PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 27 Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne | 181--193
Tytuł artykułu

Koncepcja wzrostu znaczenia elektromobilności w transporcie zbiorowym Trójmiasta

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of the Growing Importance of Electromobility in the Tri-City Public Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władze miejskie Trójmiasta i województwa pomorskiego odpowiedzialnie kształtują politykę transportową, przede wszystkim - wykorzystując środki pochodzące z funduszy unijnych. Najważniejszą rolę w dokumentach strategicznych wszystkich podmiotów związanych z komunikacją na Pomorzu odgrywa poprawa mobilności miejskiej (daily/ urban mobility), ze szczególnym uwzględnieniem transportu elektrycznego wpisującego się w koncepcję elektromobilności. Realizacja kosztochłonnych inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych wspierana jest przez tzw. "miękkie" projekty, ukierunkowane na kształtowanie postaw transportowych mieszkańców i zmianę ich niekorzystnych przyzwyczajeń komunikacyjnych. Dotychczas realizowane przedsięwzięcia przekonują o możliwym sukcesie wykorzystania środków na kolejne projekty współfinansowane z budżetu europejskiego w latach 2014-2020. Należy się spodziewać, że uchwalone Plany Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego oraz projekty inwestycyjne samorządu wojewódzkiego będą dotyczyły przede wszystkim elektromobilności. Działania te koncentrować powinny się na poprawie dostępności transportu zbiorowego, jego niskiej emisyjności zanieczyszczeń i braku niekorzystnego wpływu na środowisko oraz na bezpieczeństwie pasażerów. Celem artykułu jest przedstawienie i próba oceny zarysowującej się w ostatnich latach koncepcji wzrostu elektrycznej mobilności w transporcie zbiorowym organizowanym przez władze miejskie Trójmiasta i województwa pomorskiego. W ostatniej dekadzie zrealizowano w Trójmieście wiele inwestycji infrastrukturalnych i taborowych, przede wszystkim z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy unijnych. Wiele z tych działań wiąże się z ideą elektromobilności nawiązującej do założeń opisanych w Zielonej Księdze o Środowisku Miejskim, Planie działań na rzecz mobilności miejskiej i Białej Księdze Transportu2. Najważniejszą rolę w dokumentach strategicznych podmiotów3 związanych z komunikacją na Pomorzu odgrywa poprawa mobilności miejskiej (daily/urban mobility) ze szczególnym uwzględnieniem transportu elektrycznego wpisującego się w koncepcję elektromobilności. (abstrakt oryginalny)
EN
The municipal authorities of Tri-City and the Pomeranian region responsibly shape the transport policy, including extensive use of European Union funds. The most important role in the strategic documents of all operators related to communication in Pomerania is based on the improvement of urban mobility (daily/urban mobility) with particular emphasis on electric transport as part of the concept of electromobility. Implementation of high cost investments in infrastructure and rolling stock is supported by the "soft" projects aimed at shaping the attitudes of transport preferance of citiznes and changing their negative transport habits. So far all undertaken activities support the possible success of the use of EU funds for new projects co-financed from the EU budget for 2014-2020. According to the adopted plans for Sustainable Urban Mobility Plan and the provincial government investment projects, it is expected that they will mostly appeal electromobility. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Determinants of functioning of trolleybus transport in selected cities of the European Union, red. M. Bartłomiejczyk, M. Połom, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2011.
 • Gdański Inwestycje Komunalne, www.gik.gda.pl (26.06.2014).
 • Hebel K., Wyszomirski O., Wykorzystanie funduszy unijnych w zarządzaniu mobilnością w Gdyni, "Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2014, nr 1-2.
 • Kauf S., Logistyka miasta jako podstawa kształtowania zachowań komunikacyjnych, "Studia Miejskie" [Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego] nr 10 (2013), s. 57-66.
 • Kołodziejski H., Wyszomirski O., Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej, "Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2014, nr 4.
 • Kopeć K., Koncepcje kształtowania systemu transportowego współczesnych metropolii, w: Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności, red. E. Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 742, Problemy Transportu i Logistyki nr 19).
 • Kopeć K., Przeszłość i przyszłość szybkiej kolei miejskiej w aglomeracji gdańskiej, w: Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce północnej, red. M. Tarkowski, J. Mazurek, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk-Pelplin 2010 (Regiony Nadmorskie nr 18).
 • Mamo, tato, wybieram ekotransport, www.wybieramekotransport.pl (26.06.2014).
 • Mobilna Gdynia, www.mobilnagdynia.pl (25.06.2014).
 • Plan działań na rzecz mobilności w mieście, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=CELEX:52009IP0307&qid=1404047319039 (29.06.2014).
 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Gdańska na lata 2014-2030, Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk 2014.
 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025, Urząd Miasta Gdyni, Gdynia 2014.
 • Połom M., Trolejbus najważniejszym ogniwem zrównoważonego rozwoju transportu w Gdyni, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" [Warszawa] nr 118 (2011).
 • Połom M., Projekt rewitalizacji i rozwoju komunikacji trolejbusowej w Gdyni współfinansowany ze środków unijnych, "Transport Miejski i Regionalny" 2011, nr 6.
 • Połom M., Promocja elektrycznego transportu miejskiego. Projekt TROLLEY, "Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2011, nr 12.
 • Połom M., Palmowski T., Rozwój i funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia-Pelplin 2009.
 • Pomorska Kolej Metropolitalna, www.pkm-sa.pl (25.06.2014).
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, www.pktgdynia.pl (15.06.2014).
 • Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, www.skm.pkp.pl (26.06.2014).
 • Tekst dokumentu Zielona Księga COM(2007)551. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, "Transport Miejski i Regionalny" 2007, nr 11.
 • Urząd Miasta Gdańska, www.gdansk.pl (20.06.2014).
 • Wesołowski J., Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008.
 • Wołek M., Transport trolejbusowy w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Gdyni, "Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2013, nr 7-8.
 • Wyszomirski O., Zrównoważony rozwój transportu miejskiego - przykład Gdyni, "Transport Miejski i Regionalny" 2014, nr 4.
 • Załoga E., Kłos Z., Transport miejski w polityce transportowej Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 644, Problemy Transportu i Logistyki nr 14 (2011).
 • Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, www.zkm.pl (16.06.2014).
 • Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, www.zkmgdynia.pl (16.06.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.