PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 121--133
Tytuł artykułu

Wpływ cen na kształtowanie preferencji klientów biura turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Price Impact on the Customer Preferences in Tourist Office
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł poświęcony jest określeniu wpływu cen na kształtowanie się preferencji klientów w turystyce. Z ekonomicznego punku widzenia cena to ilość pieniędzy, jaką należy zapłacić za nabycie danego towaru (usługi). W gospodarce rynkowej ceny kształtują się w zależności od popytu i podaży, w gospodarce centralnie planowanej ustalane są natomiast administracyjnie. Dynamika cen informuje zarówno producentów, jak i pośredników o warunkach transakcji i stymuluje do podejmowania odpowiednich decyzji. Przedmiotem badania w tym opracowaniu jest cena jako narzędzie w marketingu turystycznym biura Rainbow Tours. Przeprowadzone badanie ma na celu zdiagnozowanie, w jaki sposób cena promocyjna oddziałuje na klienta, oraz jaka jest skuteczność tej formy marketingu-mix przy wyborze imprezy turystycznej. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych na klientach biura Rainbow Tours. Zawarte w opracowaniu wyniki pozwoliły zidentyfikować wpływ cen na kształtowanie preferencji klientów biura turystycznego Rainbow Tours. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, iż cena promocyjna w znaczny sposób oddziałuje na zakup imprezy turystycznej, natomiast mało popularnym wśród klientów biur podróży jest jeszcze negocjowanie ceny imprezy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article considers on the impact of prices on the customer preferences in tourism. From an economic point of view, the price is the amount of money you must pay to acquire the goods (services). In a market economy prices are based on supply and demand, the centrally planned economy, however, are determined administratively. Price growth indicates both manufacturers and dealers, the terms of the transaction and stimulated to take appropriate decisions. The object of study in this paper is the price as a tool in tourism marketing agency named "Rainbow Tours". The study is intended to diagnose how the price affects the consumer, and how effective this form of marketing - mix when choosing a holiday. It presents results of direct research conducted on the clients Rainbow Tours firm. Included in the study results have identified the impact of prices on the formation of customer preferences Rainbow Tours travel agency. The research found that price significantly influences the purchase of a package, while not very popular among customers of travel agencies are still negotiating the package price. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.
 • Chudoba T., Marketing w biurach podróży, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 2000.
 • Churchill G., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
 • Kornak A., Zarządzanie turystyką, PWN, Warszawa 1996.
 • Marcinkiewicz C., Marketing turystyczny, WSHiT, Częstochowa 2003.
 • Marcinkiewicz C., Zarządzanie produktem turystycznym (z elementami psychologii), Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2010.
 • Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa 1997.
 • Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 • Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, WaiP, Warszawa 2008.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.