PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 8, cz. 2 Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy | 211--222
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny młodzieży polskiej w świetle badań socjologicznych a realia wolnego rynku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Society Capital of Young Polish People in the Light of Polish Sociological Researches Comparing Reality of Free Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał społeczny to bardzo ważny czynnik kształtujący rozwój kraju, a nawet można to ująć szerzej - element postępu cywilizacyjnego. Jak wykazują autorzy raportu Diagnoza Społeczna 2013, jest on istotnym korelatem bogactwa i jego poziom według różnych miar pozwala w znaczącym stopniu przewidzieć tempo rozwoju gospodarczego w kolejnych dwunastu latach (dotyczy to krajów rozwiniętych). Proces budowy kapitału społecznego jest złożony, trudno mierzalny, wymaga długiego czasu i zaangażowania. W jego tworzeniu uczestniczy całe społeczeństwo, łącznie z państwem i niewątpliwie powinien być on zaliczany do zasobów kraju. W Polsce zainteresowanie tą kwestią jest poważne, a stan rzeczy odzwierciedlają dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju naszego kraju, w których podkreśla się znaczenie kapitału społecznego dla przemian społeczno-gospodarczych. (fragment tekstu)
EN
One of the multithreading discussions concerns connection between economic development and society capital of the community. It is believed that the society capital is the base of healthy market. The author will try to answer the following two questions: what image of young Polish people, regarding analyzing phenomenon, functions in Polish sociology researches? What kind of role a contemporary school is performing in building a society capital of youth, including the features stimulating their desire of success and entrepreneurship? (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bartkowski J. (2007), Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa.
 • Boguszewski R., Kowalczuk K. (2014), Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży, [w:] Młodzież 2014, CBOS, Komunikat z badań, Warszawa.
 • Boni M. (2009), Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Bourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Coleman J.S. (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge: Harvard University Press.
 • Czajkowska D. (2005), Młodzież, kapitał kulturowy i sukces życiowy, czyli o kilku paradoksach nierowności społecznej, [w:] R. Leppert, Z. Melosik., B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec niegościnnej przyszłości, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czapiński J. (2014), Kapitał społeczny, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki jakość życia Polaków, Raport, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 • Gmerek T. (2008), Kapitalizm - edukacja - nierówność społeczna (teoria reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa), [w:] A. Gromkowska-Melosik, T. Gmerek (red.), Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, Impuls, Kraków.
 • Herrmann M. (2014), Młodzież o polityce, demokracji i gospodarce, [w:] Młodzież 2013, CBOS, Komunikat z badań, Warszawa.
 • Kalka J., Feliksiak M. (2014), Młodzież a szkoła, [w:] Młodzież 2013, CBOS, Komunikat z badań, Warszawa.
 • Kwiatkowski M., Theiss M. (2004), Kapitał społeczny. Od metafory do badań, [w:] Ż. Leszkowicz-Baczyńska (red.), Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Landes D.S. (2010), Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Lipset S.M. (1995), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, PWN, Warszawa.
 • Matysiak A. (1997), Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocław.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012), Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, Raport [1 czerwca, Warszawa].
 • Papiór E., Roszkowska M., Zahorska M. (2009), Obywatele czy poddani? Młodzież szkolna a demokracja, Żak, Warszawa.
 • Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 • Sartori G. (1998), Teoria demokracji, PWN, Warszawa.
 • Skarżyńska K., Jasińska-Kania A. (2009), Zaufanie do ludzi w Polsce: uwarunkowania psychologiczne i społeczno-polityczne, [w:] M. Zahorska, E. Nasalska (red.), Wartości, polityka, społeczeństwo, Scholar, Warszawa.
 • Skarżyńska K., Henne K. (2012), Studenci jako obywatele: kapitał ludzki i społeczny jako źródła akceptacji porządku politycznego i ekonomicznego oraz aktywności społecznej, "Psychologia społeczna", nr 2, t. 7, Scholar, Warszawa.
 • Szacki J. (1997), Wstęp. Powrót do idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Szacki (red.), Ani książę ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Znak, Kraków.
 • Sułek A. (2014), Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki jakość życia Polaków, Raport, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.