PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 369, t.2 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 2 | 203--211
Tytuł artykułu

Regulacje prawne w Europie i w Stanach Zjednoczonych po globalnym kryzysie finansowym 2007-2009

Warianty tytułu
Legal Regulations in Europe and in the United States After the Global Financial Crisis of 2007-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalny kryzys finansowy w latach 2007-2009 stał się przyczyną rozpoczęcia reform systemu finansowego w krajach dotkniętych kryzysem. Pierwsza część artykułu opisuje reformy finansowe w Europie. Zostały one zapoczątkowane w 2008 roku przez Europejski Plan Naprawy Gospodarczej, następnie w 2009 roku wprowadzono Europejski System Nadzoru Finansowego mający nadzorować instytucje finansowe i dbać o stabilność systemu finansowego Unii Europejskiej. Kolejne regulacje przedstawione w artykule dotyczą agencji ratingowych, a także tzw. sektora shadow banking, postrzeganego jako źródło wielu zagrożeń dla stabilności systemu finansowego. Omówiony został również pakiet Bazylea III dotyczący obostrzeń w zakresie wymagań kapitałowych i płynnościowych nakładanych na instytucje finansowe, jak również rozporządzenie "Regulacja instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji" (EMIR), definiujące m.in. progi rozliczania kontraktów poza rynkiem regulowanym oraz procedury dotyczące ograniczenia ryzyka tychże kontraktów. Druga część artykułu opisuje ustawę Dodda-Franka (Dodd-Frank Act and Consumer Protection Act), która w sposób kompleksowy reguluje problematyczne obszary sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych. Przedstawione zostały regulacje dotyczące ryzyka systemowego, instrumentów pochodnych oraz agencji ratingowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Global financial crisis of 2007-2009 showed that the financial system regulations need to be reformed as they failed to prevent the collapse of the banking system. The first part of the article presents financial reforms in Europe. They began in 2008 by introducing European Economic Recovery Plan, followed by establishing European System of Financial Supervisors. Next regulations described in the article relate to the rating agencies and the shadow banking system which is believed to be a threat to the financial system stability. The text also covers Basel III requirements affecting capital and liquidity requirements imposed on the financial institutions, as well as European Market Infrastructure Reform (EMIR). The second part of the article describes the Dodd-Frank and Consumer Protection Act which is a complex regulation of the financial system in the United States. The main problems covered in the text are: systemic risk, derivatives and credit rating agencies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Acharya V., Cooley T., Richardson M., Walter I., Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2011.
 • Basel Committee on Banking Supervision reforms - Basel III, http://www.bis.org/bcbs/basel3/b3summarytable. pdf.
 • Communication for the Spring European Council, 4.3.2009.
 • http://ec.europa.eu/internal_market/finances/index_en.htm.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-656_pl.htm.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-13-0426_en.htm?locale=en.
 • http://polskawue.gov.pl/Posiedzenia,High,Level,Group,10469.html.
 • http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm.
 • http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/inf_ogol.html.
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej- Europejski plan naprawy gospodarczej, 27 listopada 2008.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Równoległy system bankowy - przeciwdziałanie nowym źródłom ryzyka w sektorze bankowym z dnia 4 września 2013 roku.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.
 • Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 stycznia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0012+0+DOC+XML+V0//PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.