PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 369, t.1 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1 | 351--362
Tytuł artykułu

Zmienność kursu złotego względem euro na tle innych walut krajów Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Volatility of the Zloty's Exchange Rate to the Euro Against the Background of Other Currencies of the European Union Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badania zmienności kursu polskiego pieniądza w okresie 2009-2013 na tle innych walut państw UE o kursach płynnych. Wykorzystano do tego wskaźnikową analizę danych statystycznych oraz w pewnym stopniu analizę literatury. Podstawowym zastosowanym miernikiem zmienności kursu był wskaźnik ERV. Przeprowadzona analiza wskazuje na tendencję do zmniejszania się wahań relacji wymiennej złotego, widoczną szczególnie przy porównaniu względem innych walut krajów Unii Europejskiej. Na tej podstawie można sformułować optymistyczne prognozy co do skuteczności przyszłych działań władz monetarnych ukierunkowanych na konieczną dla wypełnienia kryterium konwergencji stabilizację kursu złotego. Można mieć w związku z tym nadzieję, że z jednej strony, relacja wymienna złotego będzie się charakteryzować nakazanym stopniem stabilności, a z drugiej - że ewentualne interwencje będą musiały być podejmowane jedynie na niewielką skalę i wiązać się z ograniczonymi nakładami.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the results of research on Polish zloty's exchange rate volatility in the period of 2009-2013 against the background of other currencies of the European Union member states which adopted floating exchange rate regimes. When carrying out the study, the indicator analysis of statistical data and, to some extent, the analysis of literature were used. Primarily used measure of exchange rate volatility was the ERV index. The conducted analysis indicates a tendency to reduce the volatility of the zloty's relation, visible especially when compared to other currencies of the European Union countries. On this basis, one can formulate optimistic predictions about the effectiveness of future activities of monetary authorities, oriented on the stabilisation of the exchange rate, which are necessary to the convergence criterion fulfilment. As a result, one can hope that the relation of the zloty will be as stable as it should be, and on the other hand, that potential interventions will be carried out only at a small scale and connected with minimum costs.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borowski J. (red.), 2004, Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa.
 • Croatian National Bank, 2014, About the exchange rate, http://www.hnb.hr/tecajn/etecajn.htm (20.01.2014).
 • ECB, 2012, Convergence report May 2012, Frankfurt.
 • Eurostat, 2014, Exchange Rates, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/exchange_rates/ introduction (20.01.2014).
 • Frankel J.A., 1999, No single currency regime is right for all countries or at all times, NBER Working Paper Series, vol. 7338, s. 1-41.
 • Jurek M., 2007, Dostosowanie polskiego systemu kursowego do zasad mechanizmu kursowego ERM II, Bank i Kredyt, nr 5, s. 15-35.
 • Michalczyk W., 2012, Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro, Wyd. UE, Wrocław.
 • Michalczyk W., 2013, Uwarunkowania kursu złotego względem euro w perspektywie przystąpienia do mechanizmu ERM2, Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN nr 1, s. 65-86.
 • National Bank of Romania, 2014, Exchange rate regime of the leu, http://www.bnro.ro/Exchange-rateregime- of-the-leu--3648.aspx (20.01.2014).
 • NBP, 2008, Raport o inflacji - październik, Warszawa.
 • NBP, 2009a, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa.
 • NBP, 2009b, Raport o inflacji - czerwiec, Warszawa.
 • NBP, 2009c, Raport o inflacji - październik, Warszawa.
 • NBP, 2010a, Raport o inflacji - luty, Warszawa.
 • NBP, 2010b, Raport o inflacji - czerwiec, Warszawa.
 • NBP, 2011, Raport o inflacji - listopad, Warszawa.
 • NBP, 2014, Komunikaty NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/komunikaty/index.html (20.01.2014).
 • Wójcik C., 2005, Przesłanki wyboru systemów kursowych, SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.