PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 190 Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej | 31--41
Tytuł artykułu

Realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w świetle współmierności przychodów i kosztów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Implementation of The Rights Arising from Derivative Financial Instruments in the Light of Matching Revenues and Expenses of Individual Persons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest polemika z argumentacją dotyczącą ustalania źródła przychodów dla opodatkowania wyniku podatkowego na pochodnych instrumentach finansowych, w przypadku gdy transakcje takie są zawierane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.(fragment tekstu)
EN
Financial derivatives are used in economic activity undertaken not only by legal, but also by individual persons. According to the tax consequences of transactions consisting in implementation of the rights arising from derivative financial instruments, it must first be determined whether the effects of this title shall be settled within the revenue sources which is non-agricultural economic activity or revenue sources from capital gains. The article analyzes the key issue, namely, whether there is any connection of the derivative transaction with a business. The conditions were specified that, in the author's opinion, allow to settle revenues / costs arising from the implementation of the rights of the derivative financial instruments in the course of business, when the turnover in derivative financial instruments is not the subject of this activity.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Czajor P.: Rachunkowość instrumentów finansowych, MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe. ODDK, Gdańsk 2010.
 • Finansowe instrumenty pochodne. Red. J. Grzywacz. SGH, Warszawa 2009.
 • Frendzel M.: Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 • Interpelacja poselska Posła Waldemara Sługockiego z dnia 29.02.2012, nr SPS-023/-2323/12.
 • Maksymiuk P.: Działalność gospodarcza a opcje walutowe, http://www.podatki.egospodarka. pl/57259,Dzialalnosc-gospodarcza-a-opcje-walutowe,1,65,1.html [06.06.2013].
 • Morawska H., Truszkowski J.: Finansowe instrumenty pochodne, ryzyko, wycena i strategie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.
 • Pyzel B.: Opodatkowanie instrumentów finansowych. ODDK, Gdańsk 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Sekita J.: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku. Wolters Kluwer Polska - ABC, 2011.
 • Tarczyński W.: Instrumenty pochodne na ryku kapitałowym. PWE, Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dz. U. z 2013 r., poz. 330.
 • Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1383 ze zm.
 • Woźniak A.: Opodatkowanie transakcji pochodnymi instrumentami finansowymi. "Rachunkowość" 2012, nr 1.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.06.2012 r., sygn. akt II FSK 2525/10.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14.12.2009 r., sygn. akt I SA/Gl 544/09.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10.11.2010 r., sygn. akt I SA/Ol/566/10.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15.06.2010 r., sygn. akt I SA /Po/295/10.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24.02.2010 r., sygn. akt I SA /Wr 1424/09.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 14.10.2011 r., sygn. akt I SA/Wr/ 969/11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.