PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 107--128
Tytuł artykułu

Public relations Policji. Wybrane zagadnienia praktyczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Police PR. Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje kwestie kreowania pozytywnego wizerunku instytucji publicznej, jaką jest Policja, za pomocą metod i technik public relations. PR jest traktowane w niniejszym artykule jako funkcja zarządzania organizacją. Analiza schematu struktury organizacyjnej pokazuje, że Policja nie posiada jednego wyodrębnionego działu PR, niemniej jednak jego funkcje pełnią rożne wydziały, biura oraz komórki organizacyjne. Analogicznie jest na szczeblu wybranego regionu (Dolny Śląsk), gdzie istnieje podział strukturalny Biura Komunikacji Społecznej na trzy sfery działania obejmujące: media relations, komunikację wewnątrzorganizacyjną oraz promocję pracy Policji. Analiza badań opinii publicznej pokazuje, że Policja posiada relatywnie pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Nieco gorzej przedstawia się kwestia postrzegania instytucji przez jej pracowników, zarówno funkcjonariuszy mundurowych, jak i pracowników cywilnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article touches upon the issue of creating positive image of the police as a public institution with a help from PR methods and techniques. PR is treated in this article as a function of managing a company. The analysis of the structure organization shows, that the police has not a PR department singled out, however a few other departments fulfill its duties. The same pertains to the local level (Lower Silesia voivodeship), where we have the division of Social Communication Office into three fields of activity - media relations, internal communication and promoting police work. The analysis of public opinion polls shows that the police possesses relatively positive public image. A bit worse is the issue of perceiving the institution by its own employees, both uniformed and civilian. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 • Black S., Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Budzyński W., Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 1998.
 • Dojwa K., Grupy dyspozycyjne w percepcji społecznej. Wybrane aspekty postrzegania Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, artykuł złożony do wydawnictwa pokonferencyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 • Dojwa K., Policja jako organizacja formalna w systemie administracji państwowej. Wybrane aspekty w kontekście socjologii administracji, artykuł złożony do wydawnictwa pokonferencyjnego pod red. K. Motyki Socjologia Administracji in statu nascendi.
 • Dojwa K., Public Relations instytucji publicznej: wybrane instrumenty kreowania wizerunku na przykładzie Policji, referat wygłoszony na II Kongresie Komunikacji w Lublinie, złożony do wydawnictwa pokonfernecyjnego pod red. J. Olędzkiego.
 • Dojwa K., Policjantki: elementy portretu kreślone na łamach mediów branżowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 2/2011.
 • Dojwa K., Pomiędzy "misją" a "rynkiem". Próba analizy znaczenia prasy lokalnej dla społeczności lokalnej, [w:] Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, pod red. K. Pokornej-Ignatowicz i S. Michalczyka, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010.
 • Dojwa K., Socjologia grup dyspozycyjnych, "Kwartalnik Bellona", nr 3/2009 (658).
 • Dojwa K., Dziennikarze. Pomiędzy profesją a misją, [w:] Demokracja medialna - źródła władzy, pod red. A. Krachera i R. Riedla, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2007.
 • Dojwa K., Kandydatki do służby w Policji. Szkic socjologiczny, [w:] Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza roli kobiet w wojsku, policji i innych grupach dyspozycyjnych społeczeństwa, pod red. J. Maciejewskiego i K. Dojwy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • K. Dojwa, P. Turczyński, Stabilność i prestiż. Postrzeganie profesji żołnierza zawodowego przez studentów wojskowych, złożony do druku do: "Kwartalnik Bellona".
 • Dojwa K., Wardzała-Kordyś J., Wybrane instrumenty promocji w kreowaniu wizerunku Wojska Polskiego w okresie profesjonalizacji, referat na konferencji "Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty", Uniwersytet Szczeciński, 9-11.10.2011 (złożony do druku).
 • Dojwa K., Turczyński P., Droga do szeregowca. Wojsko polskie i zawodowa służba w armii w opiniach młodzieży, [w:] Podoficerowie grup dyspozycyjnych, red. J. Maciejewski, A. Rusak, Krasowska-Marut, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Doktorowicz K., Współpraca z mediami jako element działań public relations, [w:] Wybrane problemy Public Relations, pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999.
 • Frieske K.Z., Przestępczość w Polsce - lata dziewięćdziesiąte. Stereotypy i realia, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Marody, Wyd. Scholar, Warszawa 2002.
 • Gawroński S., Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 • Goban-Klas T., Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Wyd. Businessman Book, Warszawa 1997.
 • Hanausek T., Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków 1996.
 • Jałoszyński K., Skosolas J., Media wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Studia i Analizy, Wyd. Collegium Civitas, Warszawa 2008.
 • Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza roli kobiet w wojsku, policji i innych grupach dyspozycyjnych społeczeństwa, pod red. J. Maciejewskiego i K. Dojwy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • Kojder A., Prawo w impasie, [w:] Polska. Ale jaka? pod red. M. Jarosz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 • Krawiec F., Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 • Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawnoustrojowe, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, pod red. K. Pokornej-Ignatowicz i S. Michalczyka, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010.
 • Moczuk E., Policja w opiniach mieszkańców powiatu przeworskiego, [w:] T. Kołodziejczyk, D.S. Kozerawski, J. Maciejewski (red.), Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Narębska S., Public Relations w Policji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2009.
 • Making the boys in blue look good, "Warsaw Business Journal", 01.08.05.
 • Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, T. Kołodziejczyk, D.S. Kozerawski, J. Maciejewski (red.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008
 • Olędzki, J., Public Relations w komunikacji społecznej, [w:] J. Olędzki J., D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 • Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy Policji. CBOS, BS 74/2009.
 • Polska. Ale jaka? pod red. M. Jarosz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 • Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 • Seitel F.P, Public relationas w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Smoktała T., Public relations w Internecie, Wyd. Astrum, Wrocław 2006.
 • Wybrane problemy Public Relations, pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999.
 • Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Marody, Wyd. Scholar, Warszawa 2002.
 • Zagorski Z., Wojsko w strukturze i świadomości społecznej, Zeszyty Naukowe WSO, "Poglądy i doświadczenia", wydanie specjalne, Wrocław 2000.
 • www.bip.kgp.policja.gov.pl.
 • www.bip.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • www.dolnoslaska.policja.gov.pl.
 • www.proto.pl.
 • Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dz.U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277.
 • Zarządzenie nr 1204 Komendanta Głównego Policji, zmieniającym zarządzenie nr 13/2000 w sprawie firm i metod działalności prasowo - informacyjnej w Policji
 • Społeczny odbiór służb porządku publicznego, wystąpienie A. Rapackiego, MSWiA, Warszawa, 23-24 kwietnia 2009.
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ankieta internetowa wypełniona przez 12 354 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji.
 • Wojna na małym ekranie, Francja 2002, emisja: TV Plenette.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.