PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 369, t.2 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 2 | 165--175
Tytuł artykułu

Antykryzysowe działania w strefie euro - kierunki reform systemu instytucjonalnego

Autorzy
Warianty tytułu
Anti-Crisis Actions in the Euro Zone - Directions of Institutional System Reforms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mimo istotnego postępu w zwalczaniu kryzysu w strefie euro sytuacja gospodarcza w krajach PIIGS jest nadal trudna. Stworzenie podstaw trwałego wzrostu gospodarczego wymaga nie tylko działań doraźnych, podejmowanych przez kraje członkowskie strefy euro, ale również długookresowych zmian systemowych na szczeblu wspólnotowym. Opracowanie jest przyczynkiem do dyskusji na temat kierunków reformowania systemu instytucjonalnego Unii Gospodarczej i Walutowej. Jednym z kluczowych problemów w tej dyskusji jest odpowiedź na pytanie: Jak pogodzić suwerenność narodową w zakresie polityki fiskalnej ze wspólnotową odpowiedzialnością za długi poszczególnych państw? Ponieważ całkowita rezygnacja z narodowej suwerenności w tej dziedzinie jest niemożliwa, to przynajmniej powinna zostać istotnie zwiększona odpowiedzialność fiskalna krajów członkowskich i ich prywatnych wierzycieli.(abstrakt oryginalny)
EN
In spite of the relevant progress in fighting the crisis in the euro zone, the economic situation in PIIGS countries is still difficult. Creating bases of the long-lasting growth in the economy requires not only short-term operations taken by member states of the euro zone, but also long-term system changes at the Community level. The study is a monograph on a discussion about directions of reforming the institutional system of the Economic and Monetary Union. In this discussion an answer to the question is one of crucial problems: How to combine the national sovereignty in the fiscal policy with the common responsibility for debts of individual countries? Since the total resignation from the national sovereignty in this field is impossible, at least an increased fiscal responsibility of member states and their market economy creditors should be strengthened.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bargain O. i in., Fiscal Union in Europe? Redistributing and stabilising effects of a European Tax Benefit System and Fiscal Equalisation Mechanizm, "Economic Policy" 2013, no. 75.
 • Collective Action Clause, http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_action_clause.
 • Czym jest europejski semestr, http://www.consilium.europa.eu/special-reports/european-semester? lang=p.
 • Fuest C., Ein Vorschlag für einen Krisenbewältigungsmechanismus in der Eurozone nach 2013, "IfoSchnelldienst" 2011, Heft 3.
 • Fuest C., Wieweitist die Verschuldungskrise in der Europäischen Währungsunion überwinden, "Wirtschaftsdienst" 2014, Heft 13.
 • Goldman Sachs, Strefa euro wychodzi z kryzysu, euro będzie się umacniać, http://forsal.pl/artykuly /766194,goldman-sachs-strefa-euro-wychodzi-z-kryzysu-euro-bedzie-sie-umacniac.html.
 • Konrad K. i in., Bundesverfassungsgerichtund Krisenpolitik der EBC - Stellungnahmen der Ökonomen, Zeitgespräch, "Wirtschaftsdienst" 2013, Heft 7.
 • Kowanda C., Kompromis dobry dla Niemców, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/ 1565427,1,unia-bankowa---czym-jest-i-co-nam-da.read.
 • Mroczek K, Więcek A., Kryzys gospodarczy w Grecji i Hiszpanii a jego skutki w ujęciu sektorowym, "Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 2013, nr 1.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz.U.2004.90.864/2.
 • Traktat o stabilności koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Monetarnej, http://www.msz. gov.pl/resource/ea97ac49-8be3-4c3a-a197-6dbe3ff24bb6.
 • Wissenschaftlicher Beiratbeim Bundesministerium der Finanzen, Fiskalpolitische Institutionen in der Eurozone, Berlin 2012.
 • Wissenschaftlicher Beirat de Bundesministeriums der Finanzen, Ohne Finanzmarktreformkeine Lösung der Europäischen Verschuldungkrise, Brief an Minister Dr. Wolfgang Schäuble, Berlin 2010.
 • "World Economic Outlook", October 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.