PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2012) | nr 3 (138) | 147--155
Tytuł artykułu

Dynamika zmian wybranych cech teksturalnych jabłek podczas wtórnego przechowywania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dynamics of changes of the selected textural properties of apples during secondary storing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu i temperatury na wybrane cechy teksturalne jabłek podczas wtórnego przechowywania. Jabłka trzech odmian przechowywano w chłodni zwykłej i z kontrolowaną atmosferą, a następnie dodatkowo w komorze chłodniczej. Badania właściwości mechanicznych przeprowadzono przy pomocy aparatu Instron 4302, stosując test przebijania skórki i test penetrometryczny miąższu. Stwierdzono wyraźną zależność pomiędzy analizowanymi właściwościami mechanicznymi jabłek a czasem i warunkami ich dodatkowego przechowywania. Zmiany jędrności miąższu i zmiany odporności skórki na przebicie jabłek z chłodni ULO w zależności od czasu wtórnego przechowywania opisano przy pomocy równań drugiego stopnia. Stwierdzono, że jabłka z chłodni ULO po dodatkowym przechowywaniu przez 20 dni mają dalej jędrność miąższu akceptowalną przez konsumentów (Fm > 60 N).(abstrakt oryginalny)
EN
Research results concerning the impact of time and temperature on the selected textural properties of apples during secondary storing. Three varieties of apples were stored in a regular cool store and with controlled atmosphere and then additionally in a cooling chamber. Research on mechanical properties was carried out with the use of Instron 4302 apparatus applying the skin punch test and the penetrometric test of flesh. Clear relation between the analysed mechanical properties of apples and time and conditions of additional storing was reported. Changes of the flesh firmness and changes of skin resistance against punching of apples from the ULO cool store depending on the secondary time of storing were described with the use of equations of the second degree. It was found that apples from the ULO cool store after additional storing for 20 days still have the firmness of flesh acceptable by consumers (Fm > 60 N).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Guz T. (2006): Komputerowa analiza obrazów w ocenie rozkładu skrobi podczas dojrzewania jabłek. Inżynieria Rolnicza, 7(82), 199-207.
 • Hoehn E., Gasser F., Guggenenbühl, Künsch U. (2003): Efficacy of instrumental measurements for determination of minimum requirements of firmness, soluble solids, and acidity of varieties in comparison to consumer expectations. Postharvest Biology and Technology, 27, 27-37.
 • Jakubczyk E., Lewicki P. P. (2003): Właściwości mechaniczne tkanki jabłka w odniesieniu do jej tekstury. Acta Agrophysica, 2(3), 549-557.
 • Krzysztofik B., Łapczyńska-Kordon B. (2008): Wpływ sposobów i czasu przechowywania na wybrane cechy sensoryczne jabłek. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 121-128.
 • Łapczyńska-Kordon B., Krzysztofik B. (2008): Wpływ sposobów i czasu przechowywania na wybrane właściwości fizyczne jabłek. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 179-186.
 • Nadulski R. (1996): Wpływ czasu przechowywania na właściwości wytrzymałościowe wybranych odmian jabłek, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 444, 247-252.
 • Paull R. E. (1999): Effect of temperature and relative humidity on fresh commodity quality. Postharvest Biology and Technology, 15, 263-277.
 • Płocharski W. J., Konopacka D. (1999): The relation between mechanical and sensory parameters of apples. Acta Horticulture, 485, 309-318.
 • Rybczyński R. (2007): Jędrność jabłek w warunkach obrotu handlowego. Acta Agrophysica, 10(2), 437-443.
 • Rybczyński R., Dobrzański B. jr. (2002): Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek. Acta Agrophysica, 69, 75.
 • Shewfelt R. L. (1999): What is quality Postharvest Biology and Technology. 15, 197-200.
 • Surmacka-Szczesniak A. (2002): Texture is a sensory property. Food Quality and Preference, 13, 215-225.
 • Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1619/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r - Jabłka i gruszki.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2003 - zmiany do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1619/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r.
 • StatSoft, Inc. 2003. STATISTICA (data analysis software system), version 6. Stow J. (1995): Quality measurements of apples. Postharvest News Inform., 6, 32N-33N.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.