PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 11 | 138--152
Tytuł artykułu

Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia

Autorzy
Warianty tytułu
Agility as a Response of Modern Companies to New Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W czasach "nowej normalności" dochodzi do kumulacji bodźców wywołujących turbulencję, takich jak postęp technologiczny, kontynuacja rewolucji informacyjnej, przełomowe technologie i innowacje, coraz silniejszy i niestabilny wpływ wschodzących rynków, które coraz ekspansywniej zajmują obszary zarezerwowane dawniej dla elity rynków rozwiniętych. Nie da się prognozować turbulencji, dlatego najważniejszym czynnikiem wpływającym na przyszłe sukcesy firm jest jak najwcześniejsze wychwytywanie słabych sygnałów ostrzegawczych. Celem artykułu jest identyfikacja zwinnego przedsiębiorstwa w kontekście wyzwań współczesnych przedsiębiorstw płynących z otoczenia. Podjęto próbę opisu i wyjaśnienia współczesnych wyzwań dla przedsiębiorstw, odnosząc się do zwinności jako koncepcji mocno osadzonej w teorii zarządzania strategicznego oraz rozwiniętej na potrzeby adaptowania się do otoczenia i jego zmian. Sukces w radzeniu sobie przez przedsiębiorstwa ze współczesnymi wyzwaniami wynikającymi z otoczenia nie jest zależny jedynie od posiadania atrybutów zwinnego przedsiębiorstwa, ale, jak pokazują wyniki badań naukowców, stanowią one w dużej mierze o efektywnym zarządzaniu w zmiennym i niestabilnym otoczeniu. Na pewno można by wskazać jeszcze wiele innych wyzwań, z którymi borykają się współczesne przedsiębiorstwa, jednak te zawarte w artykule uważane są w literaturze za jedne z kluczowych, a umiejętność sprostania im przesądza wielokrotnie o sukcesie.(abstrakt oryginalny)
EN
In an era of new normality, an accumulation of impulses which cause turbulence occurs. These include technological developments, the continuation of the information revolution, breakthrough technologies and innovations, as well as the stronger and less stable influence of developing markets which increasingly begin to encroach upon areas previously reserved for the elite of developed markets. It is impossible to foresee turbulence; therefore it is crucial for the future success of companies to spot any minor alarming signals as soon as possible. The aim of this article is to identify an agile company in the context of the challenges modern companies encounter in the environment. An attempt has been made to describe and explain the current challenges for companies with reference to agility, a concept deeply embedded in the theory of strategic management and developed to address the need for adaptation to the environment and its changes. Success in coping with modern challenges does not only depend on an enterprise possessing the attributes of an agile company; nevertheless, research shows that they have a crucial impact on effective management in a changing and unstable environment. Certainly, many other challenges which are faced by modern companies could be listed here, but those in the article are considered in the literature as crucial and the ability to cope with them usually determines the success of a company.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
138--152
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Avery, G., 2009, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Banaszyk, P., 2013, Zmiana kluczowych problemów strategicznych, w: Trzcieliński, S. (red.), Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Bersin, J., Creating Agile Organization. Role of Learning and Performance Management, leadership excellence essentials presented by HR.com / 02.2014.
 • Crocitto, M., Youssef, M., 2003, The Human Side of Organizational Agility, Industrial Management & Data Systems, 103/6.
 • Dahmaradeh, N., Banihashemi, S.A., 2010, Organizational Agility and Agile Manufacturing, European Journal of Economics, Finance and Administrative Science, iss. 27.
 • D'Aveni, R.A., 1994, Hyper-competition. Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, New York.
 • Duczkowska-Piasecka, M. (red.), 2013, Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin.
 • Dudek, M., 2013, Zwinność produkcji czyli niskokosztowa elastyczność systemu, Przegląd Organizacji, 9.
 • Grzesik, K., 2014, Od rozwoju przywódców do rozwoju przywództwa, czyli od rozwoju kapitału ludzkiego do rozwoju kapitału społecznego organizacji, w: Wachowiak, P., Winch, S. (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Gunasekaran, A., 1998, Agile Manufacturing: Enablers and an Implementation Framework, International Journal of Production Research, vol. 36, no. 5.
 • Krupski, R. (red.), 2008, Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Krupski, R., 2010, Dyskusja o treści strategii, Przegląd Organizacji, nr 6.
 • Krupski, R., 2011, Kontekst turbulencji otoczenia w badaniach empirycznych nad strategiami przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Krupski, R., 2014, Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu, Organizacja i Kierowanie, nr 1A(159).
 • Meindl, J.R., 1998, Invited Reaction. Enabling Visionary Leadership, Human Resources Development Quarterly, no. 9 (1).
 • Moss Kanter, R., 1989, When Giants Learn to Dance - Mastering the Challenges of Strategy, Management and Careers in the 1900s, Simon and Schuster, New York.
 • Mróz, B., 2014, Relacje konsument-przedsiębiorstwo: nowe wyzwania dla nauk o zarządzaniu, w: Romanowska, M., Cegler, J. (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Muna, F.A., 2010, The Helicopter View and Strategic Thinking, Haines Centre for Strategic Management, January.
 • Poznańska, K., 1998, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2005, Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
 • Radomska, J., 2010, Przywództwo strategiczne w organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 116.
 • Rowe, G., Nejad, M.H., 2009, Strategic Leadership: Short-term Stability and Long - Term Viability, Ivey Business Journal, Improving the Practice of Management, September/October.
 • Rudnicki, J., Przedsiębiorstwo Agile, Logistka produkcji, www.log24.pl [dostęp: 20.05.2014].
 • Sajdak, M., 2013, Innowacyjność jako niezbędna cecha zwinnego przedsiębiorstwa, Nauki o Zarządzaniu, nr 1(14), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sajdak, M., 2014, Zwinność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania między stabilnością a chaosem, w: Romanowska, M., Cygler, J., Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Sambamurthy, V., Bharadwaj, A., Grover, V., 2003, Shaping Agility through Digital Options: Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary Firms, MIS Quarterly, vol. 27, no. 2.
 • Suszyński, C., 2014, Współtworzenie wartości jako proces przesuwający granice organizacji i zarządzania, w: Romanowska, M., Cegler, J. (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Trzcieliński, S., 2011, Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Wałecka-Jankowska, K., 2012, Przywództwo a innowacyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, w: Bełz, G., Cyfert, S., Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 276, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Yusuf, Y. Sarhadi, M., Gunasekaran, A., 1999, Agile Manufacturing: The Drivers, Concepts and Attributes, International Journal of Production Economics, no. 62.
 • Zastempowski, M., 2014, Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Organizacja i Kierowanie, nr 1A(159).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.