PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1174 Rachunkowość a controlling | 434--442
Tytuł artykułu

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o działalności jednostek budżetowych

Warianty tytułu
Profit and Loss Account as a Source of Information about Activity of Budgetary Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunek zysków i strat jednostek zarobkowych jest źródłem informacji o kosztach i przychodach oraz wynikach z poszczególnych segmentów działalności gospodarczej, zdarzeń nadzwyczajnych i obciążeń wyniku finansowego. Wariant porównawczy tego rachunku, z pewnymi modyfikacjami, przyjęto za wzór rachunku zysków i strat sporządzanego przez jednostki budżetowe w ramach sprawozdania finansowego. Celem tego artykułu jest wskazanie podstawowych wątpliwości odnoszących się do adekwatności zachowania w tym rachunku nazw takich segmentów wyniku, jak zysk lub strata ze sprzedaży oraz zysk lub strata z działalności gospodarczej. (fragment tekstu)
EN
Budgetary units have been obliged to making profit and loss account. Its composition, position names and outcomes of particular segments are based on formula of profit and loss account with the classification of expenses by type of income units. Thereby, not conducting income activity and not instantiating incomes from sale, those units have in this account loss from sale and from economic activity. Ipso facto there is justified doubt about validity of that solution and about understanding of communicating account recipents about information. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Augustowska M., Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych, wyd. 10, ODDK, Gdańsk 2006.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, DzU nr 107, poz. 726 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, DzU nr 137, poz. 1539 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU tir 142, poz. 1020.
 • Rudnicka B., Ewidencja kosztów a rachunek zysków i strat, "Doradca - Księgowość i Płace w Oświacie" 2006 nr 64.
 • Rudnicka B., Przychody oraz pozostałe koszty w rachunku zysków i strat, "Doradca - Księgowość i Płace w Oświacie" 2006 nr 65.
 • Rudnicka B., Koczar J., Wartość informacyjna wyniku finansowego w jednostkach budżetowych, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 2, Szczecin 2006.
 • Rudnicka B., Sprawozdanie finansowe po zmianach, "Finanse Publiczne" nr 1.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Zysnarska A., Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych - wzorzec zarządzenia, ODDK, Gdańsk 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.