PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 (935) | 5--21
Tytuł artykułu

Miejskie dokumenty planistyczne wobec zmian funkcjonalno-przestrzennych w obszarze dawnego Wielkiego Krakowa

Autorzy
Warianty tytułu
Urban Spatial Planning Documents in the Context of Functional and Spatial Changes in the Former Greater Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę oceny przydatności dokumentów z zakresu planowania przestrzennego do zarządzania zmianą w miastach dziedzictwa. Analiza przeprowadzona została na podstawie przestrzeni Krakowa w granicach obejmujących tzw. Wielki Kraków, który powstał z włączenia w struktury miasta gmin ościennych w początkach XX w. Obecnie przestrzeń ta stanowi rdzeń miasta. Pociąga to za sobą określone konsekwencje związane z rosnącą presją inwestycyjną w dość mocno już zajętej przestrzeni. Autorka w badaniu dowodzi, że pomimo wielu mankamentów, jakie ma system planowania przestrzennego w Polsce, należy maksymalnie wykorzystywać możliwe prawem rozwiązania do ukierunkowywania zmian w obszarach cennych pod względem: kulturowym, społecznym, przyrodniczym. W analizie wskazano na te aspekty polityki przestrzennej, które powinny być szczególnie uwzględniane w mieście dziedzictwa, popierając tezy konkretnymi przykładami konsekwencji dotychczasowych działań lub przeciwnie - zaniechań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article assesses the usefulness of documents in the field of spatial planning for change management in heritage cities. The analysis was carried out on the basis of the Cracow borders of Greater Cracow, which were created by the inclusion of the neighbouring municipalities in the early twentieth century. Today, this space is the core of the city. This implies certain consequences associated with investment pressure in a space that is already heavily invested in. The author of the study shows that despite the many drawbacks that the system of spatial planning in Poland has, it should be possible to take maximum advantage of legal solutions to direct changes in the valuable areas. The analysis indicates those aspects of spatial policy which should be particularly taken into account in heritage cities. The thesis is supported with specific examples of the consequences of actions that were taken - or not taken - in the past. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Gzell S. [2002], Planowanie miast: doświadczenia dzisiejsze w jutrzejszym mieście [w:] Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi, red. W. Czarnecki, M. Proniewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Hołuj D. [2013], Options of using the Local Plan of Land use Development to Administer Changes in the Areas of Historic Urban Foundations: The Example of Polish Large Cities, materiały pokonferencyjne "The 2nd Heritage Forum of Central Europe in Krakow", Kraków.
 • Hołuj D. [2014], Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej w wybranych obszarach polskich metropolii [w:] Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, red. T. Markowski, D. Stawasz, Biuletyn KPZK, z. 253, Warszawa.
 • Korzeniak G. [2011], Planowanie przestrzenne w systemie planowania procesów rozwojowych miast [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, IRM, Kraków.
 • Korzeniak G., Arvay-Podhalańska E. [2011], Ocena systemu i praktyki planowania przestrzennego z punktu widzenia zintegrowania planowania rozwoju [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, IRM, Kraków.
 • Lorens P. [2002], Koncepcja budowy systemu zarządzania przestrzenią miasta w warunkach polskich [w:] System zarządzania przestrzenią miasta, red. P. Lorens, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Gdańsk.
 • Markowski T., Marszał T. [1996], Problemy planowania przestrzennego w świetle doświadczeń europejskich [w:] Gospodarka przestrzenna i zarządzanie miastem. Z perspektywy doświadczeń krajów Unii Europejskiej, red. T. Marszał, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mikułowski W. [2012], Specyfika zarządzania zmianą w administracji publicznej [w:] Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, red. J.W. Czaputowicz, KSAP, Warszawa.
 • Parysek J.J. [2012], Współczesne miasta i problemy ich funkcjonowania oraz rozwoju [w:] Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. J.J. Parysek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz.
 • Potoczek A., Jachowicz S. [2005], Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, Toruń-Warszawa.
 • Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa [2013], Tom I - Uwarunkowania; Tom II - Zasady i kierunki polityki przestrzennej; Tom III - Wytyczne do planów miejscowych, wyłożony do publicznego wglądu w dniach 18 czerwca-29 lipca 2013 r.
 • Szmytkowska M. [2008], Kształtowanie nowych funkcji centrów czy symptomy kryzysu ulic "salonów miast"? [w:] Szata informacyjna miasta, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Scholar, Warszawa.
 • Uchwała nr CXIII/1127/06 RMK z dnia 21.06.2006 r.
 • Uchwała nr CXIII/1156/06 RMK z dnia 28.06.2006 r.
 • Uchwała nr XVIII/229/07 RMK z dnia 4.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''.
 • Uchwała nr XLIII/559/12 RMK z 25.04.2012 r.
 • Uchwała nr LIV/729/12 RMK z dnia 12.09.2012 r.
 • Uchwała nr LVIII/775/12 RMK z dnia 10.10.2012 r.
 • Uchwała nr LVIII/776/12 RMK z dnia 10.10.2012 r.
 • Uchwała nr LIX/814/12 RMK z dnia 24.10.2012 r.
 • Uchwała nr LIX/815/12 RMK z dnia 24.10.2012 r.
 • Uchwała nr LXXXI/1240/13 RMK z dnia 11.09.2013 r.
 • Uchwała nr XC/1324/13 RMK z 20.11.2013 r.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 19 lipca 2013 r., Sygn. akt II SA/Kr 710/13).
 • Zarządzenie Nr 2621/2013 Prezydenta M. Krakowa z 9 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze-Krzemionki".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.