PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 61--70
Tytuł artykułu

The Restriction of the Gap in Educational Activities (on the Example of Courses for Holiday Camp Cansellors - Legal Aspect)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ograniczanie luki w działalności edukacyjnej (na przykładzie kursów na wychowawcę kolonii - aspekt prawny)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Mając na uwadze współczesne metody kształcenia, zwłaszcza w obszarze prowadzenia kursów na wychowawcę kolonii, a także prawne możliwości wykorzystywania tych metod należy zauważyć, że istnieje pewna rozbieżność pomiędzy przepisami prawa regulującymi kwestie związane z prowadzeniem tego typu działalności. Brak spójności pomiędzy przepisami prawa powoduje, że powstaje luka prawna, która w oczywisty sposób szkodzi wszystkim uczestnikom procesu kształcenia. Nie jasne jest kto i w jakiej formie mógłby prowadzić działalność edukacyjną przygotowywującą do pracy z dziećmi i młodzieżą w okresie urlopowym. W związku tym istnieje pewne społeczne oczekiwanie, że odpowiednie organy nadzoru będą czuwały, aby interes społeczny i indywidualny nie został w żaden sposób naruszony. Niestety praktyka pokazuje, że organy nadzoru nie zawsze spełniają swoją rolę. Zatem należałoby postulować, aby ustawodawca dokonał gruntownej analizy przepisów regulujących tą kwestię i wprowadził odpowiednie zmiany, które pozwalałyby na ochronę wszystkich grup interesów biorących udział w przedsięwzięciu jakim jest kształcenie wychowawców kolonii i obozów. (abstrakt oryginalny)
EN
Given the modern methods of education, especially in the area of conducting courses for teacher colony, and the legal possibilities of using these methods should be noted that there is a discrepancy between the laws governing issues related to conducting this type of activity. Lack of consistency between the laws means that a legal gap creates, which is obviously harmful to all participants in the learning process. It is not clear who and what form could lead educational activities preparing to work with children and young people during holiday periods. Therefore, there is some social expectation that the relevant supervisory authorities will be excluded to the public interest and the individual was not in any way affected. Unfortunately, practice shows that the supervisory bodies did not always fulfilled its role. So we should postulate that the legislature has made a thorough examination of the rules governing this issue and introduce appropriate changes that would allow for the protection of the interests of all groups involved in the project which is the training of colonies and camps educators. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--70
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Opole, Poland
Bibliografia
  • Boć J. Edit., Prawo administracyjne, Wrocław 2010.
  • Jendrośka J., Postępowanie administracyjne, Wrocław 2007
  • Kołakowski L., Czy Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2010
  • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń 2004.
  • Pilich M., Komentarz do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, LEX 2573.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.