PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 30 Internet w społeczeństwie informacyjnym | 197--209
Tytuł artykułu

Komputerowe wspomaganie oceny wpływu rozwoju infrastruktury transportu na środowisko

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Computer Aided Assessment of the Impact of Transport Infrastructure Development on the Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transport jest sektorem oferującym szeroki zakres usług dla obywateli zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i społecznego. Podobnie jak każda inna działalność gospodarcza, powoduje on określone efekty zewnętrzne (ang. externalities). Odnoszą się one do sytuacji, gdy użytkownik transportu nie płaci wszystkich kosztów związanych z procesem transportowym (w tym kosztów ekologicznych, kongestii czy wypadków drogowych) albo nie otrzymuje pełnych korzyści z nim związanych. (fragment tekstu)
EN
The main objective of this article is to present the possibilities and directions of computer support assessment of the impact of transport on the environment. To achieve this goal discusses the consequences of the development of transport infrastructure, presents methods for assessing its impact on the environment and a review of previously used computer tools in this field. (original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamczyk W., Ekologia wyrobów - jakość, cykl życia, projektowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Badyda A.J., Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, Nauka 4/2010, s. 115-125.
 • Borys T., Raport z realizacji ekspertyzy "Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia", Jelenia Góra - Warszawa 2008.
 • Borysiewicz M., Kacprzyk W., Żurek J., Poradnik zintegrowanych ocen ryzyka i zarządzania zagrożeniami w obszarach przemysłowych, Warszawa 2001.
 • Brozova H., Ruzicka M., The AHP and ANP Models for Transport Environmental Impacts Assessment, WSEAS TRANSACTIONS on POWER SYSTEMS, Issue 3, Volume 5, July 2010, s. 233-242.
 • Brozova H., Ruzicka M., The Assessment of Environmental Impacts of Transport Using ANP, Press 2010.
 • Brzozowska L., Brzozowski K., Drąg Ł., System informacji przestrzennej jako integrator systemu komputerowego do oceny jakości powietrza, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 5 (712), 2009, s. 118-126.
 • Brzozowski K., Mikroskalowe modele emisji i dyspersji zanieczyszczeń samochodowych, Zeszyty Naukowe ATH, Seria Rozprawy Naukowe nr 18, Bielsko Biała 2006.
 • Celiński I., Żochowska R., Sobota A., Metoda podziału obszaru na rejony komunikacyjne na przykładzie Konurbacji Górnośląskiej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z.70, Transport 2009, s.21-32.
 • Dybicz T., Pakiet oprogramowania Visum jako narzędzie do modelowania ruchu transportu publicznego w Warszawie, http://www.transeko.pl/publik/ Modelowanie_ruchu.pdf.
 • Forrester J.W., Industrial Dynamics, The MIT Press and Wiley, New York 1961.
 • Hołuj A., Teoretyczne podstawy ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 4/2006, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, s. 29-45.
 • Jeż M., Ekologiczne problemy portu lotniczego, Prace Instytutu Lotnictwa nr 4/2010 (206), s. 59-71.
 • Joumard R., Methods of estimation of atmospheric emissions from transport: European scientist network and scientific state-of-the-art action COST 319 final report, 1999.
 • Juda-Rezler K., Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Kamińska T., Rusak M., Kryteria społeczno-ekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w transporcie, Przegląd Komunikacyjny Nr 3/2000, s. 12-17.
 • Leleur S., Kronbak J., Nielsen O.,A., Rehfeld C., Bulman E., Giorgi L., Reynaud Ch., Viegas J., Räsanen J., Maffi S.: CODE-TEN Deliverable D1. Baseline Methodology. ICCR, Vienna 1998.
 • Łatuszyńska M., Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Obršálová I., Pešta J., Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), [w:] Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, Tom II: Instrumenty i systemy zarządzania, [red.:] Kramer M., Brauweiler J., Nowak Z., Wydawnictwo C.H. Beck 2005.
 • Parteka T., Metodologiczne aspekty ocen oddziaływania autostrad na środowisko, [w:] Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, [red.:] Lenart W., Tyszecki A., Eko-Konsult, Gdańsk 1998.
 • Pawłowska B., Zewnętrzne koszty transportu - problem ekonomicznej wyceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunalnego "EKKOM", Kraków 2008.
 • Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B., The Geography of Transport Systems, Routledge, New York 2009.
 • Tracz M., Bohatkiewicz J., Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, GDDKiA, Warszawa 2001.
 • Wojewódzka-Król K. (red.): Rozwój infrastruktury transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom 2003.
 • Wojewódzka-Król K., Infrastruktura transportu a środowisko, Przegląd Komunikacyjny nr 9/1999, s. 6-11.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Wronka J., Koszty zewnętrzne transportu lądowego w Polsce, [w:] Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu, Trans'95, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.