another World is Possible?, in: Adamson, K., Lynch, P. (eds.), Scottish Political Parties and the 2014 Independence Referendum, Welsh Academic Press, Cardiff.
 • Goudie, A., 2013, Scotland's Future: The Economics of Constitutional Change, in: Goudie, A., (ed.), Scotland's Future: The Economics of Constitutional Change, Dundee University Press, Dundee.
 • Habermas, J., 1998, The European Nation-State: on the Past and Future of Sovereignty and Citizenship, in: Habermas, J., The Inclusion of the Other. Studies in Political Theory, eds. C. Cronin, P. De Greiff, The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Habermas, J., 2012, The Crisis if the European Union. A Response (trans. C. Cronin), Polity Press, Cambridge and Malden.
 • Harvey, M., 2014, The Scottish Liberal Democrats and the 2014 Independence referendum, in: Adamson, K., Lynch, P., (eds.), Scottish Political Parties and the 2014 Independence Referendum, Welsh Academic Press, Cardiff.
 • Hassan, G., 2014, Caledonian Dreaming. The Quest for a Different Scotland, Luath Press Limited, Edinburgh.
 • Ichijo, A., 2004, Scottish Nationalism and the Idea of Europe, Routledge, London and New York.
 • Jackson, B., 2014, The Political Thought of Scottish Nationalism, "The Political Quarterly", Vol. 85, No. 1, January-March, pp. 50-56.
 • Jackson, R., 1999, Sovereignty in World Politics: a Glance at the Conceptual and Historical Landscape, "Political Studies", Vol. 47, Issue 3, pp. 431-456.
 • Jackson, R., 2007, Sovereignty. Evolution of an Idea, Polity Press, Cambridge and Malden.
 • Kay, J., 2013, The Size of States - An Economic Analysis, in: Hassan, G., Mitchell, J., (eds.), After Independence, Luath Press Limited, Edinburgh.
 • Keating, M., 2009, The Independence of Scotland. Self-government and the Shifting Politics of Union, Oxford University Press, Oxford and New York.
 • Keating, M., Harvey, M., 2014, Small Nations in a Big World. What Scotland Can Learn?, Luath Press Limited, Edinburgh.
 • Kerevan, G., 2013, Scotland in the Wider World. Does Size and Sovereignty Matter?, in: Hassan, G., Mitchell, J., (eds.), After Independence, Luath Press Limited, Edinburgh.
 • Kidd, C., 2012, The Union and the Constitution, History and Policy, Policy Papers, (accessed 15.10.2014).
 • Kidd, C., 2013, From Jacobitism to the SNP: the Crown, the Union and the Scottish Question, Stenton Lecture, accessed 15.10.2014).
 • Kidd, C., 2014, A British Bundesrat?, "London Review of Books", Vol. 36, No. 8, 17 April, pp. 13-14.
 • King, A., 2007, The British Constitution, Oxford University Press, Oxford and New York.
 • Kranz, J., 2012, Kilka uwag o federalizmie i suwerenności w kontekście Unii Europejskiej, "Sprawy międzynarodowe", 1 (LXV), pp. 109-116.
 • Kranz, J., 2013, Jak postrzegać Unię Europejską? Kilka podstawowych pojęć i problemów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Macwhirter, I., 2013, Road to Referendum. The Official Companion to the Major New Television Series, Cargo Publishing, Glasgow.
 • MacCormick, N., 1993, Beyond the Sovereign State, "The Modern Law Review", Vol. 56, No. 1 (January 1993), pp. 1-18.
 • Marr, S., 2013, The Battle for Scotland, Penguin Books, London.
 • McCrone, G., 2013, Scottish Independence. Weighing Up the Economics, Birlinn, Edinburgh.
 • McLean, I., Gallagher, J., Lodge, G., 2013, Scotland's Choices. The Referendum and What Happens Afterwards, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • McLeish, H., 2012, Scotland: The Growing Divide. Old Nation, New Ideas (Edited by Tom Brown), Luath Press Limited, Edinburgh.
 • McLeish, H., 2014, Rethinking Our Politics. The Political and Constitutional Future of Scotland and the UK, Luath Press Limited, Edinburgh [kindle].
 • Melding, D., 2009, Will Britain Survive Beyond 2020?, IWA-Institute of Welsh Affairs, Cardiff.
 • Melding, D., 2013, The Reformed Union, The UK as a Federation, IWA - Institute of Welsh Affairs, Cardiff [kindle].
 • Mitchell, J., 2009, Devolution in the UK, Manchester University Press, Manchester and New York.
 • Mitchell, J., 2013, Varieties of Independence, in: Hassan, G., Mitchell, J., (eds.), After Independence, Luath Press Limited, Edinburgh.
 • Osiander, A., 2001, Sovereignty, International Relations and the Westphalian Myth, "International Organization", Vol. 55, No. 2 (Spring 2001), pp. 251-287.
 • Riddoch, L., 2013, Blossom. What Scotland Needs to Flourish, Luath Press Limited, Edinburgh.
 • Scotland's Future. Your Guide to an Independent Scotland, 2013, Scottish Government, Edinburgh.
 • Scotland's Referendum and Britain's Future, 2014, in: Enlightening the Constitutional Debate, The Royal Society of Edinburgh, Edinburgh.
 • Shaw, E., 2014, The Scottish Labour Party and the 2014 Independence referendum, in: Adamson, K., Lynch, P., (eds.), Scottish Political Parties and the 2014 Independence Referendum, Welsh Academic Press, Cardiff.
 • Sillars, J., 2014, In Place of Fear II. A Socialist Programme for an Independent Scotland, Vagabond Voices Publishing, Glasgow.
 • Stemplowski, R., 2006, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Stemplowski, R., 2012, Elementy politycznej filozofii integracji państwa europejskich w XX i XXI w., wydanie drugie poprawione, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 • Stemplowski, R., 2013, Oprowadzeniu i analizowaniu polityki państwa, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 • Tomkins, A., 2009, Constitutionalism, in: Flinders, M., Gamble, A., Hay, C., Kenny, M., (eds.), The Oxford Handbook of British Politics, Oxford University Press, Oxford and New York.
 • Torrance, D., 2013, The Battle for Britain. Scotland and the Independence Referendum, Biteback Publishing Ltd, London
 • Torrance, D., 2014a, Britain Rebooted. Scotland in a Federal Union, Luath Press Limited, Edinburgh.
 • Torrance, D., 2014b, The Scottish Conservatives and the 2014 Independence referendum, [in:] Adamson, K., Lynch, P., (eds.), Scottish Political Parties and the 2014 Independence Referendum, Welsh Academic Press, Cardiff.
 • Troper, M., 2012, Sovereignty, in: Rosenfeld, M., Sajó, A., (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford.
 • Walker, N., 2013, Independence in an Interdependent World, in: Hassan, G., Mitchell, J., (eds.), After Independence, Luath Press Limited, Edinburgh.
 • <http ://doroszewski.pwn.pl>
 • <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue>
 • <http://www.nas.gov.uk (Declaration of Arbroath)>
 • <http://www.oxforddictionaries.com>/
 • <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.