PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5, CD 2 | 2091--2098
Tytuł artykułu

Zarządzanie logistyczne odpadami medycznymi

Warianty tytułu
Logistics Management of Medical Waste
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie logistyczne, można rozumieć, jako procesowe podejście do organizacji, czyli składowe takich elementów, jak gromadzenie, przepływ, monitorowanie i transport dóbr i usług. Zarządzanie logistyczne odpadami medycznymi, opiera się na zasadach, działaniu i podziale, jakim rządzi się logistyka, ale w odniesieniu do służby i ochrony zdrowia. Artykuł ukazuje cele logistycznego zarządzania odpadami medycznymi, jak również podział tego typu odpadów, przez WHO, przepisy prawne uregulowane w odpowiednich ustawach, jak również HCF. Dodatkowo w artykule poruszono tematykę gromadzenia i przechowywania odpadów oraz ich późniejszego transportu z podziałem na dwa rodzaje transportu - zewnętrzny i wewnętrzny. Ponadto autorzy artykułu umieścili w nim zagadnienia dotyczące kosztów transportu odpadów medycznych, wraz ze wzorem i objaśnieniem dotyczącym jego obliczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Logistics management, may be interpreted as a process-based approach to the organization, or components of such items as collecting, flowing, monitoring and transport of goods and services. Logistics management of medical waste, is based on principles, operation and division, which is governed by logistics, but in relation to services and health care. Article outlines the objectives of the logistics management of medical waste, as well as division of type of waste, by WHO, regulations governed by relevant laws, as well as HCF. In addition, the paper raised subject of the collection and storage of wastes and their subsequent transport by two types of transport - internal and external. In addition, the authors of the article put it issues concerning costs of medical waste transport, along with the model and explanation on his calculations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2091--2098
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Dz. U. Nr 162 z dnia 24 grudnia 1997 r. - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie klasyfikacji odpadów.
 • 2. Dz. U. 2010.139.940 z dnia 4 sierpnia 2010 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
 • 3. Dz.U.2010.185.1243 z dnia 14 września 2010 r. - Ustawa o odpadach.
 • 4. Górski M., Zmiany prawno-organizacyjne systemów gospodarowania odpadami w 2010 r. [w:] Zarządzanie Gospodarką Odpadami, Techniczno-organizacyjno-prawne aspekty gospodarki odpadami, Poznań 2010.
 • 5. Hossain M.S., Santhanam A., Nik Norulaini N.A., Omar A.K., Clinical solid waste management practices and its impact on human health and environment - a review, Waste Management 31, 2011, s. 754-766.
 • 6. https://law.resource.org/pub/za/ibr/za.sans.10248.1.2008.html (dostęp: 22.09.2014).
 • 7. http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/item/5723-ekologistyka-zarzadzanieprzeplywem-odpadow-medycznych (dostęp: 22.07.2014).
 • 8. Suchecka J., Materiały konferencyjne: Logistyka społeczna, ochrona zdrowia, zarządzanie kryzysowe, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 14 listopada 2013 r.
 • 9. Wandrasz J., Gospodarka odpadami medycznymi, Poznań 2000.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.