PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 28 Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów Z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej | 107--124
Tytuł artykułu

Pomorska kolej Metropolitalna jako element zrównoważonego rozwoju systemu transportowego aglomeracji gdańskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pomeranian Metropolitan Railway as an Element of a Sustainable Development Transport System in the Gdańsk Agglomeration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zarówno w kontekście idei zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, jak i w kontekście przekształceń systemu transportowego aglomeracji gdańskiej - systemu, który w coraz większym stopniu kształtowany jest zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Ten cel zdeterminował układ artykułu, w którym rozpoczęto od przedstawienia podstawowych założeń i źródła terminu zrównoważony rozwój systemu transportowego, następnie opisano realizowany projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, by w kolejnej części przedstawić go w nawiązaniu do idei zrównoważonego rozwoju i zmian, jakie zachodzą w systemie transportowym aglomeracji gdańskiej. W końcowym fragmencie zasygnalizowano też szerszy kontekst kształtowania współczesnych obszarów miejskich i aglomeracji w ramach zrównoważonego rozwoju.(fragment tekstu)
EN
The key features of a sustainable commuting system, according to the European Commission, are: safe access to commuting means at no risk to human health or the environment, efficient operation, a choice of transport means that contributes to regional development and the economy, limited emission and waste, use of renewable resources in quantities replaceable by renewable substitutes, minimum noise and space efficiency. In urban areas a sustainable mobility system creates people friendly public space. Thus, one of its fundamental elements is limited car traffic and mobility dependence of residents on car transport on one hand and on the other comfort for pedestrians, cyclists and commuters. These groups are not disjunctive e.g. commuters using public transport getting off a bus or train may become a pedestrian or cyclist. Even drivers may leave their cars at a Park & Ride facility and move on by public transport. Pomeranian Metropolitan Railway fits well into the concept of a sustainable development commuting system in the Gdańsk agglomeration and is to start operating in June 2015. It will predominantly serve the urban agglomeration. Its objective is to improve commuting from peripheral districts of Gdańsk and Gdynia and provide better access from the TriCity to the Lech Wałęsa Airport. Nevertheless, thanks to introducing lines linking Gdańsk with Kościerzyna it will also provide regional transport services. An important element of the Pomeranian Metropolitan Railway is the option of intersections and transfer to other mobility nodes at some stops as well as transfer to car transport using Park & Ride facilities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bartłomiejczyk M., Połom M., Trolejbusy z bateryjnym źródłem zasilania. Doświadczenia eksploatacyjne i koncepcja liniowego zastosowania w Gdyni, "Technika Transportu Szynowego" 2011, nr 5-6, s. 76-80.
 • Borys T., Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia. Raport z realizacji ekspertyzy dla Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych Ministerstwa Infrastruktury, Jelenia Góra - Warszawa 2008, www.mir.gov.pl/transport/zrownowazony_transport/ dokumenty_i_opracowania/strony/start.aspx.
 • Bukowski J., Michalski T., Trasy rowerowe nowym elementem sieci transportowych na obszarach aglomeracji miejskich (na przykładzie Trójmiasta), "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG" 1998, t. 4, s. 143-156.
 • Filar P., Zrównoważony transport, w: Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, red. P. Filar, P. Kubicki, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012, s. 113-132.
 • Gehl J., Cities for people, Island Press, Washington, Covelo, London 2010.
 • Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.
 • Kopeć K., Commuting to the stadium PGE Arena Gdańsk - the 2012 UEFA European Football Championship perspective, w: Global, continental, national and regional conditions of local development, red. T. Michalski, A. Radchenko, Publishing House "ADNDU", Gdańsk-Kharkiv 2012, s. 99-107.
 • Kopeć K., Koncepcje kształtowania systemu transportowego współczesnych metropolii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", "Problemy Transportu i Logistyki", nr 19, Szczecin 2012, s. 101-112.
 • Kopeć K., Koncepcje obsługi komunikacyjnej stadionu PGE Arena Gdańsk - ocena krytyczna, w: Dostępność i mobilność w przestrzeni, red. P. Rosik, R. Wiśniewski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 237-242.
 • Kopeć K., Przeszłość i przyszłość kolei miejskiej w aglomeracji gdańskiej, w: Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce Północnej, seria: Regiony Nadmorskie 18, red. M. Tarkowski, J. Mazurek, Wydawnictwo "Bernardinum", Gdynia-Pelplin 2010, s. 49-64.
 • Koźlak A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, "Logistyka" 2008, nr 2.
 • Koźlak A., Zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 152, Wrocław 2011, s. 243-253.
 • Litman T., Sustainable transportation indicators. A recommended research program for developing sustainable transportation indicators and data. By the Sustainable Transportation Indicators Subcommittee of the Transportation Research Board, 2008, www.vtpi.org/sustain/sti.pdf.
 • Oskarbski J., Struktura funkcjonalna systemu zarządzania transportem w Trójmieście - TRISTAR, "Przegląd Komunikacyjny" 2011, nr 7-8, s. 26-31.
 • Paradowska M., Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • Pawłowska B., Rola integracji międzygałęziowej w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu pasażerskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki", nr 22, Szczecin 2013, s. 227-245.
 • Połom M., Projekt rewitalizacji i rozwoju komunikacji trolejbusowej w Gdyni współfinansowany ze środków unijnych, "Transport Miejski i Regionalny" 2011, nr 6, s. 25-30.
 • Połom M., Trolejbus najważniejszym ogniwem zrównoważonego transportu miejskiego w Gdyni, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2011, nr 118, s. 87-89.
 • Połom M., Bartłomiejczyk M., Eksploatacja i rozwój infrastruktury oraz taboru przedsiębiorstwa komunikacji trolejbusowej w Gdyni, "Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 7-8, s. 18-21.
 • Pomorska Kolej Metropolitalna, www.pkm-sa.pl (dostęp 30.05.2014).
 • Przybyłowski A., Funkcjonowanie transportu publicznego w aglomeracjach Lyonu i Trójmiasta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", "Problemy Transportu i Logistyki", nr 19, Szczecin 2012 s. 165-177.
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, United Nations, 1987, www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
 • Stangel M., Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • Szermer B., Dawna kolej brętowska i możliwości jej wykorzystania, "Pomerania" 2008, nr 6 (410), s. 16-19.
 • Wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna. Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej". Faza II - realizacja przedsięwzięcia. Studium Wykonalności, 2012, http://www.pkm-sa.pl/glowna/o-projekcie/ dokumentacja.
 • Wesołowski J., Miasto w ruchu, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008.
 • Wołek M., Kolej Metropolitalna: krok w kierunku integracji Pomorza, "Pomerania" 2008, nr 3 (407), s. 3-6.
 • Załoga E., Kłos Z., Transport miejski w polityce transportowej Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", "Problemy Transportu i Logistyki", nr 14, Szczecin 2011, s. 145-152.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.