PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 369, t.1 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1 | 239--250
Tytuł artykułu

Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku

Warianty tytułu
Reasons for the Increase in World Prices of Agri- -Food Products in the First Decade of the XXI Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 2007-2008 doszło do gwałtownego wzrostu cen surowców rolnych i żywności, które osiągnęły poziomy nienotowane od kilku dekad. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie głównych przyczyn silnego wzrostu cen artykułów rolno-spożywczych w drugiej połowie lat 2000. oraz próba oceny znaczenia poszczególnych czynników oddziałujących na zwyżki cen, zarówno w okresie minionej dekady, jak i w perspektywie długoterminowej. Wyniki badań, opartych na przeglądzie literatury i analizie danych statystycznych FAO, wskazują na złożone przyczyny wzrostu cen żywności, które obejmują zarówno czynniki strukturalne wpływające na popyt i/lub podaż produktów rolno-spożywczych, jak i determinanty cen o charakterze krótkookresowym.(abstrakt oryginalny)
EN
In the years 2007-2008, there was a sharp increase in prices of agricultural commodities and food, which reached the levels not seen in several decades. This article tries to identify the main reasons for the strong increase in the prices of agri-food products in the second half of 2000 and to assess the significance of various factors affecting the price increases, both in the past decade, as well as in the future. The study, based on literature review and an analysis of FAO statistical data, indicates the complex causes of rising food prices, which include structural factors affecting the demand and/or supply of agri-food products, as well as short term price determinants.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alexandratos N., Bruinsma J., 2012, World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision, ESA Working Paper No. 12-03, Rome.
 • Baffes J., Dennis A., 2013, Long-Term Drivers of Food Prices, Policy Research Working Paper 6455, The World Bank Development Prospects Group & Poverty Reduction and Economic Management Network Trade Department, Washington D.C.
 • De Schutter O., 2010, Food Commodities Speculation and Food Price Crises. Regulation to reduce the risks of price volatility , Briefing note by the Special Rapporteur on the right to food, U.N. Food and Agriculture Organization, http://www.srfood.org/en/food-commodities-speculation- and-food-price-crises (10.02.2014).
 • Deutsche Bank, 2011, Where are food price heading? Short-term drivers, trends and implications, Deutsche Bank Research, Frankfurt n. Menem.
 • Dudziński J., 2009, Boom surowcowy ostatniej dekady. Cechy, przyczyny, skutki, [w:] H. Nakonieczna- -Kisiel (red.), Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Dudziński J., 2010, Długookresowe tendencje cen surowców i żywności w świetle prognozy Banku Światowego, [w:] H. Nakonieczna-Kisiel (red.), Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 18, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • FAO, 2008, The State of Food and Agriculture, Biofuels: prospects, risks and opportunities, Rome.
 • FAO, 2011, The State of Food Insecurity in the World. How does international price volatility affect domestic economies and food security?, Rome.
 • FAO, 2013, Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets, Rome.
 • IFPRI, 2010, Food Security, Farming and Climate Change to 2050 - scenarios, results, policy options, Washington D.C.
 • OECD - FAO 2009 i kolejne lata, Agricultural Outlook 2009 -2018, http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook (15.02.2014) .
 • Schmitz M., 2013, Biofuel's impact on food prices should be put into perspective, European Voice, http://www.europeanvoice.com/article/imported/biofuel-s-impact-on-food-prices should-be-putinto- perspective/77678.aspx (15.02.2014).
 • UNCTAD, 2009, Energy-related issues from the trade and development perspective, Geneva.
 • United Nations, 2011, The Global Social Crisis. Report on the World Social Situation, New York.
 • Zawojska A., 2011, Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolno- -żywnościowych?, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.