PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 27 Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne | 95--107
Tytuł artykułu

Znaczenie infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w obsłudze ruchu pasażerskiego w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Inland Water Infrastructure in Handle Passenger Traffic in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istniejący stan infrastruktury liniowej i punktowej transportu wodnego śródlądowego w Polsce sprawia, że system żeglugi śródlądowej ma marginalne znaczenie, a jej dotychczasowy udział w obsłudze ruchu pasażerskiego jest niewielki. Rozwój śródlądowej żeglugi pasażerskiej jest możliwy jedynie w portach o dobrej dostępności komunikacyjnej i odpowiednio wyposażonych, co wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i wspólnych inicjatyw regionów. W niniejszym artykule przeanalizowano wpływ stanu infrastruktury transportu wodnego śródlądowego na realizację przewozów pasażerskich w Polsce oraz dokonano oceny dotychczasowych działań z wykorzystaniem analizy statystycznej i badania ankietowego. Przedstawiono w nim aktualny stan polskiej infrastruktury transportu wodnego śródlądowego i wskazano istniejące problemy żeglugi wynikające z braku inwestycji w infrastrukturę i wieloletnich zaniedbań. Ponadto opisano drogi wodne dostępne dla żeglugi pasażerskiej, zarówno w celach komunikacyjnych, jak i turystycznych. Przedstawiono także wielkość realizowanych przewozów oraz liczbę śródlądowych statków pasażerskich i liczbę pasażerów przewiezionych żegluga śródlądową w Polsce w ostatnich latach. W artykule w celu oceny dotychczasowych działań miast i regionów, wpływających na poprawą infrastruktury transportu wodnego śródlądowego i podwyższenie stopnia jej wykorzystania, zastosowano badania ankietowe. Badania te przeprowadzono w czterech nadodrzańskich miastach: Szczecinie, Nowej Soli, Wrocławiu i Gliwicach. Wyniki badań ukazały oczekiwania społeczeństwa wobec transportu wodnego śródlądowego w sferze obsługi pasażerów.(abstrakt oryginalny)
EN
The present state of inland transport infrastructure in Poland makes that inland transport system has marginal importance, and its current share in the use of passenger traffic is low. The development of inland passenger transport is only possible in the ports, which has good transport accessibility and suitably equipped, which requires large investment and joint initiatives. This article analyzes the impact of inland transport infrastructure on the realization of inland passenger transport in Poland and presents an assessment of previous activities with the use of statistical analysis and survey research. It presents the current state of the Polish inland waterways transport infrastructure and indicates the problems arising from the lack of investment in infrastructure and numerous negligence. Moreover, it describes waterways available for shipping passenger, both for communication and tourism and shows the volume of freight carried by the number of inland passenger ships and the number of passengers transported inland waterways in Poland in recent years. In this article in order to assess the current activities of cities and regions, aimed at improving the infrastructure of inland waterways and increase the degree of use survey research has been applied. These studies have been carried out in four Oder cities: Szczecin, Nowa Sól, Wrocław and Gliwice. The results show expectations of society towards inland waterway transport in passenger service.(original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Czerny M., Turystyka wodna a żegluga profesjonalna, http://www.zegluga.wroclaw.pl/ articles.php?article_id=500 (07.01.2015).
 • Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Analiza funkcjonowania śródlądowych jednostek pasażerskich obsługiwanych w porcie Szczecin, "Logistyka" 2011, nr 6.
 • Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce, Ecorys [dla Ministerstwa Infrastruktury], Rotterdam, Warszawa 2011, https://www.mir.gov.pl/Transport/Zegluga_srodladowa/Documents/Program_rozwoju_ infrastruktury_transportu_wodnego_srodladowego_cz_1.pdf (07.01.2015).
 • Stan i perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, http://www.maritime.com.pl/ prawo_morskie/zs_stan_i_perspektywy_rozwoju_zeglugi_srodladowej_w_polsce. pdf (07.01.2015).
 • Tołkacz L., Infrastruktura transportu wodnego. Tom I. Infrastruktura transportu śródlądowego, Szczecin 2010, http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/19461/Tolkacz %20L.-Infrastruktura.pdf (07.01.2015).
 • Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2010 r. Opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/tl_transport_ wodny_srodladowy_w_Polsce_w_2010r.pdf (07.01.2015).
 • Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2011 r. Opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2012, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/TL_transport_ wodny_srodladowy_w_Polsce_w_2011r.pdf (07.01.2015).
 • Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/TL_ transport_wodny_srodladowy_w_Polsce_2012.pdf (07.01.2015).
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43).
 • Woś K., Żegluga śródlądowa - szanse rozwoju, Szczecin 2010, http://www.am.szczecin. pl/userfiles/File/aktualnosci/news_2010_03_02/KW-zegluga_srodladowa-szanse_ rozwoju.pdf (07.01.2015).
 • Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2006-2009, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/tl_ zegluga_srodladowa_2006-2009.pdf (07.01.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.