PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 369, t.2 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 2 | 184--194
Tytuł artykułu

Wkład przemysłu kreatywnego i kultury w przemiany strukturalne w gospodarce Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Contribution of the Cultural and Creative Industries in Structural Changes in the Economy of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano przeglądu niektórych definicji przemysłu kreatywnego i kultury. Na podstawie opracowań zawartych w literaturze przedmiotu, wyników badań dokonano diagnozy potencjału sektora kreatywnego. Ukazano, iż przedsiębiorstwa z branż przemysłu kreatywnego cechuje duża innowacyjność oraz ogromny potencjał ekonomiczny. Wykazano, że Unia Europejska odgrywa dużą rolę w rozwoju przemysłu kreatywnego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W artykule jest również mowa o tym, że Europa, opierając się na bogatej i zróżnicowanej kulturze, może stać się pionierem nowych sposobów tworzenia wartości dodanej. Europejskie przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego posiadają rzeczywisty potencjał, pozwalający podjąć nowe wyzwania w obliczu zmian zachodzących na światowych rynkach. Tym samym mogą one przyczynić się do sukcesu strategii "Europa 2020".(abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author reviewed some definitions of cultural and creative industries (CCI). Based on available literature and research results, a diagnosis of the creative sector potential was made. The author showed that CCI companies can be desribed as very innovative and perspective. She presented a big impact of the European Union on the growth of the creative industries at different levels: national, regional and local. The author also showed that having a rich and varied culture, Europe could become a pioneer in new ways of making added values. The author underlined that European CCI entrepreneurs have a high potential to take new challenges in the face of changes taking place in global markets. It means they can be a key to the success of the "Europe 2020" strategy.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bartoszewicz A., 2013, Strategie, polityki i narzędzia wspierania kreatywności i innowacyjności w gospodarce w Unii Europejskiej. Praktyczne zastosowanie multilevel governance na poziomie krajowym i wspólnotowym, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", nr 4(16), s. 66.
 • Deutsche Bank, 2011, Deutsche Bank Research, Cultural and creative industries. Growth potential in specific segments.
 • Frontier Economics, 2012, The value of the cultural and creative industries of the European economy.
 • Instytut Badań Strukturalnych, 2010, Raport końcowy. Znaczenie gospodarcze sektora kultury, wstęp do analizy problemu.
 • KEA European Affairs, 2006, Raport dla Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury), The Economy of Culture in Europe.
 • Komisja Europejska, 2010, European Competitiveness Report 2010.
 • Komisja Europejska, 2010, Komunikat Komisji, Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Europa 2020.
 • Komisja Europejska, 2010, Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej.
 • Komisja Europejska, 2011, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Kreatywna Europa - nowy program ramowy dla sektora kultury i sektora kreatywnego (2014-2020).
 • Komisja Europejska, 2011, Komunikat prasowy, Program "Kreatywna Europa": Komisja przedstawia plan stymulowania sektora kulturalnego i sektora kreatywnego, komunikat prasowy: http://europa. eu/rapid/press-release_IP-11-1399_pl.htm (15.03.2014).
 • Komisja Europejska, 2012, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE.
 • Komisja Europejska, 2014, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego.
 • NESTA, 2008, Creating Innovation: Do the creative industries support innovation in the wider economy.
 • ONZ, 2008, Creative Economy Report 2008.
 • ONZ, 2010, Creative Economy Report 2010.
 • Parlament Europejski, 2008, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przemysłu kulturalnego w Europie: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference= P6-TA-2008-0123&language=EN&ring=A6-2008-0063 (8.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.