PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 1 | 64--72
Tytuł artykułu

Oznakowanie pojazdów sanitarnych w kontekście przepisów o warunkach technicznych pojazdów określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

Warianty tytułu
Marking of Ambulances in the Context of the Provisions for the Technical conditions of vehicles referred to in the Act - Law on Road Traffic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojazdy sanitarne uprzywilejowane podczas prowadzenia akcji ratunkowych poruszają się w ruchu drogowym z dużymi prędkościami i często w sposób niekonwencjonalny. Celem ograniczenia liczby możliwych w takich przypadkach niebezpiecznych incydentów w ruchu drogowym, muszą wyróżniać się spośród innych pojazdów. Aby pojazd sanitarny uprzywilejowany był widoczny i zauważalny z dużych odległości w szczególności w porze nocnej, musi być odpowiednio oznakowany za pomocą barwnych znaków o właściwościach odblaskowych. Niemniej istotną rolę spełniają sygnały dźwiękowe. Na tle obowiązującego w Polsce prawa, w tym międzynarodowego, opisano istniejące niespójności przepisów w zakresie oznakowania, wymagań technicznych dla folii odblaskowych oraz uprzywilejowanych sygnałów ostrzegawczych. Wskazano konieczne kierunki zmian w przepisach celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obszarze dotyczącym ruchu drogowego pojazdów sanitarnych - uprzywilejowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Ambulances being privileged vehicles while attending to the emergency are moving in the road traffic at high speeds and often in an unconventional manner. In order to limit the number of possible of dangerous incidents on the road, in such cases, they must stand out among other vehicles. The privileged ambulance, in order to be visible and noticeable from long distances especially at night, must be labelled with the colourful markings of reflective characteristics. However, an important role is played by audible signals. The existing inconsistencies concerning labelling regulations, the technical requirements for reflective foils and the priority warning signals are described against the background of the law in Poland, and international one. The necessary directions of changes have been indicated in respect to the regulations to improve safety in road traffic concerning the movement of privileged ambulances. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
64--72
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
 • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych - Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy - www.ciop.pl.
 • 2. Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. Ambulanse drogowe. PN-EN 1789+A1 styczeń 2011.
 • 3. Regulamin nr 65 ONZ. Jednolite przepisy dotyczące homologacji specjalnych świateł ostrzegawczych do pojazdów samochodowych oraz przyczep. / Regulation No. 65. Uniform provisions concerning the approval of special warning lamps for power-driven vehicles and their trailers, UN Vehicle Regulations (brak oficjalnej wersji w języku polskim).
 • 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. nr 186 z 2007 r., poz. 1322 z późniejszymi zmianami).
 • 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. nr 137 z 2007 r., poz. 968 z późniejszymi zmianami).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późniejszymi zmianami).
 • 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. nr 209 z 2010 r., poz.1382).
 • 9. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późniejszymi zmianami).
 • 10. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.