PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 37--47
Tytuł artykułu

Konkurenci jako istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie klastrów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Competitors as an Important Development Factor of an Enterprise on the Example of the Clusters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każde przedsiębiorstwo poddawane jest zróżnicowanym oddziaływaniom ze strony innych organizacji gospodarczych funkcjonujących w jego otoczeniu. Oddziaływania te mogą służyć osiąganiu celów i stać się przyczynkiem sukcesów, ale mogą też utrudniać jego funkcjonowanie. Źródłem tych ostatnich są przedsiębiorstwa, które oferują podobne produkty czy usługi przeznaczone dla tej samej grupy klientów, czyli konkurenci. Zakup przez klienta produktu niesie dwojaki efekt. Po pierwsze, zwiększenie szans na przetrwanie i rozwój jego dostawcy. Po drugie, ograniczenie takich możliwości w konkurencyjnych firmach. W ten sposób konkurenci zagrażają przetrwaniu przedsiębiorstwa. Rywalizacja zmusza do szukania rozwiązań, które służą doskonaleniu oferowanych produktów czy usług, zmierza ku zaspokajaniu potrzeb klienta za coraz niższą cenę. W warunkach zaostrzającej się konkurencji skutkuje to usprawnianiem funkcjonowania przedsiębiorstwa w kierunku niższych kosztów działalności. Następują również zmiany jakościowe, które lokują przedsiębiorstwo na drodze rozwoju. Jedną ze ścieżek poszukiwania innowacyjnych sposobów na wygranie rywalizacji rynkowej jest paradoksalnie rozpoczęcie współpracy z dotychczasowymi konkurentami. Artykuł pokazuje korzyści ze współpracy z konkurentami na przykładzie jednego z typów organizacji sieciowych - klastrów. (abstrakt oryginalny)
EN
Each enterprise is treated with the various interactions from the other firms in its neighborhood. The interactions could serve as a way to reach the enterprise objectives and the reason of a success, but also these interactions might make difficult the functioning of the firm. The latter are sourced from the other enterprises which offer similar products and the services - the competitors. The competition forces the searching of the new solutions, which serve as a way to improve products or the services. The client expectations on the more and more competing market aim at the satisfying of the needs at the lower and lower price. This results with the enterprise improvements basing on the cost cutting. Important quality changes put the firm on the path of development. One of the many ways of introducing the innovative solutions in order to win the competition is paradoxically the starting the cooperation with the former competitors. The article shows the real advantages which could appear when the partnership with the competitors is started. The problem is presented on the example of the firm's cluster. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Synteza badań i kierunki działania, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 • Brzeziński A., Brzeziński S., Rodzina jako interesariusz małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Marjański (red.), Firmy Rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, Zeszyty Naukowe, t. XII, Zeszyt 7, Łódź 2011.
 • Brzeziński A., Specyfika interesariuszy firm rodzinnych, [w:] P. Trippner (red.), Znaczenie mikroprocesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemu społeczno-ekonomicznego, Wyd. Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2011.
 • Czakon W., Paradygmat sieciowy, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 • Gancarczyk M., Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klasterach, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 4.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 • Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Krupski R., Strategia sukcesu, [w:] R. Krupski (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 761, Wrocław 1997.
 • Malara Z., Ryśnik J., Funkcjonowanie dystryktów przemysłowych. Raport z badań, [w:] B. Godziszewski (red.), Zarządzanie Organizacjami w Gospodarce Opartej na Wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2008.
 • Malara Z., Ryśnik J., Okręg przemysłowy - lokalna dźwignia globalnej konkurencyjności, [w:] Z. Olesiński, A. Szplit (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2004
 • Nickels W.G., Zrozumieć biznes, Dom Wydawniczy Bellonna, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2000.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1997.
 • Olszewska B., Zarządzanie strategiczne, Praca zbiorowa, Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
 • Olszewski M., Małe i średnie firmy u progu 2003, "Manager" 2003, nr 3.
 • Piasecki B., Uwarunkowania rozwoju MŚP w krajach centralnej i wschodniej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wyd. PWN, Warszawa 1992.
 • Porter M.E., Competitive advantage, Creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York 1985, za: B. Gulski, Kształtowanie relacji małych przedsiębiorstw jako instrument realizacji strategii wzrostu, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Raczyński M., Pogoń za rentą a transformacja systemowa w Polsce, "Ekonomista" 1998, nr 1.
 • Ryśnik J., Pozaekonomiczne czynniki funkcjonowania dystryktów przemysłowych [Praca doktorska], Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław 2009 (Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa; www.dbc.wroc.pl).
 • Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Wydawniczy Organizator, Toruń 2002.
 • Szultka S., Wojnicka E., Skupiska działalności inwestycyjnej w Polsce. Przypadek przedsiębiorstw automatyki przemysłowej w regionie gdańskim, "Ekonomista" 2003, nr 4.
 • Trocki M., Architektura biznesu - nowe struktury działalności gospodarczej, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Warszawa 2002.
 • Wrzosek W., Badania i kształtowanie rynku, Wyd. PWE, Warszawa 1989.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1997.
 • http://franczyza.org.pl/raport-o-franczyzie, dostęp z dnia 25.03.2012.
 • MŚP w Polsce. Statystyka kategoriami, www.parp.gov.pl, dostęp, z dnia 10.12.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.