PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 369, t.2 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 2 | 140--149
Tytuł artykułu

Innowacje produktowe i procesowe we wzroście konkurencyjności globalnej Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Product and Process Innovation in the Global Competitiveness Increase of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym opracowania było przedstawienie roli i znaczenia innowacji produktowych i procesowych we wzroście konkurencyjności globalnej Unii Europejskiej. Do celów szczegółowych natomiast należało ukazanie systemu innowacyjnego i procesu innowacyjnego, systemu innowacyjnego na poziomie regionu, systemu innowacyjnego w kreacji konkurencyjności oraz aliansów technologicznych, komplementarnych, addytywnych i konsorcjów badawczo- rozwojowych. Postawione problemy zostały rozwiązane za pomocą zarówno ilościowej, jak i jakościowej metod badawczych. Posłużono się przede wszystkim metodą deskryptywną, komparatystyczną, a także metodami statystyki opisowej i prognozowania. W realizacji zamierzenia badawczego wykorzystane były również metody dedukcyjna i indukcyjna oraz analogii. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w procesie innowacyjnym także w ramach Unii Europejskiej niezwykle istotne są powiązania nauki z przemysłem. Ważność związków nauki i przemysłu wymusza zmieniający się charakter technologii, która jest złożona i systemowa. Prowadzi to do kreacji wiedzy w przedsiębiorstwach, która jest nie tylko specyficzna, ale zależy od rozwoju komplementarnych, a czasem podstawowych dziedzin nauki. Istnieje pozytywna zależność między interaktywnym sposobem prowadzenia działalności innowacyjnej a efektywnością procesu innowacyjnego, a tym samym firm. Badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw przeprowadzone w ramach Unii Europejskiej dowiodły, że znacznie więcej interakcji i współpracy zachodzi między elementami systemu innowacyjnego na poziomie regionu niż kraju. Nowy program badań naukowych i innowacji Europa 2020 oraz Unia Innowacyjna są niezwykle istotnymi czynnikami wzrostu konkurencyjności globalnej Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is the presentation of the role and significance of the product and process innovation in the global competitiveness increase of the European Union. The presentation of the innovation system and the innovation process, innovation system at regional level, innovation system in the competitiveness creation, and technological alliances belong to specific objectives of research. The problems were researched by quantity and quality scientific methods. First of all the descriptive, comparative, statistic and prognostic methods were used. Additionally deduction and induction methods were used. An important result of the research is the conclusion that in the innovation process, also in the European Union, the connection between science and industry is very important. There is positive dependence between innovation activity and effectiveness of the innovation process. More interaction and cooperation can be observed at the regional level than at the state one. A new program of the scientific and innovation research Europe 2020 and Innovation Union are very important factors of the global competitiveness increase of the European Union.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
  • Chmielewski R., Krzyżaniak Z., Twardowska J., Projekt "Innowacyjna Wielkopolska". Materiały na warsztat grupy roboczej WG 2 "Potencjał naukowo-badawczy Wielkopolski", Poznań 2002.
  • "Economic Bulletin" 2002, no. 6.
  • EIMS, European Commission 1996, no. 36.
  • Ohlin B., Interregional and International Trade, Harvard Business Press, Cambridge 1993, wydanie poprawione z 1967.
  • Innowacyjność w UE coraz wyżej notowana, http://ec.europa.eu/news/science/090122_1_pl.htm, 22.01.2009.
  • SEC, European Commission, 1428 final, vol. 1, Commission Staff Working Paper Executive Summary of the Impact Assessment Accompanying the Communication from the Commission 'Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation', Brussels, 30.11.2011.
  • Wójnicka E., Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, http://www.4pm.pl/artykul/interakcje_w_procesie_innowacyjnym_jako_czynnik_konkurencyjnosci_ przedsiebiorstw_czesc_1-37-54.html, 01.2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.