PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 144 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 344--362
Tytuł artykułu

Adekwatność bilansowa banku - racjonalność i efektywność w zarządzaniu bankiem

Warianty tytułu
Bank Balance-Sheet Adequacy - Rationality and Effectiveness of Bank Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu zarządzania bilansem i pozycjami pozabilansowymi banku. Opisano ogólne zagadnienia dotyczące zapewnienia adekwatności bilansowej oraz kluczowych obszarów podejmowania decyzji w ramach tego procesu. Następnie wskazano kluczowe determinanty skoordynowanego zarządzania bilansem banku oraz restrykcje nakładane przez normy ostrożnościowe. Artykuł kończy opis narzędzi wykorzystywanych w analizie adekwatności bilansowej banku: mierniki rentowności i ryzyka oraz system pomiaru rentowności skorygowanej o ponoszone ryzyko, a także wewnętrznej alokacji kapitału i systemu cen transferowych funduszy.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the topic of asset-liability-balance sheet activities of banks. The policy of balance-sheet adequacy is generally described, as well as the main areas of decision-making process within it. The main determinants of balance-sheet coordinated management together with regulatory restrictions are presented. The last part presents the tools of balance-sheet adequacy analysis: profitability and risk measures, risk-adjusted profitability measurement system (RAPM), capital allocation and internal funds pricing system.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bessis J., Risk Management in Banking, John Wiley & Sons, 1998.
 • Bessis J., Risk Management in Banking, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2002.
 • Crouhy M., Galai D., Mark R., Risk Management, McGraw-Hill, New York 2001.
 • Gup B.E., Kolari J.W., Commercial Banking. The Management of Risk, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2005.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 • Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
 • Jajuga K., Jajuga Т., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Marcinkowska M., Wartość banku, Wyd. UŁ, Łódź 2003.
 • Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
 • Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk 2009.
 • Matten Ch., Managing Bank Capital, second ed., John Wiley & Sons, Chichester 2000.
 • Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Sinkey J.F., Jr, Commercial Bank Financial Management, 6th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj.: DzU 2009 nr 152, poz. 1223.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj.: DzU 2002 nr 140, poz. 939 ze zm.
 • Uchwała nr 20/2007 Zarządu NBP z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego, DzUrz NBP nr 7, poz. 18.
 • Uyemura D.G., D.R. Van Deventer, Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.