PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 1 (ang) The Precariat? | 15--22
Tytuł artykułu

Precarious Generation on the Polish Labour Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article aims to analyze the age as the main correlate of fixed-term employment, the situation of young Poles on the labour market, and attitudes of young Poles at risk of precarity. The author discusses the defining characteristics and generational situation of young people on the labour market in the context of employment stability, household' situation, attitudes related to family planning and the importance of education. The analysis refers to the hypothetical characteristics of the Precariat as a separate social category. Author uses existing data, and qualitative data of the research project titled "Underemployment: economic and social consequences " collected in 2010 and 2011. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
15--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Bartkowski J. (2010), Wartości społeczne i polityczne, niepewność a struktura społeczna, w: Kulturowe aspekty struktury społecznej, R Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (red.), Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Belfield CR. (2000), Economic principles for education: theory and evidence, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Beskid L, red. (1992), Warunki życia i kondycja Polaków na początku zmian systemowych, Warszawa: IFiS PAN.
 • CBOS (2010), Postawy prokreacyjne Polaków. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS.
 • CBOS (2011), Polak w pracy, czyli o uczciwości, sumienności i aser-tywności w życiu zawodowym. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS.
 • Dahrendorf R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa: Czytelnik.
 • ESOPE (2005), Precarious Employment in Europe: A Comparative Study of Labour Market Related Risks in Flexible Economies, ESOPE project final report, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • European Commission (2011), Employment and social developments in Europe 2011, Directorate-General for Employment, Social Afairs and Inclusion: Brussels.
 • Eurostat (2010), Population and social conditions, Statistics in focus 50/2010.
 • Frieske K.W. (2002), Zasada wzajemności: istotne przestanki deregu-lacji rynku pracy, w: K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Warszawa: IPiSS.
 • Gardawski J. (red.), red. (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe Scholar.
 • GfK (2011), International Employee Engagement Survey, A Disengaged Generation: Young workers disengaged by pressures of work worldwide, http://www.gfknop.com/imperia/md/content/gfk_nop/ newsandpressinformation/gfk_employee_engagement_press_ release_young_workers_disengaged_final.pdf
 • Giza-Poleszczuk A. (2000), Zasoby indywidualne: faza życia a strategie działania w transformowanym systemie, w: A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa: IFiS PAN.
 • Groot W., van den Brink M. (2000), Overeducation in the Labor Market: A Meta-Analysis, "Economics of Education Review" 19, s. 149-158.
 • GUS (2010), Wejście ludzi młodych na rynek pracy, Warszawa.
 • GUS (2011), Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku, Warszawa.
 • Huntley R. (2006), The world according to Y: inside the new adult generation, Crows Nest N.S.W.: Allen & Unwin.
 • Kabaj M. (2012), Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce, Warszawa: IPiSS.
 • Kiersztyn A. (2011), Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" nr 1.
 • Kiersztyn A., Dzierzgowski J. (2012), Portret zatrudnionego na czas określony: wyniki analiz ilościowych, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Kózek W. (2011), Rekonstrukcja rynku pracy 1989-2009, w: M. Bu-cholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak (red.), Polska po 20 latach wolności, Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Kryńska E. (2000), Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, Warszawa: IPiSS.
 • Kwiatkowski E. (2002), Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki, w: K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Warszawa: IPiSS.
 • Lewchuk W., Clarke M., Wolff A. (2008), Working Without Commitments: Precarious Employment and Health, Work, Employment and Society 22.3.
 • Maffesoli M. (2008), Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Munoz de Bustillo R., Fernändez-Macias E., Anton J., Esteve F. (2011), Measuring more than money: the social economics of job quality, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Potawski R (2010), Education and the labor market: the case of Poland, w: Growing Gaps. Educational inequality around the world, P. Atte-well, K.S. Newman (red.), Oxford: Oxford University Press.
 • Potawski R (2012), Prekariat: stabilizacja w gorszym segmencie rynku pracy, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Reich M., Gordon D.M., Edwards R.C. (1973), Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation, "American Economic Review" 63:2, s. 359-365.
 • Rodgers G. (1989), Precarious employment in Western Europe: The state of the debate, w: Precarious jobs in labour market regulation: The growth of atypical employ-ment in Western Europe, Geneva: International Institute for Labour Studies.
 • Ross A. (2004), Low Pay, High Profile: The Global Push for Fair Labor, New York: New Press.
 • Standing G. (2009), Work after globalization: building occupational citizenship, Northampton, MA : Edward Elgar.
 • Standing G. (2011), The precariat: the new dangerous class, New York: Bloomsbury Academic.
 • Stasiak R (2012), Wylogować się z systemu, "Polityka" nr 21(2859), s. 48-50.
 • Styrc M. (2007), Transfery finansowe i opieki w nieformalnych sieciach wsparcia, w: I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóy-cicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szafraniec K. (2007), Polska młodzież: między apatią, partycypacją i buntem, w: A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków: WAM.
 • Świda-Ziemba H. (2005), Młodzi w nowym świecie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • The Futures Company (2011), Millennials in Crisis: What the Team Dynamic and the Crisis of Chrysalis Mean for marketers. http://www. thefuturescompany.com/file_depot/0-10000000/0-10000/1/folder/ 2982/Future_Perspectives_(Millennials_in_Crisis)_032911 .pdf
 • Tulgan B. (2009), Not everyone gets a trophy: how to manage generation Y, San Francisco: Jossey-Baas.
 • World Bank (1995), Understanding Poverty in Poland, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.