PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | nr 3 | 41--52
Tytuł artykułu

The Institutionalization of Spontaneous Changes in Enterprises : a Processual Perspective

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Instytucjonalizacja spontanicznych zmian w przedsiębiorstwach : perspektywa procesualna
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Z procesualnego punktu widzenia instytucjonalizacja stanowi perspektywę poznawczą w kontekście zmiany organizacyjnej. Jako naturalny i spontaniczny proces instytucjonalizacja może być obserwowana z punktu widzenia zmian w porządku dnia a także codziennych czynnościach wdrażanych podczas działalności przedsiębiorstwa. Działania o charakterze spontanicznym mogą doprowadzić do zmian w zinstytucjonalizowanych praktykach jako zrutynizowane tryby działania. Ta perspektywa badawcza jest znana jako podejście procesualne w zarządzaniu.
Cel badań. Celem badania jest rozpoznanie procesu instytucjonalizacji spontanicznych zmian w przedsiębiorstwie.
Metodyka. Badania oparto na wywiadach pogłębionych.
Kluczowe wnioski: Dobrze zdefiniowana tożsamość marki jest podobna do instytucji dającej podstawę do wspólnego zrozumienia strategii przedsiębiorstwa i wprowadzonych praktyk. W tym sensie tożsamość marki narzuca konkretne ograniczenia w organizacji i jej codziennych rutynowych działaniach, dzięki czemu przedsiębiorstwo zachowuje ciągłość i może odnieść sukces w sektorze zależnym od sezonowości (branży modowej). Towarzyszy temu instytucjonalizacja praktyk, która może być mniej określona, ale równie ważna. Jest to spowodowane zmianą właściwą dla każdego sektora oraz potrzebę wprowadzenia zmian w cyklicznym procesie rozwoju kolekcji mody. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. From a processual standpoint, institutionalization constitutes a cognitive perspective in the context of organizational change. As a natural and spontaneous process, institutionalization may be observed from the point of view of changes in routines and day-today activities implemented in the course of a company's operations. Actions of spontaneous nature may give rise to changes in practices institutionalized as routinized modes of action. This research perspective is known as the processual approach in management.
Research aims. The objective of the study is to recognize the process of institutionalization of spontaneous changes in an enterprise.
Method. The research involved an in-depth interview.
Key findings: A well-defined brand identity is akin to an institution providing foundations for a shared understanding of the enterprise's strategy and the implemented practices. In this sense, brand identity imposes some definite constraints on the organization and on its day-today routine functioning, thanks to which the enterprise maintains continuity and can be successful in a season-driven sector (fashion industry). This is accompanied by the institutionalization of practices, which may be less definite, but equally important. This is caused by sector-specific change and by the need to introduce changes in the cyclical process of fashion collection development. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
41--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Social Sciences, Poland
Bibliografia
 • Barley, S.R., & Tolbert, P.S. (1997). Institutionalization and Structuration: Studying the Links between Action and Institution. Organization Studies, 18, 93-117.
 • van Dijk, S., et al. (2011). Micro-Institutional Affordances and Strategies of Radical Innovation. Organization Studies, 32(11), 1485-1513.
 • Dreyfus, H. (1985). Holism and hermeneutics. In R. Hollinger (ed.), Hermeneutics and Praxis (pp. 227-247). Notre Dame: Indiana, University of Notre Dame.
 • Feldman, M.S., & Pentland, B. (2003). Re-theorizing organizational routines as a source of flexibility and change. Administrative Science Quarterly, 48(1), 94-118.
 • Fenno, R.F. (1986). Observation, Context, and Sequence in the Study of Politics. American Political Science Review, 80(1), 3-15.
 • Galaskiewicz, J., & Wasserman, S. (1989). Mimetic Processes Within an Interorganizational Field: An Empirical Test. Administrative Science Quarterly, 34(3), 454-479.
 • Giddens, A. (1976). New rules of sociological method. London: Hutchinson.
 • Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Berkeley: California University Press.
 • Johnson, G., et al. (2010). Institutional change and strategic agency: an empirical analysis of managers' experimentation with routines in strategic decision - making, [in:] Golsorkhi D. et al., Cambridge Handbook of Strategy as Practice (pp. 273-290), Cambridge: Cambridge University Press.
 • Langley, A. (2010). The challenge of developing cumulative knowledge about Strategy as Practice [in:] Golsorkhi D. et al., Cambridge Handbook of Strategy as Practice (pp. 91-126). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lounsbury, M., & Crumley, E.T. (2007). New Practice Creation: An Institutional Perspective on Innovation. Organization Studies, 28(7), 993-1012.
 • Meyer, J.W., & Rowan, B. (1970). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.
 • Polanyi, M. (1958). Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. University of Chicago Press.
 • Rasche, R., & Chia, R. (2009). Researching Strategy Practices - A Genealogical Social Theory Perspective. Organization Studies, 30(7), 713-734.
 • Rerup, C., & Feldman, M.S. (2011). Routines as a source of change in organizational schemata: the role of trial-and-error learning. Academy of Management Journal, 54(3), 577-610.
 • Schatzki, T.R., Cetina, K.K., & Von Savigny, E. (2005), The practice turn in contemporary. London: Routledge.
 • Schau, H.J., Muńiz, Jr. A.M., & Arnould, E.J. (2009). How Brand Community Practices Create Value. Journal of Marketing, 73, 30-51.
 • Scott, W.R. (2008). Institutions and Organizations. Ideas and Interest. 3rd ed., Thousand Oaks, Sage Publications.
 • Selznik, P. (1996). Institutionalism "Old" and "New". Administrative Science Quarterly, 41(2), 270-277.
 • Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Tokarski, J. (ed.) (1977). Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 • Tsoukas, H. (2010). Practice, strategy making and intentionality: a Heideggerian onto-epistemology for Strategy as Practice. In: D. Golsorkhi et al., Cambridge Handbook of Strategy as Practice (pp. 47-62). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Warde, A. (2005). Consumption and Theories of Practice. Journal of Consumer Culture, 5(2), 131-153.
 • Weick, K. (1979). The Social Psychology of Organising. Addison-Wesley, Reading, Mass.
 • Whittington, R. (1992). Putting Giddens into action: social systems and managerial agency. Journal of Management Studies, 29(6), 693-712.
 • Wittgenstein, L. (1979). On Certainty, Blackwell, Oxford.
 • Vermeulen, P., et al. (2007). Complex Incremental Product Innovation in Established Service Firms: A Micro Institutional Perspective. Organization Studies, 28(10), 1523-1546.
 • Zucker, L.G. (1977). The role of institutionalization in cultural persistence. American Sociological Review, 43, 726-743.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.