PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 81 | nr 137 | 73--84
Tytuł artykułu

Dobry obyczaj jako norma kształtująca zachowanie księgowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Good Practice as a Norm Shaping the Behavior of Accountants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie, czy dobre obyczaje są normą kształtującą zachowanie księgowych. Zrealizowano go poprzez wskazanie podstaw, z jakich wynika ten obowiązek w pracy księgowych i opis ich podejścia do identyfikowania i przestrzegania dobrych obyczajów. Stwierdzono, że pojęcie dobrego obyczaju nie występuje w regulacjach rachunkowości, natomiast powołują się na nie normy prawne z zakresu regulacji konkurencji rynkowej, funkcjonowania spółek handlowych czy kodeksu cywilnego. Zauważono, że dobre obyczaje zostały uwzględnione w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości. Wskazano w nim na konieczność postępowania zgodnie z dobrymi obyczajami. Nie znaleziono przykładów dobrych obyczajów właściwych dla pracy księgowych. Za zasadne uznano prowadzenie dyskusji na temat dobrych obyczajów polskich księgowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to examine whether accountants should follow good practices recognized in their environment and to point out the fundamentals from which this obligation in accountants' work stems. The concept of good practice was discovered to be absent in accounting regulations, yet it was referred to in the legal norms regulating market competition and the functioning of commercial companies, or regulations of the civil code. It was noted that the Code of Professional Ethics in Accounting comprised good practice. The Code pointed to the need to act in accordance with good practices. No examples of good practices appropriate for the work of Polish accountants have been found anywhere. The paper recommends conducting public discussion on the understanding of accountants' good practice.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
81
Numer
Strony
73--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Armstrong M. (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Bańka W. (2007), Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Bąk M. (2011), Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 625, seria "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 32, s. 47-60.
 • Garstka M. (2013), Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Wydawnictwo UJK, Kielce.
 • Garstka M. (2010), Zasady etyki w rachunkowości przedsiębiorstwa. Doświadczenia praktyczne, [w:] M. Kozaczka (red.), Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, KUL, Stalowa Wola, s. 43-52.
 • Hajduka E. (2011), Czynniki kulturowe jako determinanty modelu rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 668, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 41, s. 109-116.
 • Michalska A. (2011), Systemy motywacyjne stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] F. Bylok, A. Słocińska (red.), Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 291-303.
 • Kamela-Sowińska A. (2009), Rachunkowość w czasach kryzysu?, [w:] Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, materiały na konferencję, UEP i KIBR, Poznań, s. 94-98.
 • Kidyba A. (2014), Komentarz aktualizowany do art. 301-633 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 00.94.1037), komentarz w programie Lex.
 • Rzetecka-Gil A. (2011), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, komentarz w programie Lex.
 • Słownik języka polskiego (2010), Ibis, Poznań.
 • Zdyb M. (2010) (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, komentarz w programie Lex.
 • GPW (2014), http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp/ (dostęp 13.08.2014).
 • Kwiecień M. (2007) Współczesne społeczeństwo wiedzy, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/Kwiecien.pdf (dostęp 21.08.2014).
 • Pietrasik J. (2012), http://www.prawo.egospodarka.pl/80510,Zaskarzanie-uchwal-a-dobre-obyczaje,1,92 ,1.html (dostęp 13.08.2014).
 • SKwP (2014), http://www.skwp.pl/Bank,Dylematow,Etycznych,2455.html (dostęp 13.08.2014).
 • Sokal P. (2011), Czyn nieuczciwej konkurencji a dobre obyczaje, "Monitor Prawniczy" 24/11, Wydawnictwo C.H. Beck 1318-1329, http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/czyn-nieuczciwej -konkurencji-a-dobre-obyczaje/ (dostęp 13.08.2014).
 • Szczepankiewicz E.I. (2013), Internetowe biuro rachunkowe - moda czy konieczność?, [w:] E.I. Szczepankiewicz (red.), Problemy zarządzania finansami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe", nr 3 (11), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań, http://www.wydawnictwo.wshir.pl/assets/WSHiR%20ZN%202013%20nr%203.pdf/ (dostęp 13.08. 2014).
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1030, ze zm.
 • Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503, ze zm.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 16 października 2008 r., III CSK 100/08, Lex nr 479 374.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.