PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 8 | nr 4 (30) Przedsiębiorczość rodzinna | 130--149
Tytuł artykułu

"Z niewielką pomocą moich krewnych..." - rola więzi rodzinnych w poszukiwaniu nowych pracowników w małym przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
"With a Little Help from My Relatives..." - the Role of Family Ties in Searching for New Employees in a Small Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony analizie roli krewnych przedsiębiorców w polecaniu nowych pracowników. Zostały w nim wykorzystane wyniki badań własnych autora dotyczące nieformalnych sposobów zatrudniania w mikroprzedsiębiorstwach. W części teoretycznej została przedstawiona idea sieci społecznych i przydatności perspektywy sieciowej do analizy zjawisk ekonomicznych. Zaprezentowano także przegląd dotychczasowych badań krajowych i zagranicznych nad metodami zatrudniania w małych firmach, ukazując znaczenie kontaktów osobistych w doborze i selekcji pracowników. W części empirycznej zostały zawarte wyniki badań ilościowych i jakościowych. W kolejności przedstawiono i skomentowano dane obrazujące skalę zaangażowania kontaktów rodzinnych w procesy polecania pracowników w małych przedsiębiorstwach, a następnie przedyskutowano wnioski z analizy ilościowej, wykorzystując materiał z wywiadów z właścicielami przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to the analysis of the role of entrepreneurs' relatives in recommending new employees. It is based on the author's own research on informal methods of hiring in microenterprises. In the theoretical part the idea of social networks is explained and its utility for an analysis of economic issues is examined. An overview of national and international research on methods of recruitment in small firms is also included. In the empirical part of the paper the results of quantitative and qualitative research are presented. Firstly, the scale of involvement of family relations in the process of recommending workers in small organizations is analyzed and then the findings are discussed based on the results of qualitative analysis of interviews with business owners. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Strony
130--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Burt, R.S. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition, Cambridge-Massachusets-London: Harvard University Press.
 • Carroll, M., Marchington, M.P., Earnshaw, J. i S. Taylor 1999. Recruitment in Small Firms: Processes, Methods and Problems. Employee Relations, nr 3 (21), s. 236-250.
 • Charmaz, K. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dittman, P. (red.) 2006. Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Encyklopedia Socjologii 2002. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Fonfara, К (red.) 2009. Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internalizacji. Podejście sieciowe, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Glazer, B.G i A.L. Strauss 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Wydawnictwo NOMOS.
 • Granovetter, M. 1973. The Strength of Weak Ties. The American Journal of Sociology, nr 6 (78), s. 1360-1380.
 • Granovetter, M. 1995. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers: Second Edition. Chicago-London: The University of Chicago Press.
 • Granovetter, M. 2005. The Impact of Social Structure on Economic Outcomes. Journal of Economic Perspectives, nr 1 (19), s. 33-50.
 • Gudkova, S. 2007. Sieć powiązań osobistych - źródło przewagi małych przedsiębiorstw na rynku. Problemy zarządzania, nr 1, s. 163-176.
 • Gudkova, S. 2008. Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Gummesson, E. 2002. Total Relationship Marketing, Oxford: Butterworth-Heinemann/ Elsevier.
 • Heneman III, H.G. i R.A. Berkley 1999. Applicant Attraction Practices and Outcomes among Small Businesses. Journal of Small Business Management, nr 1 (37), s. 53-74.
 • Hornsby, J.S. і D.K. Kuratko 1990. Human Resource Management in Small Business: Critical Issues for the 1990s. Journal of Small Business Management, July, s. 9-18.
 • Jałowiecki, В. i К. Olejniczak 2004. Studium przypadku - Żary, w: R. Szul i A. Tucholska (red.) Rynek pracy w skali lokalnej, s. 209-221. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Karwiński, M. 2006. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: H. Król i A. Ludwiczyński (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitatu ludzkiego organizacji, s. 591-604. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kickul, J. 2001. Promises Made, Promises Broken: An Exploration of Employee Attraction and Retention Practices in Small Business. Journal of Small Business Management, nr 4 (39), s. 320-335.
 • Klincewicz, K. 2008. Organizacje bez granic - łańcuchy dostaw, sieci i "ekosystemy", w: M. Kostera (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, s. 111-133. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Konecki, K.T. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krok, K. i M. Smętkowski 2004. Studium przypadku - Człuchów, R. Szul i A. Tucholska (red.) Rynek pracy w skali lokalnej, s. 105-152. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lin, N. 2001/2003. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Marsden, P.V. 1994. The Hiring Process: Recruitment Methods. American Behavioral Scientist, nr 7 (37), s. 979-991.
 • McEvoy, G.M. 1984. Small Business Personnel Practices. Journal of Small Business Management, October, s. 1-8.
 • Miles, M.B. i A.M. Huberman 2000. Analiza danych jakościowych, Białystok: TransHumana.
 • Patton, M.Q. 1980/1990. Qualitative Evaluation and Research Methods, London-New Delhi: Sage.
 • Ratajczak-Mrozek, M. 2010. Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Safin, К. 2007. Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 • Sławecki, B. 2006. Sieci społeczne: ułomność rynku pracy czy jego naturalna właściwość?, w: H. Januszek (red.) Praca w perspektywie ekonomicznej, s. 171-187. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Sławecki, B. 2010. Analiza problemów związanych z zatrudnianiem pracowników w mikroprzedsiębiorstwach, w: A. Antonowicz (red.) Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, s. 85-99. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Strużyna, J. 19%. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 • Sulkowski, Ł. 2004. Organizacja a rodzina: Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Wydawnictwo: Dom Organizatora.
 • Sztabiński, E 1997. Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Sztompka, P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Szul, R. i A. Tucholska (red.) 2004. Rynek pracy w skali lokalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Turner, J. H. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wasserman, S. i K. Faust 1994/1999. Social Network Analysis: Methods and Applications, Structural Analysis in the Social Sciences 8, Cambridge University Press.
 • Wellman, B. 1988. Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance, w: B. Wellman і S.D. Berkowitz (red.) Social Structures: A Network Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Windolf, P. 1986. Recruitment, Selection, and Internal Labor Markets in Britain and Germany. Organization Studies, nr 1, s. 235-254.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.