PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5, CD 2 | 2076--2084
Tytuł artykułu

Koncepcja CSR w odniesieniu do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w magazynie (cz. 2)

Warianty tytułu
CSR in Relation to Safety and Health in Warehouse Working Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy magazynowania należą do złożonych i pracochłonnych. Choć w ostatnich latach obserwuje się olbrzymi postęp w zakresie optymalizacji procesów logistycznych, poziom bezpieczeństwa w magazynach nie jest zadowalający. W zakresie CSR mieści się ograniczanie ryzyka psychospołecznego i promowanie dobrostanu w miejscu pracy. Niestety, zdrowie rzadko postrzegane jest jako główny obszar zainteresowania biznesu, choć zdrowie pracowników w sposób znaczący wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano wyniki reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz badania modułowego Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. W badaniu czynników niebezpiecznych wyodrębniono, obok czynników fizycznych, czynniki psychologiczne, takie jak: presja czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy, przemoc lub zagrożenie przemocą, nękanie lub zastraszanie, stres związany z możliwością utraty pracy w najbliższym czasie. Doskonałą ilustracją wdrażania zasad CSR w kontekście BHP mogą być przykłady dotyczące stosowania elastycznego czasu pracy, umiejętności godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, działań eliminujących występowanie dyskryminacji i mobbingu - aktywność tego typu ma bezpośredni wpływ na atmosferę w miejscu pracy, przyczyniając się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Warehousing is a complex and labour-intensive process. Although enourmous progress in logistics optimization has recently been noticed, the safety level in warehouses is still not satisfactory. CSR contains reduction of psychosocial risk and promotion of well-being at work. Unfortunately, business is rarely interested in employee's health, despite the fact that health of employees significantly influences the financial situation of a company. The article presents the results of the generalized results of the sample Labour Force Survey and the ad-hoc LFS module survey Accidents at work and workrelated health problems conducted by the CSO. The research has distinguished many dangerous factors, both physical and psychological. The psychological ones include time pressure, excessive workload, violence or the risk of violence, harassment or mobbing, intimidation, and fear of losing the job. A good example of health and safety CRS rules implementation may be introducing flexible working hours, promoting work-life balance and preventing from discrimination and mobbing. Such activities positively influences atmosphere at work and increases safety level. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2076--2084
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Bibliografia
 • 1. Augustyniak Sz., ...i jeszcze dwa łyki logistycznej futurystyki, w: Logistyka ku przyszłości, CEO Magazyn Top Menedżerów: http://ceo.cxo.pl/artykuly/52000/i.jeszcze.dwa.lyki.logistycznej.futurystyki.html.
 • 2. Beswick J., Gore J., Palferman D., Bullying at work a review of literature. Health and Safety Laboratory, Crown, Harpur Hill 2006.
 • 3. Cieślak R., Widerszal-Bazyl M., Psychospołeczne Warunki Pracy, Wyd. CIOP, Warszawa 2000.
 • 4. Cooper C.L., Liukkonen P., Cartwright S., Stress prevention in the workplace. Assessing costs and benefits to organizations. European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1996.
 • 5. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń - ESENER, dostęp: https://osha.europa.eu/pl/esener-enterprise-survey/enterprise-survey-esener.
 • 6. EU-OSHA, Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007.
 • 7. Francis S., Limiting violence through good design [w:] Shepherd J. (red.), Violence in health care. Oxford University Press, Oxford 2002.
 • 8. Guideline Development Group: Dignity at work: Eliminating bullying and harassment in the workplace. PIN 2001, dostęp: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/158746/0043088.pdf (dostęp: 20.07.2014).
 • 9. Intindola B., EAP's still foreign to many small businesses. National Underwriter, 95, 21, 1991.
 • 10. Kociszewski J., Branża magazynowa podsumowuje 15 lat, "Nowoczesny Magazyn", nr 1(91) luty-marzec 2014, wydawca: FORUM Press, Poznań 2014, s. 10-13.
 • 11. Kompier M., Cooper C.L., Geurts S.A.E., A multiple case study approach to work stress prevention in Europe. European Journal of Work and Organizational Psychology, 9, 2000.
 • 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020. Bruksela, 06.06.2014.
 • 13. Kratz H.J., Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • 14. Mościcka A., Opieka profilaktyczna dotycząca psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy. Med. Pr. 2010;61(1): s. 91-100.
 • 15. Mościcka-Teske A.,Potocka A., Skala Ryzyka Psychospołecznego. Budowa i zasady stosowania. Wyd. NSZZ Solidarność, Łódź-Gdańsk 2014.
 • 16. Niemczyk A., Branża magazynowa podsumowuje 15 lat, "Nowoczesny Magazyn", nr 1(91) lutymarzec 2014, wydawca: FORUM Press, Poznań 2014, s. 10-13.
 • 17. Richards J., Daley H., Bullying policy: development, implementation and monitoring [w:] Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C.L. (red.), Bullying and emotional abuse in the workplace. Taylor and Francis, London 2003, s. 247-258.
 • 18. Surdykowska B., Stres związany z pracą. Mon. Prawa Pr. 2007;2: s. 64-69.
 • 19. Surdykowska B., Europejskie porozumienie autonomiczne dotyczące stresu związanego z pracą. Mon. Prawa Pr. 2009;5: s. 217-218.
 • 20. Szczygielska A., Prewencja zagrożeń psychospołecznych - przykłady dobrych praktyk, CIOPPIB, Warszawa 2011.
 • 21. Waszkowska M., Merecz D., Drabek M., Programy prewencji stresu zawodowego - strategie, techniki, ocena skuteczności. Część I. Narodowe i międzynarodowe działania na rzecz przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy. Med. Pr. 2009;60(6): s. 523-529.
 • 22. Waszkowska M., Merecz D., Drabek M., Programy prewencji stresu zawodowego - strategie, techniki, ocena skuteczności. Część II. Prewencja stresu zawodowego na poziomie organizacji. Med. Pr. 2010;61(2): s. 191-204.
 • 23. WHO, PRIMA-EF: Guidance on the European Framework for Psychosocial Risk Management: A Resource for Employers and Worker Representatives, Institute of Work, Health & Organisations, University of Nottingham, 2008.
 • 24. Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.