PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2012) | nr 3 (138) | 53--59
Tytuł artykułu

Kwarantanna termiczna przechowywanych jabłek i jej wpływ na zmiany właściwości mechanicznych miąższu owoców

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Thermal quarantine of stored apples and its influence on changes in mechanical properties of fruit flesh
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przedstawionej pracy wykonano próbę zastosowania zabiegu termicznego dla jabłek odmiany Gloster oraz Jonagold przechowywanych w chłodni zwykłej jak i komorze ULO (1,5%O2 + 2,4%CO2). Analizowano wpływ takich czynników jak czas składowania, zmiana warunków przechowywania oraz obróbki termicznej (kwarantanny) na zachowanie właściwości sprężystych miąższu jabłek, które są ważnym czynnikiem wpływającym na utrzymanie wysokiej jakości owoców podczas składowania oraz obrotu towarowego Owoce podczas składowania pobierano sukcesywnie z obu komór (co 30 dni) a następnie ogrzewano przez 96h w temperaturze 39°C. Surowiec składowano po tym zabiegu przez 17 dni w temp. 6°C. Efekt kwarantanny porównywano z próbą kontrolną. Z miąższu owoców pobierano próbki walcowe (d=13 mm, h=10 mm), które poddawano testom ściskania. Kwarantanna przeprowadzona w tych warunkach powodowała utrzymanie wyższej sprężystości oraz spoistości próbek miąższu owoców świeżych oraz przechowywanych w komorze ULO. Ogrzewanie surowca znajdującego się w stanie bardziej zaawansowanej dojrzałości (pobieranego z chłodni zwykłej) powodowało spadek sprężystości miąższu owoców odmiany Gloster lub brak istotnych różnic w porównaniu z próbą kontrolną (odmiana Jonagold).(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents a test of using a thermal treatment for Gloster and Jonagold apples stored in a regular cool store and in the ULO chamber (1.5%O2 + 2.4%CO2). The influence of the following factors were analysed: time of storing, change of storing conditions and thermal processing (quarantine) on maintaining resilient properties of apple flesh, which are significant factors influencing the maintenance of high quality of fruit during storing and during the goods turnover. Fruit were successively taken from both chambers during storing (every 30 days) and then they were heated for 96 hours in the temperature of 39°C. The raw material was stored after thetreatment for 17 days in the temperature of 6°C. The effect of quarantine was compared to a control sample. Cylinder samples (d=13 mm, h=10 mm) were collected from the fruit flesh, which were later subject to compression tests. Quarantine carried out in these conditions resulted in maintaining higher elasticity and cohesion of the fresh fruit flesh samples and those stored in the ULO chamber. Heating the raw material, which is considerably riper (collected from the regular cooling room,) caused decrease of elasticity of flesh of Gloster apples or no significant differences in comparison to the control sample (Jonagold variety).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--59
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Hallman G.J. (2000): Factors affecting quarantine heat treatment efficacy. Postharvest Biology and Technology, 21, 95-101.
 • Johnson D.S., Colgan R.J. (2003): Low ethylene controlled atmosphere induces adverse effects on the quality of 'Cox's Orange Pippin' apples treated with aminoethoxyvinylglycine during fruit development. Postharvest Biology and Technology, 27, 59-68.
 • Klimek G. (2001): Konkurencja czy komplementarność? - analiza rynku jabłek w Polsce. Hasło Ogrodnicze, 1, 24-27.
 • Lange E. (1995): Co wpływa na przechowywanie owoców w KA? IV Spotkanie Sadownicze Sandomierz. Wydawnictwo Agrosan. ISBN 83-86761-20-2.
 • Lurie S. , Othman S. , Borochov A. (1995): Effects of heat treatment on plasma membrane of apple fruit. Postharvest Biology and Technology, 5, 29-38.
 • Lurie S., Fallik E., Klein J.D. (1996): The effect of heat treatmenton on apple epicuticular wax and calcium uptake. Postharvest Biology and Technology, No8, 271-277.
 • Lurie S. (1998): Postharvest heat treatments. Postharvest Biology and Technology No14, 257-269.
 • Saltveit M.E. (2003): Is it possible to find an optimal controlled atmosphere? Postharvest Biology and Technology, 27, 3-13.
 • Tomala K. (1995): Prognozowanie zdolności przechowalniczej i określenie terminu zbioru jabłek. Fundacja Rozwój SGGW, ISBN 83-86241-764.
 • Tomala K.(2002): Przygotować jabłka do przechowania. Hasło Ogrodnicze, 9, 32-36.
 • Valle J.M., Aránguiz V., León H. (1998): Effect of blanching and calcium infiltration on PPO activity, texture, microstriucture and kinetics of osmotic dehydration of apple tissue. Food Research International, Vol 31, 8, 557-569.
 • Whitaker B.D., Conway W.S., Sams C.E. (1997): Influence of prestorage heat and calcium treatments on lipid metabolism in 'Golden Delicious' aples. Phytochemistry, 45, 3, 465-472.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.