PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 28 Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów Z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej | 77--94
Tytuł artykułu

Inwestycje infrastrukturalne w porcie morskim w Gdyni na rzecz rozwoju turystyki statkami wycieczkowymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Infrastructure Investments in the Seaport in Gdynia and the Development of Cruise Ship Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena działań inwestycyjnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA w zakresie przygotowania infrastruktury portu w Gdyni do obsługi statków wycieczkowych. Ponadto sformułowano następujące problemy badawcze: (1) Jaki jest zakres kompetencji zarządów portów morskich w Polsce w zakresie planowania i rozwoju portów zagwarantowany prawnie? (2) Jakiego rodzaju inwestycje zrealizowane zostały z inicjatywy Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA w latach 2007-2013? (3) Jaki jest stan przygotowania infrastruktury portowej w porcie morskim w Gdyni do obsługi morskich statków wycieczkowych? Badania zrealizowano w okresie od lipca 2013 do kwietnia 2014 r. W badaniach wykorzystano metody badań eksploracyjnych oraz desk research materiałów źródłowych i raportów z realizacji inwestycji, ale także wyniki wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielami Zarządu ZMPG-A SA. Analizie poddano także akty normatywne odnoszące się do działalności portów morskich.(fragment tekstu)
EN
In recent years, the authorities of Polish seaports have been conducted the active investment policy. The main stimulus to undertake these activities was the ability to gain financial support from European funds, mainly from the Cohesion Fund, the European Regional Development Fund and the Norwegian Financial Mechanism. In Poland, the port authorities were able to submit the investment projects to apply for EU support to the Infrastructure and Environment Operational Programme and the Regional Operational Programmes for the Pomeranian regions. The seaport authorities rebuilt quays, deepened and widened the waterways in the port basins, modernized communication accessibility to the ports from the land and the sea, as well as built logistics centers and introduced innovative solutions in the field of navigation and improved the safety of navigation. However, the analysis showed that investment activities in Polish seaports still allocate not enough space to issues of preparation of port infrastructure to support passengers' cruise ships and adaptation of the quays for terminals dedicated for handling of cruise ships. The objective of the study in this article is to assess the investment activities, realized by the Port of Gdynia Authority S.A, in the field of preparation of the port infrastructure in Gdynia to handle cruise ships.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • An Integrated Maritime Policy for the European Union, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM (2007) 575, Brussels, 10.10.2007.
 • Grzelakowski A.S., Matczak M., Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.
 • Guidelines for an Integrated Approach to Maritime Policy: Towards best practice in integrated maritime governance and stakeholder consultat, Communication from the Commission to the Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Region, COM (2008) 395 final, Brussels, 26.06.2008.
 • Kizielewicz J., Cruising w regionie Morza Bałtyckiego - stan i perspektywy rozwoju, w: Porty morskie i żegluga w systemach transportowych, red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, InfoGlobMar 2014, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.
 • Kizielewicz J., Zaplecze organizacyjno-techniczne portów morskich w Polsce do obsługi morskich statków wycieczkowych, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport" nr 100, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
 • Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r., Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2009) 8.
 • Nejder J., Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
 • Projekt Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Międzyresortowy Zespół do Spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 • Skrzeszewska K., Polska gospodarka morska w kontekście polskiej i europejskiej polityki morskiej, w: Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, InfoGlobMar 2013, Instytut Transportu i Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 • Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Gdynia 2003, http://www.port.gdynia.pl/pl/oporcie/strategia-rozwoju/64-strategia- -rozwoju-portu (dostęp 20.06.2014).
 • Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Ustawa o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. 1997, nr 9, poz. 44, art. 10, pkt 1.
 • Informacje ogólne, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Gdynia 2014, http://www.port. gdynia.pl/pl/zarzad-portu/informacja-ogolna (dostęp 20.06.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.