PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 11(26) | z. 1 | 7--15
Tytuł artykułu

Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Direct Payments in the Context Of Polish Farmers' Income
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od momentu integracji Polski z Unią Europejską obserwuje się istotny wzrost dochodów gospodarstw rolnych. W 2008 r., pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 gospodarstwo domowe, gospodarstwa rolników ustępowały jedynie dochodom gospodarstw osób pracujących na własny rachunek. Istotny wpływ na tę sytuację mają płatności bezpośrednie, które są czynnikiem dochodotwórczym w polskim rolnictwie. Przeprowadzone badania własne pozwoliły stwierdzić, że praca w gospodarstwie rolnym nie była jedynym źródeł dochodu gospodarstw domowych ankietowanych rolników. Prawie połowa (49,2%) z nich posiadała inne źródła dochodu (renty, emerytury, praca sezonowa w kraju lub za granicą, własna działalność gospodarcza). Prawie 67% ankietowanych dostrzegło poprawę swojej sytuacji dochodowej w wyniku otrzymywanych płatności bezpośrednich. W opinii 7,6% nie uległa ona zmianie. (abstrakt oryginalny)
EN
Farm incomes in Poland have increased since the Polish integration with the European Union. The average monthly available income per household was in 2008 lower than income only of the self-employed entrepreneurs. A significant impact on this situation have the agricultural direct payments which are a factor of creating incomes in Polish agriculture. An own research indicated that work on the farm was not the only source of income for farm households. Almost half (49.2%) of them had other sources of income (pension, seasonaljob at home or abroad, own business). Almost 67% respondents recognized an improvement of their income due to direct payments. In the opinion of 7,6% of respondents, their income has not changed after the Polish accession to the EU. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
7--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bryła P. [2009]: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń wynikających z implementacji programu SAPARD. Wieś i Rolnictwo nr 2 (143), ss. 135-138.
 • Burnat M. [2003]: Rolnictwo polskie na tle rolnictwa państw członkowskich UE. [W:] Zrozumieć negocjacje. Rolnictwo. UKIE, Warszawa, ss. 9-16.
 • Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r. [2010]. Urząd Statystyczny, Olsztyn.
 • Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R. [2008]: Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Wyd. UWM, Olsztyn.
 • Knap R. [2004]: Miejsce rolnictwa polskiego w Unii Europejskiej. Wyd. SW, Płock.
 • Mickiewicz A. [2002]: Przedsiębiorczość mieszkańców wsi w procesie rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Rozwój obszarów wiejskich. Teoria i praktyka. A. Kożuch (red.). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, ss. 123-129.
 • Nurzyńska I. [2006]: Nowe podstawy systemu finansowania rolnictwa i rozwoju wsi. [W:] Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 • Poczta W. [2006]: Przemiany w rolnictwie. [W:] Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 • Poczta W., Siemiński P. [2008]: Kierunkowe rozwiązania systemowe modelu płatności bezpośrednich z punktu widzenia interesu polskiego rolnictwa. [W:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa. UKIE, Warszawa, ss. 171-207.
 • Podstawka M., Ginter A. [2006]: Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w warunkach różnego poziomu rozwoju rolnictwa. Roczniki naukowe SERiA t. VIII, z. 1, ss. 145-149.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa. [2009]. GUS, Warszawa.
 • Szpojankowska J. [2006]: Analiza wpływu dopłat bezpośrednich na wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego rolnictwa. Roczniki naukowe SERiA t. VIII, z. 4, ss. 332-336.
 • Wigier M. [2007]: Bilans i strategia. [W:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE. Nowe Życie Gospodarcze z 9 grudnia 2007 r., ss. 21-23.
 • Wilkin J. [2006]: Sami swoi? Polscy rolnicy w UE. [W:] Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 • Zawojska A. [2006]: Społeczno-ekonomiczne aspekty dopłat bezpośrednich w UE. Roczniki naukowe SERiA t. VII, z. 4, ss. 400-404.
 • Zegar S. J. [2001] Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.