PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 82--95
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital in Creating the Organization Intellectual Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne koncepcje zarządzania ukierunkowują zainteresowania organizacji na zasoby ludzkie, traktując je jako najważniejszy kapitał niezbędny dla rozwoju organizacji. Dla zapewnienia funkcjonowania w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu każda organizacja powinna budować drogę do sukcesu zwiększając wartość kapitału intelektualnego. Szczególną rolę w zakresie kreowania kapitału intelektualnego ma do spełnienia kapitał ludzki. Problematyka niniejszego opracowania opiera się na założeniu, iż kapitał intelektualny zapewnia ukierunkowane na interesy organizacji kształtowanie kapitału ludzkiego. Założenie to identyfikuje metody pomiaru kapitału ludzkiego jako narzędzia zalecane i przydatne w kreowaniu kompetencji pracowników pod względem ich zgodności z celami organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern concepts of managing direct the interest of an organization to on human resources treating them as the highest capital, indispensable for organization's development. To ensure the functioning in a changeable and competitive environment, each organization should make the way to the success increasing the value of intellectual capital. Human capital has a special role in the scope of creating the intellectual capital . The subject of this work is based on the statement that intellectual capital ensures the direction towards the company's business and shaping the human capital. This assumption identifies the methods of measuring the human capital, as a tool suggested and useful in creating the competences of the employees in relation to their compatibility with company's aims. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Godlewska M., Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, [w:] E. Weiss (red.), Wydawnictwo Wizja Press & IT, Warszawa 2008.
 • Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 • M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, DIFIN, Warszawa 2007.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kotarba W. (red.), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Łukasiewicz G., Kapitał ludzki w organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, DIFIN, Warszawa 2002.
 • Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, DIFIN, Warszawa 2008.
 • Orczyk J., Sens pracy a jakość kapitału ludzkiego, [w:] A. Pocztowski (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, IPiSS, Warszawa 2007.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 • Sajkiewicz A., Zarządzanie zasobami pracy i konkurencyjność firm, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa 2002.
 • Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Skrzypek E., Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Staniewski M.W., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2008.
 • Żemigała M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo PLACED, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.